Diputación

Sede electrónica da Deputación Provincial da Coruña

imagen 08:57:43 Luns 22 de outubro 2018 Actualizar data e hora
 1. Que é a sede electrónica?

  A sede electrónica da Deputación é o enderezo na internet que ofrece a posibilidade de solicitar e obter, de xeito sinxelo e áxil, servizos telemáticos dende calquera ordenador con acceso á Internet.

  Dende  a sede realizaranse as xestións e trámites municipais que requiran identificación por parte da cidadanía ou por parte da Administración. Tamén se inclúen na sede outros contidos e servizos, por razóns de eficacia e calidade na prestación de servizos aos cidadáns e cidadás.

  Máis información: Video sobre Administración Electrónica

 2. Quen son os destinatarios da sede electrónica?

  Calquera cidadán ou cidadá que necesite informarse ou realizar calquera xestión ou trámite a través da Internet.

 3. Que servizos ofrece a sede electrónica?

  Pódese consultar o catálogo das xestións e trámites municipais, presentar unha solicitude a través do rexistro electrónico, revisar os expedientes en curso, etc.

 4. A sede electrónica está dispoñible os 365 días do ano?

  A sede electrónica é unha prolongación da oficina administrativa tradicional, dispoñible para que a cidadanía poida realizar os seus trámites as 24 horas dos 365 días do ano, sen prexuízo das interrupcións que se poidan producir cando concorran razóns xustificadas.

 5. Como me podo indentificar para acceder á sede electrónica?

  Para poder realizar a presentación telemática de escritos, solicitudes ou comunicacións, é necesario autenticarse cun Certificado de sinatura electrónica. Son certificados recoñecidos entre outros:

  O CLASE 2 DE LA F.N.M.T. (pódeo obter e informarse en www.cert.fnmt.es).

  O Dni-electrónico (pódese informar en www.dnielectronico.es).

  Máis información: http://firmaelectronica.gob.es

 6. Que información contén un certificado?

  Un certificado de persoa física contén principalmente información relativa ao individuo que identifica: DNI, nome, apelidos e enderezo. Tamén incorpora información propia do certificado: número de serie único, clave pública, período de validez e emisor do certificado.

  Máis información: http://firmaelectronica.gob.es

 7. Para que serve un certificado?

  Un certificado contén un par de claves: unha pública que se comparte pola rede e que se utiliza para identificarnos de forma fidedigna e unha clave privada que non se comparte e que permite realizar operacións de sinatura electrónica de forma segura.

  Máis información: http://firmaelectronica.gob.es

 8. Que período de validez ten un certificado dixital?

  Os certificados dixitais teñen un período de validez determinado, que no caso dos certificados de FNMT é de tres anos e no caso do DNI electrónico é de 30 meses. Unha vez transcorrido este período, o certificado deixará de ser válido.

  Máis información: http://firmaelectronica.gob.es

 9. Podo solicitar servizos da oficina virtual representando outra persoa?

  Pódense presentar solicitudes telemáticas en representación de terceiras persoas, físicas ou xurídicas. A Deputación comprobará posteriormente se a representación está debidamente acreditada.

 10. Ten que cumprir algún requisito o meu ordenador?

  Simplemente que teña acceso á Internet e ter instalado e integrado no seu navegador o visualizador gratuíto de ficheiros en formato PDF (Adobe Reader) que pode descargar dende a páxina oficial (http://www.adobe.es).

 11. Como podo presentar unha instancia/solicitude na Deputación?

  Pode facelo utilizando calquera trámite dispoñible na sede electrónica da Deputación e/ou a través do rexistro telemático tamén dispoñible na propia sede. Permite a presentación de escritos, solicitudes e comunicacións relativas aos trámites. O seu uso é alternativo á presentación nas Oficinas de Rexistro. Este servizo está operativo as 24 horas do día, durante todos os días do ano, exceptuando as interrupcións que sexan necesarias por razóns técnicas.

  Si o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargarse o impreso desde a sede electrónica da Deputación ou acudir ás Oficinas de Rexistro, onde lle facilitarán os modelos e onde poderá entregalos de forma presencial.

 12. Como me pode enviar a Deputación as notificacións das resolucións e actos administrativos?

  A Deputación pode enviar as notificacións a través de dúas canles: o tradicional e o telemático. No segundo dos casos, o cidadán debe comunicar ao concello o seu desexo expreso de ser notificado por esta vía, así como indicar unha DEH (Dirección Electrónica Habilitada) creada para ese efecto.

  Calquera outra vía de comunicación: teléfono, fax, videoconferencia, correo ordinario, email, etc. é válida, pero non surte efecto legal para aqueles casos en que sexa obrigatoria a notificación irrefutable.