Diputación

Sede electrónica da Deputación Provincial da Coruña

imagen 14:13:20 Mércores 12 de decembro 2018 Actualizar data e hora

Taboleiro de anuncios

12/12/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia/na páxina web da Deputación do día 12 de decembro de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO203: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para a realización de actividades culturais durante o ano 2018.

5/12/18

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego.

No Boletín Oficial da Provincia na páxina web da Deputación do día 5 de decembro de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO028B: Convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para investimentos durante o ano 2018.

5/12/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia na páxina web da Deputación do día 5 de decembro de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO103D: Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas, sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de grandes eventos deportivos singulares de especial interese na provincia durante o ano 2018.

5/12/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia na páxina web da Deputación do día 5 de decembro de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO104: Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas da provincia, sen ánimo de lucro, para infraestruturas e equipamento deportivo durante o ano 2018.

5/12/18

Servicio de Acción Social, Cultural y Deportes.

Aprobación inicial do Regulamento de uso e funcionamento do Pavillón Polideportivo "Calvo Sotelo"

5/12/18

Intervención Xeral e Xestión Económica-Financeira

Consulta pública previa á elaboración dunha ordenanza xeral de subvencións

3/12/18

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego.

No Boletín Oficial da Provincia, o día 30 de novembro de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa FOENIA: Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para investimentos de promoción económica, durante o ano 2018.

30/11/18

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

Convocatoria e Orde do Día da Sesión ordinaria do Pleno da Deputación Provincial da Coruña

26/11/18

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno da Deputación Provincial da Coruña celebrada o 21 de novembro de 2018.

19/11/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

Na web da Deputación, o día 9 de novembro de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa BDEP-C: Bolsas para deportistas da provincia 2018 - Grupo C.

19/11/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

Na web da Deputación, o día 9 de novembro de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa BDEP-B: Bolsas para deportistas da provincia 2018 - Grupo B (18-23 anos).

19/11/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

Na web da Deputación, o día 9 de novembro de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa BDEP-A: Bolsas para deportistas da provincia 2018 - Grupo A (12-17 anos).

19/11/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais

No Boletín Oficial da Provincia na páxina web da Deputación do día 19 de novembro de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FOIE: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2018.

19/11/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 19 de novembro de 2018, publícase o extracto da convocatoria FO103C: Convocatoria do programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito nacional ou internacional durante o ano 2018.

19/11/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia, o día 19 de novembro de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa FO300: Convocatoria do programa de subvencións destinado a entidades lucrativas para a produción de proxectos singulares de especial interese cultural na provincia da Coruña durante o ano 2018.

19/11/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais

No Boletín Oficial da Provincia na páxina web da Deputación do día 19 de novembro de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FOIE: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2018.

16/11/18

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

Convocatoria e Orde do Día da Sesión extraordinaria do Pleno da Deputación Provincial da Coruña

9/11/18

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego.

No Boletín Oficial da Provincia na páxina web da Deputación do día 9 de novembro de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa PEL-EMPRENDE INVEST: Axudas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial da provincia a través do apoio ao investimento en bens inventariables (Pel Emprende Investimentos 2018).

8/11/18

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego.

No Boletín Oficial da Provincia, o día 8 de novembro de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa FO028B: Convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para investimentos durante o ano 2018.

6/11/18

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego.

No Boletín Oficial da Provincia na páxina web da Deputación do día 5 de novembro de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa DP0033: Convocatoria do programa de subvencións dirixido as agrupacións, asociacións e asociacións de agrupacións de voluntarios de protección civil da provincia da coruña para investimentos durante o ano 2018.

5/11/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia, o día 5 de novembro de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa FO104: Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas da provincia, sen ánimo de lucro, para infraestruturas e equipamento deportivo durante o ano 2018.

5/11/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia, o día 5 de novembro de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa FO103D: Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas, sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de grandes eventos deportivos singulares de especial interese na provincia durante o ano 2018.

5/11/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia, o día 5 de novembro de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa FO103A: Convocatoria do programa de subvencións a entidades da provincia, sen ánimo de lucro, para a realización de actividades de fomento da actividade física e do deporte durante o ano 2018.

31/10/18

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

Acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno da Deputación Provincial da Coruña celebrada o 26 de octubro de 2018.

31/10/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia na páxina web da Deputación do día 31 de outubro de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO213: Convocatoria do programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2018.

30/10/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia, o día 17 de outubro de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa FO203: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para a realización de actividades culturais durante o ano 2018.

25/10/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia/na páxina web da Deputación do día 25 de outubro de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa BINV-CS: BOLSAS INVESTIGACIÓN 2018- Área de ciencias da saúde.

25/10/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia na páxina web da Deputación do día 24 de outubro de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa BINV-AH: BOLSAS INVESTIGACIÓN 2018- Área de artes e humanidades.

24/10/18

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

Convocatoria e Orde do Día da Sesión ordinaria do Pleno da Deputación Provincial da Coruña

17/10/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

Consulta pública sobre a elaboración dun regulamento de uso e funcionamento do Pavillón Polideportivo “CALVO SOTELO”.

15/10/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia/na páxina web da Deputación do día 15 de outubro de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO204: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro, para a realización de investimentos culturais, durante o ano 2018.

11/10/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servicios Sociais.

No Boletín Oficial da Provincia na páxina web da Deputación do día 11 de outubro de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FOAXE: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o desenvolvemento de programas de servizos sociais no ano 2018.

10/10/18

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego.

No Boletín Oficial da Provincia, o día 10 de outubro de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa DP0033: Convocatoria do programa de subvencións dirixido as agrupacións, asociacións e asociacións de agrupacións de voluntarios de protección civil da provincia da coruña para investimentos durante o ano 2018.

9/10/18

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

Acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno da Deputación Provincial da Coruña celebrada o 28 de setembro de 2018.

9/10/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia/na páxina web da Deputación do día 3 de outubro de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa BINV-PC: BOLSAS INVESTIGACIÓN 2018- Área de políticas culturais.

9/10/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia/na páxina web da Deputación do día 3 de outubro de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa BINV-SX: BOLSAS INVESTIGACIÓN 2018- Área de ciencias sociais e xurídicas.

9/10/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia/na páxina web da Deputación do día 3 de outubro de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa BINV-CC: BOLSAS INVESTIGACIÓN 2018- Área de ciencias.

9/10/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia/na páxina web da Deputación do día 3 de outubro de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa BINV-EA: BOLSAS INVESTIGACIÓN 2018- Área de enxeñería e arquitectura.

9/10/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia/na páxina web da Deputación do día 3 de outubro de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa BINV-EX: BOLSAS INVESTIGACIÓN 2018- Área de estudos de xénero.

4/10/18

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego.

No Boletín Oficial da Provincia na páxina web da Deputación do día 4 de outubro de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO027A: Convocatoria do programa de subvencións de fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadoras da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2018.

27/09/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais.

No Boletín Oficial da Provincia/na páxina web da Deputación do día 26 de setembro de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FOCVAA: Mantemento de programas sociosanitarios, durante o ano 2018.

27/09/18

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego.

No Boletín Oficial da Provincia/na páxina web da Deputación do día 27 de setembro de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa PEL-PEMES CRE/AMP: Programa de Incentivos á contratación para a creación e ampliación do cadro de personal de pequenas, medianas empresas e microempresas.

26/09/18

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

Convocatoria e Orde do Día da Sesión ordinaria do Pleno da Deputación Provincial da Coruña

26/09/18

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia na páxina web da Deputación do día 26 de setembro de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa PEL-EMPRENDE ACTIVID: Axudas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial da provincia a través do apoio á realización de actividades e/ou actuacións (Pel Emprende Actividades 2018).

24/09/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia/na páxina web da Deputación do día 24 de setembro de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO214: Convocatoria do programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de investimentos culturais durante o ano 2018.

20/09/18

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas

Acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno da Deputación Provincial da Coruña celebrada o 14 de setembro de 2018.

18/09/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia, o día 18 de setembro de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa FO204: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro, para a realización de investimentos culturais, durante o ano 2018.

12/09/18

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

Convocatoria e Orde do Día da Sesión ordinaria do Pleno da Deputación Provincial da Coruña

11/09/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia, o día 11 de setembro de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa FO213: Convocatoria do programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2018.

6/09/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia/na páxina web da Deputación do día 6 de setembro de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO301: Convocatoria do programa de subvencións a empresas de produción e distribución audiovisual para o apoio á distribución, comercialización e exhibición audiovisual en lingua galega na provincia da Coruña durante o ano 2018.

5/09/18

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia/na páxina web da Deputación do día 5 de setembro de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa PEL-PEMES/MANT: Programa de incentivos ao mantemento do cadro de persoal de pequenas e medianas empresas e microempresas.

31/08/18

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente.Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambiente

No Boletín Oficial da Provincia/na páxina web da Deputación do día 30 de agosto de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa DP0026: Programa de axudas para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito da cooperación ao desenvolvemento durante o 2018.

28/08/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais

No Boletín Oficial da Provincia, o día 28 de agosto de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa FOAXE: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o desenvolvemento de programas de servizos sociais no ano 2018.

28/08/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais

No Boletín Oficial da Provincia/na páxina web da Deputación do día 28 de agosto de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FOIO0A: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero durante o ano 2018.

28/08/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais

No Boletín Oficial da Provincia, o día 28 de agosto de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa FOIE: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2018.

27/08/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 27 de agosto de 2018, publícase o extracto da convocatoria FO103B: Convocatoria do programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito local, provincial, ou autonómico durante o ano 2018.

24/08/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia, o día 24 de agosto de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa FO214: Convocatoria do programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de investimentos culturais durante o ano 2018.

21/08/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

Na páxina web da Deputación, o día 20 de agosto de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa BINV-SX: BOLSAS INVESTIGACIÓN 2018 - Área de ciencias sociais e xurídica.

21/08/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

Na páxina web da Deputación, o día 20 de agosto de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa BINV-EX: BOLSAS INVESTIGACIÓN 2018 - Área de estudos de xénero.

21/08/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

Na páxina web da Deputación, o día 20 de agosto de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa BINV-PC: BOLSAS INVESTIGACIÓN 2018 - Área de políticas culturais.

21/08/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

Na páxina web da Deputación, o día 20 de agosto de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa BINV-CS: BOLSAS INVESTIGACIÓN 2018 - Área de ciencias da saúde.

21/08/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

Na páxina web da Deputación, o día 20 de agosto de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa BINV-CC: BOLSAS INVESTIGACIÓN 2018 - Área de ciencias.

21/08/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

Na páxina web da Deputación, o día 20 de agosto de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa BINV-EA: BOLSAS INVESTIGACIÓN 2018- Área de enxeñería e arquitectura.

21/08/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

Na páxina web da Deputación, o día 20 de agosto de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa BINV-AH: BOLSAS INVESTIGACIÓN 2018- Área de artes e humanidades.

20/08/18

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia/ na páxina web da Deputación do día 17 de agosto de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa FO027A: Convocatoria do programa de subvencións de fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadoras da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2018.

13/08/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia/na páxina web da Deputación do día 13 de agosto de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO200: Convocatoria do programa de subvencións a fundacións e a entidades sen fins de lucro da provincia da Coruña titulares de museos, centros de interpretación ou bibliotecas, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2018.

10/08/18

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambente. Sección de Medio Ambente.

No Boletín Oficial da Provincia/ na páxina web da Deputación do día 10 de agosto de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa DP0031: Programa de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito do medio ambiente durante o 2018.

10/08/18

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia/na páxina web da Deputación do día 10 de agosto de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa DP0032: Convocatoria do programa de subvencións dirixido as agrupacións, asociacións e asociacións de agrupacións de voluntarios de protección civil da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2018.

9/08/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia/na páxina web da Deputación do día 9 de agosto de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO223: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2018.

3/08/18

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas

Acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno da Deputación Provincial da Coruña celebrada o 27 de xullo de 2018.

1/08/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 1 de agosto de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO301: Convocatoria do programa de subvencións a empresas de produción e distribución audiovisual para o apoio á distribución, comercialización e exhibición audiovisual en lingua galega na provincia da Coruña durante o ano 2018.

1/08/18

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente.Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambiente

No Boletín Oficial da Provincia do día 1 de agosto de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa DP0026: Programa de axudas para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito da cooperación ao desenvolvemento durante o 2018.

1/08/18

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente.Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambiente

No Boletín Oficial da Provincia do día 1 de agosto de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa DP0035: Programa de axudas para a asociacións protectoras de animais domésticos durante o ano 2018.

1/08/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais

No Boletín Oficial da Provincia do día 1 de agosto de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FOCVAA: Mantemento de programas sociosanitarios, durante o ano 2018.

1/08/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais

No Boletín Oficial da Provincia do día 1 de agosto de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FOIO0A: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero durante o ano 2018.

24/07/18

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

Convocatoria e Orde do Día da Sesión ordinaria do Pleno da Deputación Provincial da Coruña

24/07/18

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambente. Sección de Medio Ambente.

No Boletín Oficial da Provincia do día 24 de xullo de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa DP0025: Programa de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito da cooperación ao desenvolvemento durante o 2018.

19/07/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 19 de xullo de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO200: Convocatoria do programa de subvencións a fundacións e a entidades sen fins de lucro da provincia da Coruña titulares de museos, centros de interpretación ou bibliotecas, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2018.

16/07/18

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

Aprobación definitiva do Regulamento Orgánico da Deputación Provincial da Coruña.

13/07/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 13 de xullo de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO223: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2018.

13/07/18

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego.

No Boletín Oficial da Provincia do día 13 de xullo de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa DP0032: Convocatoria do programa de subvencións dirixido as agrupacións, asociacións e asociacións de agrupacións de voluntarios de protección civil da provincia da coruña para actividades durante o ano 2018.

5/07/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 5 de xullo de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO221: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2018.

5/07/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 5 de xullo de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO216: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para contratar persoal técnico para a atención de museos e centros de interpretación, durante o ano 2018.

5/07/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 5 de xullo de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO207:Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para o mantemento de conservatorios, escolas de música e escolas de danza municipais, durante o ano 2018.

5/07/18

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

Acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno da Deputación Provincial da Coruña celebrada o 29 de xuño de 2018.

28/06/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 28 de xuño de 2018, publícase o extracto da convocatoria FO300: Convocatoria do programa de subvencións destinado a entidades lucrativas para a produción de proxectos singulares de especial interese cultural na provincia da Coruña durante o ano 2018.

27/06/18

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

Convocatoria e Orde do Día da Sesión ordinaria do Pleno da Deputación Provincial da Coruña

25/06/18

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego.

No Boletín Oficial da Provincia do día 25 de xuño de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO023B: Convocatoria do programa de socorrismo dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2018.

12/06/18

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno da Deputación Provincial da Coruña celebrada o 8 de xuño de 2018.

8/06/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 8 de xuño de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO221: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2018.

8/06/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 8 de xuño de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO216: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para contratar persoal técnico para a atención de museos e centros de interpretación, durante o ano 2018.

8/06/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 8 de xuño de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO216: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para contratar persoal técnico para a atención de museos e centros de interpretación, durante o ano 2018.

8/06/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 8 de xuño de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO207: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para o mantemento de conservatorios, escolas de música e escolas de danza municipais, durante o ano 2018.

6/06/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 6 de xuño de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO206: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a contratación de persoal técnico en xestión cultural e/ou animación sociocultural, durante o ano 2018.

5/06/18

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

Convocatoria e Orde do Día da Sesión extraordinaria do Pleno da Deputación Provincial da Coruña

5/06/18

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

Acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno da Deputación Provincial da Coruña celebrada o 25 de maio de 2018.

5/06/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 5 de xuño de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO106: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a contratación de persoal técnico-deportivo, durante o ano 2018.

30/05/18

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambente. Sección Medio Ambente.

No Boletín Oficial da Provincia do día 30 de maio de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa MA100: Convocatoria do programa de limpeza de praias marítimas dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2018.

29/05/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 29 de maio de 2018, publícase o extracto da convocatoria FO104: Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas da provincia, sen ánimo de lucro, para infraestruturas e equipamento deportivo durante o ano 2018.

29/05/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 29 de maio de 2018, publícase o extracto da convocatoria FO103D: Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas, sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de grandes eventos deportivos singulares de especial interese na provincia durante o ano 2018.

29/05/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 29 de maio de 2018, publícase o extracto da convocatoria FO103A: Convocatoria do programa de subvencións a entidades da provincia, sen ánimo de lucro, para a realización de actividades de fomento da actividade física e do deporte durante o ano 2018.

23/05/18

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

Convocatoria e Orde do Día da Sesión ordinaria do Pleno da Deputación Provincial da Coruña.

22/05/18

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego.

No Boletín Oficial da Provincia do día 18 de maio de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa DP0030: Programa de subvencións dirixido a entes de xestión, asociacións, mancomunidades e consorcios turísticos para a mellora da calidade, competitividade e actividades turísticas, da provincia da Coruña, no ano 2018.

22/05/18

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno da Deputación Provincial da Coruña celebrada o 16 de maio de 2018.

11/05/18

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

Convocatoria e Orde do Día da Sesión extraordinaria do Pleno da Deputación Provincial da Coruña.

9/05/18

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

Acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno da Deputación Provincial da Coruña celebrada o 27 de abril de 2018.

7/05/18

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambente. Sección Medio Ambente.

No Boletín Oficial da Provincia do día 7 de maio de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa MA100: Convocatoria do programa de limpeza de praias marítimas dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2018.

4/05/18

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego.

No Boletín Oficial da Provincia do día 23 de abril de 2018, publícase o extracto da convocatoria FO028B: Convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para investimentos durante o ano 2018.

3/05/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servicios Sociais.

No Boletín Oficial da Provincia do día 30 de abril de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FOPPSS: Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2018.

30/04/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 30 de abril de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO106: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a contratación de persoal técnico-deportivo, durante o ano 2018.

26/04/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 26 de abril de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO206: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a contratación de persoal técnico en xestión cultural e/ou animación sociocultural, durante o ano 2018.

25/04/18

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

Convocatoria e Orde do Día da Sesión ordinaria do Pleno da Deputación Provincial da Coruña.

23/04/18

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

Acordos adoptados na sesión extraordinaria do Pleno da Deputación Provincial da Coruña celebrada o 20 de abril de 2018.

23/04/18

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas. Normalización Lingüistica.

No Boletín Oficial da Provincia do día 23 de abril de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FONL: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e outras entidades locais da provincia da Coruña para a creación, mantemento e reforzo dos servizos de normalización lingüística, durante o ano 2018.

23/04/18

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego.

No Boletín Oficial da Provincia do día 23 de abril de 2018, publícase o extracto da convocatoria DP0032: Convocatoria do programa de subvencións dirixido as agrupacións, asociacións e asociacións de agrupacións de voluntarios de protección civil da provincia da coruña para actividades durante o ano 2018.

23/04/18

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego.

No Boletín Oficial da Provincia do día 23 de abril de 2018, publícase o extracto da convocatoria FO028A: Convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2018.

23/04/18

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego.

No Boletín Oficial da Provincia do día 23 de abril de 2018, publícase o extracto da convocatoria FOENAA: Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para actividades de promoción económica, durante o ano 2018.

20/04/18

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego.

No Boletín Oficial da Provincia do día 20 de abril de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa DP0030: Programa de subvencións dirixido a entes de xestión, asociacións, mancomunidades e consorcios turísticos para a mellora da calidade, competitividade e actividades turísticas, da provincia da Coruña, no ano 2018.

17/04/18

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

Convocatoria e Orde do Día da Sesión extraordinaria do Pleno da Deputación Provincial da Coruña

10/04/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 10 de abril de 2018, publícase o extracto da convocatoria FO200: Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro titulares de museos ou centros de interpretación e a fundacións da provincia da Coruña para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2018.

10/04/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 9 de abril de 2018, publícase o extracto da convocatoria FO301: Programa de subvencións a empresas de produción e distribución audiovisual para o apoio á distribución, comercialización e exhibición audiovisual en lingua galega na provincia da Coruña durante o ano 2018.

9/04/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 9 de abril de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa RC-A2E: REDE CULTURAL 2018- Solicitudes de espectáculos por entidades.

9/04/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 9 de abril de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa RC-A2C: REDE CULTURAL 2018- Solicitudes de espectáculos por concellos.

9/04/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes.

No Boletín Oficial da Provincia do día 9 de abril de 2018, publícase o extracto da convocatoria FOIO0A: Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero durante o ano 2018.

5/04/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servicios Sociais.

No Boletín Oficial da Provincia do da 21 de marzo de 2018, publícase o extracto da convocatoria FOIE: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2018.

5/04/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servicios Sociais.

No Boletín Oficial da Provincia do da 21 de marzo de 2018, publícase o extracto da convocatoria FOAXE: Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o desenvolvemento de programas de servizos sociais no ano 2018.

4/04/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do da 4 de abril de 2018, publícase o extracto da convocatoria FO214: Programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de investimentos culturais durante o ano 2018.

4/04/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do da 4 de abril de 2018, publícase o extracto da convocatoria FO213: Programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2018.

4/04/18

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego.

No Boletin Oficial da Provincia do da 4 de abril de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa DP0029: Programa de subvencións dirixido aos concellos e agrupacións de concellos da provincia da Coruña de menos de 50.000 habitantes para o financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo durante o ano 2018.

3/04/18

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

Aprobación inicial do Regulamento Orgánico da Deputación Provincial da Coruña

3/04/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 3 de abril de 2018, publícase o extracto da convocatoria FO204: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro, para a realización de investimentos culturais, durante o ano 2018.

3/04/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 3 de abril de 2018, publícase o extracto da convocatoria FO203: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para a realización de actividades culturais durante o ano 2018.

2/04/18

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego.

No Boletín Oficial da Provincia do día 2 de abril de 2018, publícase o extracto da convocatoria FO027B: Convocatoria do programa de subvencións de fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadoras da provincia da Coruña para investimentos durante o ano 2018.

2/04/18

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambente. Sección Medio Ambente.

No Boletín Oficial da Provincia do día 2 de abril de 2018, publícase o extracto da convocatoria DP0026: Programa de axudas para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito da cooperación ao desenvolvemento durante o 2018.

2/04/18

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambente. Sección Medio Ambente.

No Boletín Oficial da Provincia do día 2 de abril de 2018, publícase o extracto da convocatoria DP0025: Programa de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito da cooperación ao desenvolvemento durante o 2018.

2/04/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 2 de abril de 2018, publícase o extracto da convocatoria FO223: Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2018.

21/03/18

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego.

No Boletín Oficial da Provincia do día 21 de marzo de 2018, publícase o extracto da convocatoria FO023B: Convocatoria do programa de socorrismo dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2018.

21/03/18

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego.

No Boletín Oficial da Provincia do día 21 de marzo de 2018, publícase o extracto da convocatoria PEL-CONCELLOS: Convocatoria do programa de integración laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2018.

21/03/18

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

No Boletín Oficial da Provincia do día 20 de marzo de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FONL: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e outras entidades locais da provincia da Coruña para a creación, mantemento e reforzo dos servizos de normalización lingüística, durante o ano 2018.

20/03/18

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego.

No Boletín Oficial da Provincia do día 20 de marzo de 2018, publícase o extracto da convocatoria FOCVAA: Mantemento de programas sociosanitarios, durante o ano 2018.

2/03/18

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego.

No Boletín Oficial da Provincia do día 2 de marzo de 2018, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa DP0029: Programa de subvencións dirixido aos concellos de agrupacións de concellos da provincia da Coruña de menos de 50.000 habitantes para o financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo durante o ano 2018.

2/03/18

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambente. Sección Medio Ambente.

No Boletín Oficial da Provincia do día 2 de marzo de 2018, publícase o extracto da convocatoria MA100: Convocatoria do programa de limpeza de praias marítimas dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2018.

16/02/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 16 de febreiro de 2018, publícase o extracto da convocatoria FO221: Programa de subvencións a concellos e entidades locais para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2018.

16/02/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 16 de febreiro de 2018, publícase o extracto da convocatoria FO216: Programa de subvencións a concellos e entidades locais para contratar persoal técnico para a atención de museos e centros de interpretación, durante o ano 2018.

16/02/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 16 de febreiro de 2018, publícase o extracto da convocatoria FO207: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para o mantemento de conservatorios, escolas de música e escolas de danza municipais, durante o ano 2018.

22/01/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 19 de xaneiro de 2018, publícase o extracto da convocatoria FO206: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a contratación de persoal técnico en xestión cultural e/ou animación sociocultural, durante o ano 2018.

11/01/18

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego.

No Boletín Oficial da Provincia do día 11 de xaneiro de 2018, publícase o extracto da convocatoria DP0030: Programa de subvencións dirixido a entes de xestión, asociacións, mancomunidades e consorcios turísticos para a mellora da calidade, competitividade e actividades turísticas, da provincia da Coruña, no ano 2018.

5/01/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servicios Sociais.

No Boletín Oficial da Provincia do día 5 de xaneiro de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FOIE: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2017.

4/01/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 4 de xaneiro de 2018, publícase o extracto da convocatoria FO106: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a contratación de persoal técnico-deportivo, durante o ano 2018.

4/01/18

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 3 de xaneiro de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO103C: Convocatoria do programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito nacional ou internacional durante o ano 2017.

3/01/18

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 3 de xaneiro de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa DP0033: Convocatoria do programa de subvencións dirixido as agrupacións, asociación de asociacións de agrupacións de voluntarios de protección civil da provincia da coruña para investimentos durante o ano 2017.

3/01/18

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 3 de xaneiro de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa DP0032: Convocatoria do programa de subvencións dirixido as agrupacións, asociación de asociacións de agrupacións de voluntarios de protección civil da provincia da coruña para actividades durante o ano 2017.

3/01/18

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 3 de xaneiro de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FOENAA: Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para actividades de promoción económica, durante o ano 2017.

3/01/18

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 3 de xaneiro de 2018, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO027A: Convocatoria do programa de subvencións de fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadoras da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2017.

28/12/17

Subvencións

No Boletín Oficial da Provincia do día 26 de decembro de 2017, publícase o extracto da convocatoria DP0029: Programa de subvencións dirixido aos concellos e agrupacións de concellos da provincia da Coruña de menos de 50.000 habitantes para o financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo durante o ano 2018.

19/12/17

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 19 de decembro de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FOENIA: Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para investimentos de promoción económica, durante o ano 2017.

15/12/17

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 15 de decembro de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa DP0033: Convocatoria do programa de subvencións dirixido as agrupacións, asociacións e asociacións de agrupacións de voluntarios de protección civil da provincia da coruña para investimentos durante o ano 2017.

15/12/17

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 15 de decembro de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa DP0032: Convocatoria do programa de subvencións dirixido as agrupacións, asociacións e asociacións de agrupacións de voluntarios de protección civil da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2017.

15/12/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servicios Sociais.

No Boletín Oficial da Provincia do día 15 de decembro de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FOAXE: Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o desenvolvemento de programas de servizos sociais no ano 2017.

14/12/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 14 de decembro de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO104: Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas da provincia, sen ánimo de lucro, para infraestruturas e equipamento deportivo durante o ano 2017.

14/12/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 14 de decembro de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO103C: Convocatoria do programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito nacional ou internacional durante o ano 2017.

14/12/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais.

No Boletín Oficial da Provincia do día 14 de decembro de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FOIO0A: Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero durante o ano 2017.

13/12/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 13 de decembro de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO103D: Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas, sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de grandes eventos deportivos singulares de especial interese na provincia durante o ano 2017.

13/12/17

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 13 de decembro de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO028B: Convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para investimentos durante o ano 2017.

13/12/17

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 13 de decembro de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO028A: Convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2017.

13/12/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servicios Sociais.

No Boletín Oficial da Provincia do día 13 de decembro de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FOIE: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2017.

5/12/17

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 5 de decembro de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO027B: Convocatoria do programa de subvencións de fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadoras da provincia da Coruña para investimentos durante o ano 2017.

5/12/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 4 de decembro de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO103A: Convocatoria do programa de subvencións a entidades da provincia, sen ánimo de lucro, para a realización de actividades de fomento da actividade física e do deporte durante o ano 2017.

1/12/17

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 1 de Decembro de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FOENAA: Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para actividades de promoción económica, durante o ano 2017.

28/11/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 28 de novembro de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO103B: Convocatoria do programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito local, provincial, interprovincial ou autonómico durante o ano 2017.

24/11/17

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 24 de novembro de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO027A: Convocatoria do programa de subvencións de fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadoras da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2017.

24/11/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais.

No Boletín Oficial da Provincia do día 24 de novembro de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FOCVAA: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas sociosanitarios, durante o ano 2017.

20/11/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 20 de novembro de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO104: Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas da provincia, sen ánimo de lucro, para infraestruturas e equipamento deportivo durante o ano 2017.

17/11/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 17 de novembro de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FOIO0A: Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero durante o ano 2017.

16/11/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 16 de novembro de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO203: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para a realización de actividades culturais durante o ano 2017.

13/11/17

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 13 de novembro de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO028A: Convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2017.

13/11/17

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 13 de novembro de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO027B: Convocatoria do programa de subvencións de fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadoras da provincia da Coruña para investimentos durante o ano 2017.

13/11/17

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 13 de novembro de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO028B: Convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para investimentos durante o ano 2017.

6/11/17

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 6 de novembro de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FOENIA: Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para investimentos de promoción económica, durante o ano 2017.

2/11/17

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambente. Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambente.

Ampliación pola modificación das Bases do Plan Provincial de Medio Ambiente (PMA) 2016.

30/10/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 30 de outubro de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO213: Programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2017.

30/10/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 30 de outubro de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO214: Programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de investimentos culturais durante o ano 2017.

24/10/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais.

No Boletín Oficial da Provincia do día 24 de outubro de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FOAXE: Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o desenvolvemento de programas de servizos sociais no ano 2017.

24/10/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais.

No Boletín Oficial da Provincia do día 24 de outubro de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FOCVAA: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas sociosanitarios, durante o ano 2017.

2/10/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 2 de outubro de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO213: Programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2017.

26/09/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 26 de setembro de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO214: Programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de investimentos culturais durante o ano 2017.

26/09/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 26 de setembro de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO221: Programa de subvencións a concellos e entidades locais para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2017.

22/09/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 22 de setembro de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO216: Programa de subvencións a concellos e entidades locais para contratar persoal técnico para a atención de museos e centros de interpretación, durante o ano 2017.

21/09/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 21 de setembro de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO200: Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro titulares de museos ou centros de interpretación e a fundacións da provincia da Coruña para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2017.

21/09/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 21 de setembro de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO223: Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2017.

15/09/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 15 de setembro de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO204: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro, para a realización de investimentos culturais, durante o ano 2017.

30/08/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

Informámolo de que no Boletín Oficial da Provincia do día 30 de agosto de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO203: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro, para a realización de actividades culturais, durante o ano 2017.

22/08/17

Servizo de Desenvolvemento territorial e Medio ambiente.Sección Desenv.territ., Coop.e Medio ambiente

Infórmase de que no Boletín Oficial da Provincia do día 22 de agosto de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa DP0030: Programa de subvencións dirixido a entes de xestión, asociacións, mancomunidades e consorcios turísticos para a mellora da calidade, competitividade e actividades turísticas, da provincia da Coruña, no ano 2017

22/08/17

Servizo de Desenvolvemento territorial e Medio ambiente.Sección Desenv.territ., Coop.e Medio ambiente

Infórmase de que no Boletín Oficial da Provincia do día 22 de agosto de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa DP0025: Programa de axudas para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito da cooperación ao desenvolvemento durante o 2017.

22/08/17

Servizo de Desenvolvemento territorial e Medio ambiente.Sección Desenv.territ., Coop.e Medio ambiente

Infórmase de que no Boletín Oficial da Provincia do día 22 de agosto de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa DP0026: Programa de axudas para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito da cooperación ao desenvolvemento durante o 2017

16/08/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

Informámolo de que no Boletín Oficial da Provincia do día 16 de agosto de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO204: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro, para a realización de investimentos culturais, durante o ano 2017.

16/08/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

Informámolo de que no Boletín Oficial da Provincia do día 14 de agosto de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO200: Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro titulares de museos ou centros de interpretación e a fundacións da provincia da Coruña para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2017.

8/08/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

Infórmase de que no Boletín Oficial da Provincia do día 8 de agosto de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO206: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a contratación de persoal técnico en xestión cultural e/ou animación sociocultural, durante o ano 2017.

28/07/17

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 28 de xullo de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO023B: Convocatoria do programa de socorrismo dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2017.

27/07/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 26 de xullo de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO223: Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2017.

24/07/17

Servizo de Desenvolvemento territorial e Medio ambiente.Sección Desenv.territ., Coop.e Medio ambiente

No Boletín Oficial da Provincia do día 24 de xullo de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa DP0026: Programa de axudas para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito da cooperación ao desenvolvemento durante o 2017.

24/07/17

Servizo de Desenvolvemento territorial e Medio ambiente.Sección Desenv.territ., Coop.e Medio ambiente

No Boletín Oficial da Provincia do día 24 de xullo de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa DP0025: Programa de axudas para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito da cooperación ao desenvolvemento durante o 2017.

19/07/17

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 19 de xullo de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa DP0030: Programa de subvencións dirixido a entes de xestión, asociacións, mancomunidades e consorcios turísticos para a mellora da calidade, competitividade e actividades turísticas, da provincia da Coruña, no ano 2017.

19/07/17

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 19 de xullo de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa PEL-EMPRENDE: Programa de fomento da iniciativa empresarial entre xóvenes emprendedores.

18/07/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 18 de xullo de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO106: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a contratación de persoal técnico-deportivo, durante o ano 2017.

4/07/17

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 4 de xullo de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO023B: Convocatoria do programa de socorrismo dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2017.

4/07/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 4 de xullo de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO221: Programa de subvencións a concellos e entidades locais para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2017.

4/07/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 4 de xullo de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO216: Programa de subvencións a concellos e entidades locais para contratar persoal técnico para a atención de museos e centros de interpretación, durante o ano 2017.

3/07/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 30 de xuño de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa RC-A2E: REDE CULTURAL 2017- Solicitudes de espectáculos por entidades.

3/07/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 3 de xullo de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO206: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a contratación de persoal técnico en xestión cultural e/ou animación sociocultural, durante o ano 2017.

3/07/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 27 de xuño de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO207: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para o mantemento de conservatorios, escolas de música e escolas de danza municipais, durante o ano 2017.

27/06/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 26 de xuño de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO106: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a contratación de persoal técnico-deportivo, durante o ano 2017.

14/06/17

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 14 de xuño de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa PEL-PEMES: Programa de apoio ao tecido empresarial para a contratación laboral de persoas en situación de desemprego.

5/06/17

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Empleo. Sección de Promoción e Desenvolvemento Turístico

No Boletín Oficial da Provincia do día 19 de maio de 2017, publícase o extracto da convocatoria FO023B: Convocatoria do programa de socorrismo dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2017.

2/06/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 1 de xuño de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO207: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para o mantemento de conservatorios, escolas de música e escolas de danza municipais, durante o ano 2017.

29/05/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais.

No Boletín Oficial da Provincia do día 29 de maio de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FOPPSS: Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2017.

25/05/17

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción e Desenvolvemento Turístico

No Boletín Oficial da Provincia do día 25 de maio de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa DP0029: Programa de subvenciones dirigido a los ayuntamientos y agrupaciones de ayuntamientos de la provincia de A Coruña de menos de 50.000 habitantes para la financiación del gasto de personal de las oficinas de turismo durante el ejercicio 2017.

24/05/17

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambente. Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambente.

No Boletín Oficial da Provincia do día 24 de maio de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa MA100: Convocatoria do programa de limpeza de praias marítimas dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2017.

23/05/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais.

No Boletín Oficial da Provincia do día 23 de maio de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO104V: Programa de adquisición e cesión de vehículos aos clubes de remo e piragüismo da provincia da Coruña para a mellora da realización das actividades deportivas durante o ano 2016.

16/05/17

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Empleo. Sección de Promoción e Desenvolvemento Turístico

No Boletín Oficial da Provincia do día 2 de maio de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa DP0029: Programa de subvenciones dirigido a los ayuntamientos y agrupaciones de ayuntamientos de la provincia de A Coruña de menos de 50.000 habitantes para la financiación del gasto de persoal de las oficinas de turismo durante el ejercicio 2017.

10/05/17

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 10 de maio de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa OPL: Convocatoria do programa de subvencións de fomento da actividade gandeira a través das organizacións de productores do sector lácteo da provincia da Coruña para actividades durante o exercicio 2016.

4/05/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais.

No Boletín Oficial da Provincia do día 4 de maio de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FOIEV: Programa de adquisición e cesión de vehículos ás entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para a mellora dos servizos e/ou prestacións en materia de servizos sociais e/ou sociosanitarios durante o ano 2016.

25/04/17

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción e Desenvolvemento Turístico

No Boletín Oficial da Provincia do día 21 de abril de 2017, publícase o extracto da convocatoria DP0030: Programa de subvencións dirixido a entes de xestión, asociacións, mancomunidades e consorcios turísticos para a mellora da calidade, competitividade e actividades turísticas, da provincia da Coruña, no ano 2017.

24/04/17

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente. Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambente

No Boletín Oficial da Provincia do día 21 de abril de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa MA100: Convocatoria do programa de limpeza de praias marítimas dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2017.

24/04/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 20 de abril de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa RC-A2C: REDE CULTURAL 2017- Solicitudes de espectáculos por concellos.

12/04/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais.

No Boletín Oficial da Provincia do día 12 de abril de 2017, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FOIEF: Programa de subvencións para investimentos destinados á finalización de obras e/ou adquisición de equipamentos para a posta en marcha de novos servizos e/ou prestacións en materia de servizos sociais, dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña durante o ano 2016.

11/04/17

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 11 de abril de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa OPL: Convocatoria do programa de subvencións de fomento da actividade gandeira a través das organizacións de productores do sector lácteo da provincia da Coruña para actividades durante o exercicio 2016.

10/04/17

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 10 de abril de 2017, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa DP0030: Programa de subvencións dirixido a entes de xestión, asociacións, mancomunidades e consorcios turísticos para a mellora da calidade, competitividade e actividades turísticas, da provincia da Coruña, no ano 2016.

10/04/17

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

No Boletín Oficial da Provincia do día 10 de abril de 2017, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FONL: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e outras entidades locais da provincia da Coruña para a creación, mantemento e reforzo dos servizos de normalización lingüística, durante o ano 2017.

5/04/17

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambente. Sección Medio Ambente.

No Boletín Oficial da Provincia do día 5 de abril de 2017, publícase o extracto da convocatoria DP0026: Programa de axudas para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito da cooperación ao desenvolvemento durante o 2017.

5/04/17

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambente. Sección Medio Ambente.

No Boletín Oficial da Provincia do día 5 de abril de 2017, publícase o extracto da convocatoria DP0025: Programa de axudas para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito da cooperación ao desenvolvemento durante o 2017.

4/04/17

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 4 de abril de 2017, publícase o extracto da convocatoria FOENAA: Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para actividades de promoción económica, durante o ano 2017.

4/04/17

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 4 de abril de 2017, publícase o extracto da convocatoria FOENIA: Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para investimentos de promoción económica, durante o ano 2017.

4/04/17

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 4 de abril de 2017, publícase o extracto da convocatoria FO028B: Convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para investimentos durante o ano 2017.

4/04/17

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 4 de abril de 2017, publícase o extracto da convocatoria FO028A: Convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2017.

4/04/17

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 4 de abril de 2017, publícase o extracto da convocatoria FO027B: Convocatoria do programa de subvencións de fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadoras da provincia da Coruña para investimentos durante o ano 2017.

4/04/17

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 4 de abril de 2017, publícase o extracto da convocatoria FO027A: Convocatoria do programa de subvencións de fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadoras da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2017.

28/03/17

Servizo de Acción Social, Cultura e Deportes. Sección de Servizos Sociais.

No Boletín Oficial da Provincia do día 28 de marzo de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FOIEV: Programa de adquisición e cesión de vehículos ás entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para a mellora dos servizos e/ou prestacións en materia de servizos sociais e/ou sociosanitarios durante o ano 2016.

23/03/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 22 de marzo de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO104V: Programa de adquisición e cesión de vehículos aos clubes de remo e piragüismo da provincia da Coruña para a mellora da realización das actividades deportivas durante o ano 2016.

22/03/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 22 de marzo de 2017, publícase o extracto da convocatoria FO104: Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas da provincia, sen ánimo de lucro, para infraestruturas e equipamento deportivo durante o ano 2017.

22/03/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 22 de marzo de 2017, publícase o extracto da convocatoria FO103D: Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas, sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de grandes eventos deportivos singulares de especial interese na provincia durante o ano 2017.

22/03/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 22 de marzo de 2017, publícase o extracto da convocatoria FO103C: Convocatoria do programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito nacional ou internacional durante o ano 2017.

22/03/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 22 de marzo de 2017, publícase o extracto da convocatoria FO103B: Convocatoria do programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito local, provincial, interprovincial ou autonómico durante o ano 2017.

22/03/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 22 de marzo de 2017, publícase o extracto da convocatoria FO103A: Convocatoria do programa de subvencións a entidades da provincia, sen ánimo de lucro, para a realización de actividades de fomento da actividade física e do deporte durante o ano 2017.

13/03/17

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

No Boletín Oficial da Provincia do día 13 de marzo de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FONL: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e outras entidades locais da provincia da Coruña para a creación, mantemento e reforzo dos servizos de normalización lingüística, durante o ano 2017.

9/03/17

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente. Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambiente

No Boletín Oficial da Provincia do día 24 de febreiro de 2017, se publíca o extracto da convocatoria DP0029: Programa de subvencións dirixido aos concellos e agrupacións de concellos da provincia da Coruña de menos de 50.000 habitantes para o financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo durante o exercicio 2017.

9/03/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais.

No Boletín Oficial da Provincia do día 9 de marzo de 2017, publícase o extracto da convocatoria FOIO0A: Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero durante o ano 2017.

9/03/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais.

No Boletín Oficial da Provincia do día 9 de marzo de 2017, publícase o extracto da convocatoria FOPPSS: Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2017.

9/03/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais.

No Boletín Oficial da Provincia do día 9 de marzo de 2017, publícase o extracto da convocatoria FOCVAA: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas sociosanitarios, durante o ano 2017.

9/03/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais.

No Boletín Oficial da Provincia do día 9 de marzo de 2017, publícase o extracto da convocatoria FOIE: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2017.

9/03/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais.

No Boletín Oficial da Provincia do día 9 de marzo de 2017, publícase o extracto da convocatoria FOAXE: Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o desenvolvemento de programas de servizos sociais no ano 2017.

6/03/17

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente. Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambiente

No Boletín Oficial da Provincia do día 6 de marzo de 2017, publícase o extracto da convocatoria MA100: Convocatoria do programa de limpeza de praias marítimas dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2017.

6/03/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 3 de marzo de 2017, publícase o extracto da convocatoria FO223: Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2017.

6/03/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 3 de marzo de 2017, publícase o extracto da convocatoria FO214: Programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de investimentos culturais durante o ano 2017.

6/03/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 3 de marzo de 2017, publícase o extracto da convocatoria FO213: Programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2017.

6/03/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 3 de marzo de 2017, publícase o extracto da convocatoria FO204: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro, para a realización de investimentos culturais, durante o ano 2017.

6/03/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 3 de marzo de 2017, publícase o extracto da convocatoria FO200: Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro titulares de museos ou centros de interpretación e a fundacións da provincia da Coruña para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2017.

6/03/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 3 de marzo de 2017, publícase o extracto da convocatoria FO203: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para a realización de actividades culturais durante o ano 2017.

3/03/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais.

No Boletín Oficial da Provincia do día 3 de marzo de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FOIEF: Programa de subvencións para investimentos destinados á finalización de obras e/ou adquisición de equipamentos para aposta en marcha de novos servizos e/ou prestacións en materia de servizos sociais, dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña durante o ano 2016.

27/02/17

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 24 de febreiro de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa DP0030: Programa de subvencións dirixido a entes de xestión, asociacións, mancomunidades e consorcios turísticos para a mellora da calidade, competitividade e actividades turísticas, da provincia da Coruña, no ano 2016.

16/02/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 16 de febreiro de 2017, publícase o extracto da convocatoria FO206: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a contratación de persoal técnico en xestión cultural e/ou animación sociocultural, durante o ano 2017.

1/02/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 1 de febreiro de 2017, publícase o extracto da convocatoria FO207: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para o mantemento de conservatorios, escolas de música e escolas de danza municipais, durante o ano 2017.

1/02/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 1 de febreiro de 2017, publícase o extracto da convocatoria FO106: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a contratación de persoal técnico-deportivo, durante o ano 2017.

1/02/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 1 de febreiro de 2017, publícase o extracto da convocatoria FO216: Programa de subvencións a concellos e entidades locais para contratar persoal técnico para a atención de museos e centros de interpretación, durante o ano 2017.

1/02/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 1 de febreiro de 2017, publícase o extracto da convocatoria FO221: Programa de subvencións a concellos e entidades locais para o apoio ao desenvolvemento de festivais, audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2017.

16/01/17

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 13 de xaneiro de 2017, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO213: Programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2016.

12/01/17

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

No Boletín Oficial da Provincia do día 11 de xaneiro de 2017, publícase o extracto da convocatoria SNL: convocatoria do programa de subvencións provinciais (ano 2017), de concorrencia competitiva dirixida a concellos, agrupación de concellos, mancomunidades e outras entidades locais da provincia da Coruña para a creación, mantemento e reforzo dos servizos de normalización lingüística (SNL) de 2017.

28/12/16

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente. Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambiente

O Pleno da Deputación Provincial da Coruña, na sesión ordinaria que tivo lugar o 23.12.2016, acordou a aprobación da 2ª fase do Plan Provincial de Medio Ambiente (PMA) 2016.

21/12/16

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 16 de decembro de 2016, publícase o extracto da convocatoria OPL: Convocatoria do programa de subvencións de fomento da actividade gandeira a través das organizacións de productores do sector lácteo da provincia da Coruña para actividades durante o exercicio 2016.

20/12/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 20 de decembro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO214: Programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego da provincia da Coruña, para a realización de investimentos culturais durante o ano 2016.

12/12/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 13 de decembro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO103B: Convocatoria do programa de subvencións a clubs deportivos, sen ánimo de lucro, que participen en competición federada de ámbito inferior a nacional, durante o ano 2016.

7/12/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 5 de decembro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO200: Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro titulares de museos, centros de interpretación ou bibliotecas e fundacións da provincia da Coruña para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2016.

30/11/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 30 de novembro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO103D: Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de eventos deportivos singulares de especial interese na provincia, durante o ano 2016.

30/11/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 30 de novembro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO103A: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro, para a realización de actividades de fomento do deporte, durante o ano 2016.

29/11/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 29 de novembro de 2016, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO213: Programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2016.

29/11/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 29 de novembro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO103C: Convocatoria do programa de subvencións a clubs deportivos, sen ánimo de lucro, que participen en competición federada de ámbito nacional e internacional, durante o ano 2016.

29/11/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 29 de novembro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO104: Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas da provincia da Coruña, sen ánimo de lucro, para infraestruturas e equipamento, durante o ano 2016.

24/11/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 24 de novembro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO216: Programa de subvencións a concellos e entidades locais para contratar persoal técnico para a atención de museos e centros de interpretación, durante o ano 2016.

22/11/16

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente. Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambiente

Plan Provincial de Medio Ambiente 2016.- Transcorridos 10 días hábiles dende a publicación do acordo de aprobación da "1ª fase do Plan provincial de Medio Ambiente (PMA) 2016" (BOP núm. 208, de 3.11.2016), sen que se houberan presentado alegacións ou reclamacións, nin obxeccións por parte das administracións estatal e autonómica, pode considerarse definitivamente aprobado.

21/11/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 21 de novembro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO223: Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2016.

21/11/16

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 21 de novembro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FOENIA: Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para investimentos de promoción económica, durante o ano 2016.

21/11/16

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 21 de novembro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO028A: Convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2016.

21/11/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 21 de novembro de 2016, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO214: Programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego da provincia da Coruña, para a realización de investimentos culturais durante o ano 2016.

11/11/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais.

No Boletín Oficial da Provincia do día 11 de novembro de 2016, publícase o extracto da convocatoria FOIEV: Programa de adquisición e cesión de vehículos ás entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para a mellora dos servizos e/ou prestacións en materia de servizos sociais e/ou sociosanitarios durante o ano 2016.

10/11/16

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente. Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambiente

Plan Provincial de Medio Ambiente 2016.- A Deputación Provincial da Coruña, mediante acordo do Pleno Corporativo do 28.10.2016, aprobou a "1ª fase do Plan Provincial de Medio Ambiente 2016", cuxas actuacións se detallan na relación que se xunta.

3/11/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 3 de Novembro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO221: Programa de subvencións a concellos e entidades locais para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2016.

26/10/16

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 26 de outubro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO028B: Convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para investimentos durante o ano 2016.

25/10/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura y Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 25 de outubro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO204: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro, para a realización de investimentos culturais, durante o ano 2016.

25/10/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 25 de outubro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO203: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para a realización de actividades culturais durante o ano 2016.

20/10/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 20 de outubro de 2016, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO216: Programa de subvencións a concellos e entidades locais para contratar persoal técnico para a atención de museos e centros de interpretación, durante o ano 2016.

20/10/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 20 de outubro de 2016, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO200: Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro titulares de museos, centros de interpretación ou bibliotecas e fundacións da provincia da Coruña para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2016.

20/10/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 20 de outubro de 2016, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO103B: Convocatoria do programa de subvencións a clubs deportivos, sen ánimo de lucro, que participen en competición federada de ámbito inferior a nacional, durante o ano 2016.

13/10/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais.

No Boletín Oficial da Provincia do día 13 de outubro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FOCVAA: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas sociosanitarios, durante o ano 2016.

10/10/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 10 de outubro de 2016, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO223: Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2016.

10/10/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 10 de outubro de 2016, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO221: Programa de subvencións a concellos e entidades locais para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2016.

10/10/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais.

No Boletín Oficial da Provincia do día 10 de outubro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FOAXE: Convocatoria de subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro para o desenvolvemento de programas de servizos sociais, da Deputación Provincial da Coruña, ano 2016.

10/10/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 27 de setembro de 2016, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO103D: Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de eventos deportivos singulares de especial interese na provincia, durante o ano 2016.

6/10/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais.

No Boletín Oficial da Provincia do día 6 de outubro de 2016, publícase o extracto da convocatoria FOIEF: Programa de subvencións para investimentos destinados á finalización de obras e/ou adquisición de equipamentos para a posta en marcha de novos servizos e/ou prestacións en materia de servizos sociais, dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña durante o ano 2016.

5/10/16

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 5 de outubro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FOENAA: Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para actividades de promoción económica, durante o ano 2016.

5/10/16

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 5 de outubro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO027A: Convocatoria do programa de subvencións de fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2016.

3/10/16

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 3 de outubro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO027B: Convocatoria do programa de subvencións de fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores da provincia da Coruña para investimentos durante o ano 2016.

30/09/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais.

No Boletín Oficial da Provincia do día 30 de setembro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FOIE: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para investimentos de servizos sociais durante o ano 2016.

27/09/16

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente. Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambiente

No Boletín Oficial da Provincia do día 27 de setembro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa DP0025: Programa de axudas para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito da cooperación ao desenvolvemento durante o 2016.

27/09/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 27 de setembro de 2016, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO103D: Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de eventos deportivos singulares de especial interese na provincia, durante o ano 2016.

27/09/16

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente. Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambiente

No Boletín Oficial da Provincia do día 27 de setembro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa DP0026: Programa de axudas para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito da cooperación ao desenvolvemento durante o 2016.

21/09/16

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 21 de setembro de 2016, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO028A: Convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2016.

20/09/16

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 20 de setembro de 2016, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO028B: Convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para investimentos durante o ano 2016.

15/09/16

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego.

No Boletín Oficial da Provincia do día 15 de setembro de 2016, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FOENIA: Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para investimentos de promoción económica, durante o ano 2016.

15/09/16

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 15 de setembro de 2016, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO027A: Convocatoria do programa de subvencións de fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2016.

9/09/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 9 de setembro de 2016, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO103A: Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas, sen ánimo de lucro, para a realización de actividades de fomento do deporte, durante o ano 2016.

9/09/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 9 de setembro de 2016, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO103C: Convocatoria do programa de subvencións a clubs deportivos, sen ánimo de lucro, que participen en competición federada de ámbito nacional e internacional, durante o ano 2016.

8/09/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 8 de setembro de 2016, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO104: Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas da provincia da Coruña, sen ánimo de lucro, para infraestruturas e equipamento, durante o ano 2016.

6/09/16

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego.

No Boletín Oficial da Provincia do día 6 de setembro de 2016, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO027B: Convocatoria do programa de subvencións de fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores da provincia da Coruña para investimentos durante o ano 2016.

31/08/16

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente. Sección Desenvolv. Territ., Coop. e Medio Ambiente

No Boletín Oficial da Provincia do día 31 de agosto de 2016, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa DP0026: Programa de axudas para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito da cooperación ao desenvolvemento durante o 2016.

31/08/16

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente. Sección Desenv. Territ., Coop. e Medio Ambiente

No Boletín Oficial da Provincia do día 31 de agosto de 2016, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa DP0025: Programa de axudas para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito da cooperación ao desenvolvemento durante o 2016.

8/08/16

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego.

No Boletín Oficial da Provincia do día 8 de agosto de 2016, publícase a resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa DP0029: programa de subvencións a concellos e agrupacións de concellos da Coruña de menos de 50.000 habitantes para financiar gasto de persoal das oficinas de turismo ano 2016.

2/08/16

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego.

No Boletín Oficial da Provincia do día 2 de agosto de 2016, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FOENAA: Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para actividades de promoción económica, durante o ano 2016.

18/07/16

Servicio de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais.

No Boletín Oficial da Provincia do día 18 de agosto de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FOIO0A: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero durante o ano 2016.

18/07/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 18 de xullo de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO102: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a realización de investimentos deportivos, durante o ano 2016.

15/07/16

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego.

No Boletín Oficial da Provincia do día 15 de xullo de 2016, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa DP0029: Programa de subvenciones dirigido a los ayuntamientos y agrupaciones de ayuntamientos de la provincia de A Coruña de menos de 50.000 habitantes para la financiación del gasto de personal de las oficinas de turismo durante el ejercicio 2016.

15/07/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 14 de xullo de 2016, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO203: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para a realización de actividades culturais durante o ano 2016.

12/07/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais.

No Boletín Oficial da Provincia do día 12 de xullo de 2016, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FOIO0A: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero durante o ano 2016.

12/07/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais.

No Boletín Oficial da Provincia do día 12 de xullo de 2016, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FOCVAA: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas sociosanitarios, durante o ano 2016.

12/07/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais.

No Boletín Oficial da Provincia do día 12 de xullo de 2016, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FOIE: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para investimentos de servizos sociais durante o ano 2016.

12/07/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais.

No Boletín Oficial da Provincia do día 12 de xullo de 2016, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FOAXE: Convocatoria de subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro para o desenvolvemento de programas de servizos sociais, da Deputación Provincial da Coruña, ano 2016.

7/07/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 7 de xullo de 2016, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO204: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro, para a realización de investimentos culturais, durante o ano 2016.

7/07/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 7 de xullo de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO202: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a realización de investimentos culturais, durante o ano 2016.

7/07/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 7 de xullo de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO201: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a realización de actividades culturais, durante o ano 2016.

1/07/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 1 de xullo de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FOIO0B: Convocatoria do programa de subvencións dirixido a concellos e outras entidades locais para o desenvolvemento de políticas de igualdade entre mulleres e homes e de loita contra a violencia de xénero no ano 2016.

30/06/16

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 30 de xuño de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO023B: Convocatoria do programa de socorrismo dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2016.

29/06/16

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego.

No Boletín Oficial da Provincia do día 29 de xuño de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa DP0006: Convocatoria do programa de subvencións dirixido aos concellos e outras entidades locais da provincia da Coruña para investimentos en promoción turística durante o exercicio 2016.

23/06/16

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego.

No Boletín Oficial da Provincia do día 22 de xuño de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa DP0027: Programa de Integración Laboral mediante ejecución de obras y servicios mínimos municipales de los ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes anualidad 2016.

14/06/16

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción e Desenvolvemento Turístico

No Boletín Oficial da Provincia do día 14 de xuño de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa DP0007: Convocatoria do programa de subvencións dirixido aos concellos e outras entidades locais da provincia da Coruña para actividades de promoción turística durante o exercicio 2016.

8/06/16

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego.

No Boletín Oficial da Provincia do día 8 de xuño de 2016, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO023B: Convocatoria do programa de socorrismo dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2016. No caso de que a concesión provisional da subvención estea condicionada, deberá emendar os erros que se sinalen na dita resolución de concesión, no prazo de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial da Provincia, polo que o prazo finaliza o 20 de xuño de 2016; se neste prazo non emenda os erros entenderase que desiste da subvención.

8/06/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 8 de xuño de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO101: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a realización de actividades deportivas, durante o ano 2016.

2/06/16

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego.

No Boletín Oficial da Provincia do día 1 de xuño de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FOAYIA: Convocatoria do programa de subvencions dirixido a concellos e outras entidades locais para investimentos de promoción económica, durante o ano 2016.

2/06/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 1 de xuño de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FOAXCA: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e outras entidades locais da provincia para o desenvolvemento de servizos sociais no ano 2016.

31/05/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 26 de abril de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO206: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a contratación de animadores culturais, durante o ano 2016.

31/05/16

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego.

No Boletín Oficial da Provincia do día 29 de abril de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FOAYAA: Convocatoria do programa de subvencions dirixido a concellos e outras entidades locais para actividades de promoción económica, durante o ano 2016.

27/05/16

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente. Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambiente

No Boletín Oficial da Provincia do día 4 de maio de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa MA100: Convocatoria do programa de limpeza de praias marítimas dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2016.

19/05/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 19 de maio de 2016, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO102: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a realización de investimentos deportivos, durante o ano 2016.

10/05/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes

No Boletín Oficial da Provincia do día 10 de maio de 2016, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FOIO0B: Convocatoria do programa de subvencións dirixido a concellos e outras entidades locais para o desenvolvemento de políticas de igualdade entre mulleres e homes e de loita contra a violencia de xénero no ano 2016.

5/05/16

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

No Boletín Oficial da Provincia do día 21 de abril de 2016, publícase a convocatoria DP0027: Programa de Integración Laboral mediante ejecución de obras y servicios mínimos municipales dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes anualidade 2016.

4/05/16

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente. Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambiente

2016/3448 Concesión provisional de subvencións para a limpeza de praias marítimas no 2016 .

4/05/16

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

2016/3430 Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións a concellos e outras entidades locais da provincia da Coruña para a creación, mantemento e reforzo dos servizos de normalización lingüística, durante o ano 2016.

4/05/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes

2016/3465 R.P. 9173 pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO207: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para o mantemento de conservatorios, escolas de música e escolas de danza municipais, 2016.

4/05/16

Servicio de Acción Social, Cultural y Deportes

2016/3414 R.P. 2016/9038 por la que se aprueba la concesión provisional de subvenciones correspondientes al programa FO101: convocatoria del programa de subvenciones a ayuntamientos y entidades locales para la realización de actividades deportivas, durante el año 2016.

4/05/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes

2016/3202 R.P. 2016/8711. Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FO036A.

3/05/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes

2016/3350 R.P. 8968 pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FO106: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a contratación de persoal técnico-deportivo, durante o ano 2016.

29/04/16

Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos

Convocatoria de proceso selectivo para a elaboración dunha lista para postos de Técnico/a de Xestión de Proxectos.

28/04/16

Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos

Convocatoria de proceso selectivo para a elaboración dunha lista para postos de Técnico/a Superior de Informática

26/04/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes

2016/3117 R.P. 8280 pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FO206: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a contratación de animadores culturais durante o ano 2016.

21/04/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes

2016/2986 R.P. 2016/8121-Resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO201: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a realización de actividades culturais, durante o ano 2016.

19/04/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes

R.P. 2016/7574. resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa Foaxca: subvencións a concellos e outras entidades locais da provincia para o desenvolvemento de servizos sociais no ano 2016.

15/04/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes

R.P. 2016/7576N Resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FO202:convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a realización de investimentos culturais, ano 2016.

7/04/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes

R.P. 2016/6217. Resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao Programa FO036A: convocatoria do programa de subvencións dirixido a concellos e outras entidades locais interesadas na realización de programas de envellecemento activo para as persoas maiores durante o ano 2016.

7/04/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes

R.P. 2016/6218 pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FO207: convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para o mantemento de conservatorios, escolas de música e escolas de danza.

7/04/16

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes

R.P. 2016/6198 pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FO106: convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a contratación de persoal técnico-deportivo, durante o ano 2016.

17/03/16

Servizo de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente.

Publicada a convocatoria de subvencións do programa de limpeza de praias marítimas dirixido aos concellos da provincia da Coruña durante o ano 2016.

17/03/16

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Empleo

Publicada a convocatoria de subvencións do programa de socorrismo dirixido aos concellos da provincia da Coruña durante o ano 2016.

26/11/15

Subvencións

Publicáronse as convocatorias de subvencións dirixidas a entidades privadas (iniciativa social sen ánimo de lucro ou de carácter mercantil), da Deputación Provincial da Coruña, ano 2016

19/11/15

Subvencións

Publicáronse as convocatorias de subvencións dirixidas aos concellos e outras entidades locais, da Deputación Provincial da Coruña, ano 2016

19/11/15

Subvencións

Publicáronse as bases reguladoras das convocatorias de subvencións dirixidas aos concellos e outras entidades locais e as dirixidas a entidades privadas (iniciativa social sen ánimo de lucro ou de carácter mercantil), da Deputación Provincial da Coruña, ano 2016.

4/08/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes.

Resolucións nº 15695, 15693, 15692, 15694 e 16711, do 27 e 31 de xullo de 2015, onde se aprobou a acta do tribunal e adxudicou as bolsas de perfeccionamento de estudos artísticos 2015.

23/07/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes.

Resolucións nº 15483, 15484, 15485, 15486 e 15487, do 20 de de xullo de 2015, onde se aprobou a acta do tribunal e adxudicou as bolsas de investigación 2015.

23/07/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes.

Resolucións nº 14544 e 14545, do 8 de xullo de 2015, onde se aprobou a acta do tribunal e adxudicou as bolsas para deportistas da provincia 2015.

12/06/15

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución de concesión definitiva de subvencións do programa DP0005: convocatoria do programa de subvencións de promoción económica durante o ano 2015 dirixido a entidades para investimentos no patrimonio arquitectónico da provincia da Coruña.

20/05/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes.

R.P.10560 - Resol. pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións programa FO103D: Convocatoria do progr. de subvencións a entidades deportivas da provincia, sen ánimo de lucro, para o desenvolv. de eventos deportivos oficiais na prov. 2015.

20/05/15

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución concesión provisional subvencións correspondentes ao programa DP0005: convocatoria do programa de subvencións de prom. econ. durante o ano 2015, dirixido a entidades para investimentos no patrimonio arquitectónico da provincia da Coruña.

15/05/15

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución n.º 2015/10067 pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes á convocatoria de socorrismo dirixida aos concellos da provincia durante o exercicio 2015.

12/05/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes.

R.P.9452. - Resol. pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións programa FO103B: convocatoria de subvencións a clubes deportivos, sen ánimo de lucro, con equipos en competición federada, para participación competicións deportivas 2015.

5/05/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes.

R.P. 8935 - Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FO204: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro, para a realización de investimentos culturais, ano 2015.

5/05/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes.

R.P.8933 - Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FO203: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para a realización de actividades culturais durante o ano 2015.

5/05/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes.

R.P.8916 - Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO104: Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas da provincia da Coruña, sen ánimo de lucro, para infraestruturas e equipamento, 2015.

5/05/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes.

R.P.8926 - Resol. pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO103A: Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas, sen ánimo de lucro, para a realización de actividade físico-deportiva, non federada, 2015.

4/05/15

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución número 2015/8686 de concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa DP0006 dirixido aos concellos e outras entidades locais da provincia da Coruña pra investimentos en promoción turística durante o exercicio 2015.

4/05/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Servizos Sociais.

Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao Programa FOCVAA: convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas sociosanitarios, durante o ano 2015.

29/04/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Servizos Sociais.

Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FOIE: convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para investimento de servizos sociais durante o ano 2015.

27/04/15

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución número 2015/7415 de concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa DP0007 dirixido aos concellos e outras entidades locais da provincia da Coruña para actividades de promoción dos recursos turísticos dos concellos.

27/04/15

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa MA100, dirixido aos concellos da provincia da Coruña para a limpeza de praias marítimas durante o exercicio 2015.

23/04/15

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución número 2015/7611 pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FO023B de socorrismo dirixido aos concellos da provincia durante o exercicio 2015.

23/04/15

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución número 2015/7605 pola que se aproba o programa DP0010 de financiamento de vehículos dirixido ás confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadoras da provincia da Coruña, anualidade 2015.

23/04/15

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución número 2015/7609 pola que se aproba o programa DP0001 de financiamento das cuadrillas de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes, anualidade 2015.

21/04/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes.

R.P.7602 - Resol. pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións programa FO103C: convoc. de subvencións a federacións deportivas galegas para a realización de actividades de promoción deportiva e formación de técnicos ámbito provincial 2015.

17/04/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Servizos Sociais.

Resolución que aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FOIO0A: convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para mantemento de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2015.

17/04/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Servizos Sociais.

Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FOAXCA: convocatoria do programa de subvencións dirixido a concellos e outras entidades locais para o mantemento de servizos sociais durante o ano 2015.

17/04/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Servizos Sociais.

R.P. 7022. - Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FOAXE: convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de servizos sociais durante o ano 2015.

10/04/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Servizos Sociais.

R.P.6868. - Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao Programa FOIO0B: Programa de subvencións dirixido a concellos e outras entidades locais para o desenvolvemento de políticas de igualdade 2015.

6/04/15

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución nº 2015/6432 pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa de agricultura FO028B dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas para investimentos durante o ano 2015.

6/04/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes.

R.P.6431 - Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FO102: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a realización de investimentos deportivos, durante o ano 2015.

1/04/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes.

R.P.6329 - Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao Programa FO202: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a realización de investimentos culturais, durante o ano 2015.

1/04/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes.

R.P.6325- Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao Programa FO101: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a realización de actividades deportivas, durante o ano 2015.

31/03/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes.

R.P.5973 - Resol. pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO103D: convocatoria de subvencións a entidades deportivas da provincia, sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de eventos deportivos oficiais na provincia 2015.

31/03/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes.

R.P. 5974. - Resol. pola que se aproba a concesión provisional de subvencións FO103B: convocatoria clubes deportivos, sen ánimo de lucro, con equipos en competición federada para participación dos equipos federados en competicións deportivas 2015.

27/03/15

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución nº 2015/5678 de concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa DP0006 dirixido a concellos e outras entidades locais da provincia da Coruña para investimentos en promoción turística durante o exercicio 2015.

27/03/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes.

R.P.5521- Resol. pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do Programa FO103A: Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas, sen ánimo de lucro, para a realización de actividade físico-deportiva, non federada no 2015.

24/03/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes.

R.P.4991 - Resol. pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO103C: Convocatoria de subvencións a federacións deportivas galegas para actividades de promoción deportiva e formación de de técnicos no ámbito provincial 2015.

18/03/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes.

R.P. 4417. - Resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FO203: convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para a realización de actividades culturais durante o ano 2015.

18/03/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Servizos Sociais.

R.P. 4522.-Resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FOAXE: convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de servizos sociais durante o ano 2015.

18/03/15

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución de concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FOENIA: convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para investimentos de promoción económica, durante o ano 2015.

17/03/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Servizos Sociais.

R.P.4073 - Resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións ao programa FOIO0A: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de políticas de igualdade, ano 2015.

17/03/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes.

R.P.4151 - Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FO201: convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a realización de actividades culturais, durante o ano 2015.

13/03/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Servizos Sociais.

R.P.4007. - Resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FOCVAA: convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas sociosanitarios,durante o ano 2015.

13/03/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Servizos Sociais.

R.P. 4008. - Resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FOIE: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para investimento de servizos sociais durante o ano 2015.

13/03/15

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución número 2015/3948 de concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FO028A: subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para actividades.

13/03/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes.

R.P.4025 - Resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FO204: convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro, para a realización de investimentos culturais, durante o ano 2015.

13/03/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes.

R.P.4026 - Resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO104: convocatoria de subvencións a entidades deportivas da provincia da coruña, sen ánimo de lucro, para infraestruturas e equipamento 2015.

11/03/15

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución número 2015/3947 de concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FO027B: convocatoria do programa de subvencións de fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadoras para investimentos..

11/03/15

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución número 2015/3946 de concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FO027A: programa de subvencións de fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadoras para actividades.

10/03/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes.

R.P.3873 - Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO207: convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para o mantemento de conservatorios,escolas de música e escolas de danza municipais 2015.

10/03/15

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución número 2015/2343 de concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa DP0007.

10/03/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes.

Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FO206: convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a contratación de animadores culturais durante o ano 2015.

10/03/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes.

R.P.3871 - Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FO106: convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a contratación de persoal técnico-deportivo 2015.

9/03/15

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución de concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FOAYAA: convocatoria do programa de subvencións dirixido a concellos e outras entidades locais para actividades de promoción económica durante o ano 2015.

5/03/15

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

Resolución definitiva da concesión de subvencións correspondentes ao programa FONL: convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais da provincia da Coruña para a creación ou mantemento dos servizos lingüísticos 2015.

27/02/15

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondente ao programa FOENAA: convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para actividades de promoción económica durante o ano 2015.

23/02/15

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución número 2015/2760 de concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FO028B: subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas para investimentos durante o ano 2015.

23/02/15

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución número 2015/2759 de concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FO028A: subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas para actividades durante o ano 2015.

18/02/15

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FOENIA: convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para investimentos de promoción económica, durante o ano 2015.

18/02/15

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución número 2015/2344 de concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FO027B: subvencións de fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadoras para investimentos 2015.

16/02/15

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución número 2015/2343 de concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FO027A: subvencións de fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadoras para actividades 2015.

13/02/15

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FOAYIA: convocatoria dirixido a concellos e outras entidades locais para investimentos de promoción económica durante o ano 2015.

13/02/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes.

R.P. 1948.-Resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do Programa FO202: convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a realización de investimentos culturais, durante o ano 2015.

13/02/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes.

R.P. 1951.-Resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao Programa FO201: convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a realización de actividades culturais, durante o ano 2015.

13/02/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes.

R.P. 1950.-Resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do Programa FO102: convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a realización de investimentos deportivos, durante o ano 2015.

13/02/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes.

R.P. 1949-Resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao Programa FO101:Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a realización de actividades deportivas, durante o ano 2015.

13/02/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Servizos Sociais.

R.P. 1937.-Resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes a FO036A: Convocatoria programa de subvencións dirixido a concellos e outras entidades locais para a realización programas de envellecemento activo 2015

13/02/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Servizos Sociais.

R.P.1939.-Resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes a FOIO0B: Convocatoria do programa de subvencións dirixido a concellos e outras entidades locais para o desenvolvemento de políticas de igualdade ano 2015

13/02/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Servizos Sociais.

R.P 1938.-Resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións FOAXCA: convocatoria do programa de subvencións dirixido a concellos e outras entidades locais para o mantemento de servizos sociais durante o ano 2015.

11/02/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Servizos Sociais.

R.P.1659.-Resolución pola que se aproba o Programa de financiamento dos servizos sociais comunitarios municipais no ano 2015.

9/02/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

R.P.1245.-Res. pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO207: convocatoria programa de subvencións a concellos e entidades locais para o mantemento de conservatorios, escolas de música e escolas de danza municipais 2015.

9/02/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

R.P.1348.-Resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FO206: convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a contratación de animadores culturais, durante o ano 2015.

9/02/15

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

R.P.1347.-Resolución pola que que aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FO106: convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a contratación de persoal técnico-deportivo, ano 2015.

21/10/14

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

2014/12412 Resolución de concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa DP0004: MA INV/2014, de subvencións aos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes para a realización de investimentos en materia de medio ambiente 2014.

14/10/14

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución núm. 2014/19979, do 8 de outubro, de concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa DP0004: MA INV/2014: subvencións a concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes para investimentos en materia de medio ambiente.

22/07/14

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución pola que se aproba o programa de financiamento das cuadrillas de obras e servizos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes no exercicio 2014.

22/07/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

R.P. 2014/13932. Resolución definitiva da concesión de subvencións programa fo103a:convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas, sen ánimo de lucro, para a realización de actividade físico-deportiva, non federada, ano 2014.

17/07/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Servizos Sociais.

Resolución definitiva da concesión de subvencións correspondentes ao programa FOAXE: subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de servizos sociais durante o ano 2014.

10/07/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Servizos Sociais.

Resolución n.º 2014/12482 pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FOAXCA: dirixido a concellos e outras entidades locais para o mantemento de servizos sociais ano 2014.

10/07/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Servizos Sociais.

Resolución definitiva n.º 2014/12501 da concesión de subvencións correspondentes ao programa FOCVAA: entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas sociosanitarios durante o ano 2014.

10/07/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Servizos Sociais.

Resolución definitiva n.º 2014/12514 da concesión de subvencións correspondentes ao programa FOIE: entidades sen fins de lucro para investimento de servizos sociais durante o ano 2014.

3/07/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

R.P.2014/11962 resolución definitiva da concesión de subvencións correspondentes ao programa FO102: convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a realización de investimentos deportivos, durante o ano 2014.

30/06/14

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución definitiva pola que se procede a concesión de subvencións correspondentes ao programa FOENIA: convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para investimentos de promoción económica durante o ano 2014.

30/06/14

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FOENAA: convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para actividades de promoción económica durante o ano 2014.

30/06/14

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FO028B: Convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas para investimentos durante 2014.

30/06/14

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FO028A: convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas para actividades durante o ano 2014.

27/06/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

R.P. 2014/11799 resolución definitiva da concesión de subvencións correspondentes ao programa FO106: convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a contratación de persoal técnico-deportivo, durante o ano 2014.

23/06/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Servizos Sociais.

Resolución definitiva da concesión de subvencións correspondentes ao programa FO036A dirixido a concellos e outras entidades locais interesadas na realización de programas de envellecemento activo para as persoas maiores durante o ano 2014.

23/06/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Servizos Sociais.

Resolución definitiva da concesión de subvencións do programa FOIO0B dirixido a concellos e outras entidades locais para o desenvolvemento de políticas de igualdade entre mulleres e homes e de loita contra a violencia de xénero no ano 2014.

19/06/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

R.P. 2014/11321 Resolución definitiva da concesión de subvencións correspondentes ao programa FO201: convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a realización de actividades culturais, durante o ano 2014.

19/06/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

R.P.2014/11184 resolución definitiva concesión subvencións programa FO103C: convocatoria programa subvencións a federacións deportivas galegas para a realización de actividades de promoción deportiva e formación de técnicos no ámbito provincial, 2014

19/06/14

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución definitiva de concesión de subvencións correspondentes ao programa MA100: convocatoria do programa de limpeza de praias marítimas dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2014.

13/06/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

R.P.2014/10351 resolución definitiva da concesión de subvencións correspondentes ao programa FO202:convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a realización de investimentos culturais, durante o ano 2014.

12/06/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Servizos Sociais.

Resolución definitiva da concesión de subvencións do programa FOIO0A dirixido a entidades sen ánimo de lucro para o mantemento de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e de loita contra a violencia de xénero no ano 2014.

12/06/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

R.P.2014/9682 resolución definitiva da concesión de subvencións correspondentes ao programa FO101:convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a realización de actividades deportivas, durante o ano 2014.

12/06/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

R.P.2014/9681 resolución definitiva da concesión de subvencións correspondentes ao programa FO206: convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a contratación de animadores culturais, durante o ano 2014.

12/06/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

R.P. 2014/9358 resolución definitiva da concesión de subvencións do programa FO207: convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para o mantemento de conservatorios, escolas de música e escolas de danza municipais, ano 2014.

11/06/14

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución de concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa de socorrismo dirixido aos concellos da provincia durante o exercicio 2014.

11/06/14

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución de concesión defintiva de subvencións correspondentes ao programa FO027B: Subvencións de fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores da provincia da Coruña para investimentos durante o ano 2014.

26/05/14

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución provisional de concesión de subvencións correspondentes ao programa MA100: convocatoria do programa de limpeza de praias marítimas dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2014.

26/05/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

R.P. 2014/8650 Resolución provisional de concesión de subvencións correspondentes ao programa FO204: convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro, para a realización de investimentos culturais, durante o ano 2014.

26/05/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

Convocatoria de bolsas para estudos de danza do alumnado do Conservatorio Profesional de Danza da Deputación no ano 2014.

22/05/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

R.P.2014/8379 resol. provisional concesión subvención progr. FO103B: convocatoria programa subvencións a clubes deportivos, sen ánimo de lucro, con equipos en competición federada para participación equipos federados en competicións deportivas 2014.

22/05/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

R.P. 2014/8371 resolución provisional de concesión de subvencións do programa FO104: convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas da provincia da Coruña, sen ánimo de lucro, para infraestruturas e equipamento, durante o ano 2014.

22/05/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

R.P. 2014/8372 resolución provisional de concesión de subvencións do programa FO103A:convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas, sen ánimo de lucro, para a realización de actividade físico-deportiva, non federada, durante o 2014.

21/05/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

RP 2014/8335 resolución provisional de concesión de subvencións correspondentes ao programa FO203:convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para a realización de actividades culturais durante o ano 2014.

21/05/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

RP 8061 resolución provisional de concesión de subvencións correspondentes ao programa FOAXE: convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de servizos sociais durante o ano 2014.

21/05/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

RP 8062 resolución provisional de concesión de subvencións correspondentes ao programa FOCVAA:convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas sociosanitarios, durante o ano 2014.

21/05/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

RP 8076 resolución provisional de concesión de subvencións correspondentes ao programa FO106: convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a contratación de persoal técnico-deportivo, durante o ano 2014.

21/05/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

RP 8074 resolución provisional concesión subvencións programa FO103C: convocatoria programa de subvencións a federacións deportivas galegas para a realización de actividades de promoción deportiva e formación de técnicos no ámbito provincial, 2014.

21/05/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

RP 8075 resolución provisional concesión de subvencións do programa FO103D:convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas da provincia, sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de eventos deportivos oficiais na provincia, ano 2014.

20/05/14

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución definitiva concesión de subvencións correspondentes ao programa FO027A: convocatoria do programa de subvencións de Fomento Pesqueiro dirixido ás Confrarías de Pescadores da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2014.

20/05/14

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución provisional de concesión de subvencións correspondentes ao ao programa FO023B: convocatoria do programa de socorrismo dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2014.

20/05/14

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución definitiva de concesión de subvencións correspondentes ao programa FOAYAA: convocatoria do programa de subvencións dirixida a concellos e outras entidades locais para actividades de promoción económica, durante o ano 2014.

20/05/14

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución definitiva de concesión de subvencións correspondentes ao programa FOAYIA: convocatoria do programa de subvencións dirixido a concellos e outras entidades locais para investimentos de promoción, durante o ano 2014.

20/05/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

Resolución nº 8281, provisional de concesión de subvencións correspondentes ao Programa FOIE: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para investimento de servizos sociais durante o ano 2014.

20/05/14

Área de Servizos Provinciais.

RP Nº 2014/8329. Resolución Provisional concesión de subvencións programa FOIO0A dirixido a entidades sen fins de lucro para o mantemento de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero ano 2014.

15/05/14

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

Nomeamento do xurado da V edición do premio “Rosalía de Castro” de lingua e cultura 2014 da Deputación da Coruña.

15/05/14

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

Resolución definitiva da concesión de subvencións a concellos e entidades locais da provincia da Coruña para a creación ou mantemento dos servizos lingüísticos, durante o ano 2014.

12/05/14

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución provisional de concesión de subvencións correspondentes ao programa FOENIA 2014: convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para investimentos de promoción económica, durante o ano 2014 .

12/05/14

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución provisional de concesión de subvencións correspondentes ao programa FOENAA 2014: convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para actividades de promoción económica, durante o ano 2014.

12/05/14

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución provisional de concesión de subvencións correspondentes ao programa FO028A: subvencións de agricultura dirixido as entidades asociativas agrarias e labregas para actividades durante o ano 2014.

12/05/14

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución provisional de concesión de subvencións correspondentes ao programa FO028B: subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas para investimentos durante o ano 2014.

9/05/14

Área de Servizos Provinciais.

RP 7392. Resolución provisional de concesión de subvencións programa FO036A: dirixido aos concellos e outras entidades locais interesadas na realización de programas de envellecemento activo para as persoas maiores no ano 2014.

7/05/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

R.P. núm. 7213 resolución provisional de concesión de subvencións correspondentes ao programa FO202:convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a realización de investimentos culturais, durante o ano 2014.

24/04/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

Resolución nº 6335 resolución provisional de concesión de subvencións correspondentes ao programa FO101:convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a realización de actividades deportivas, durante o ano 2014.

24/04/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

Resolución nº 6334 resolución provisional de concesión de subvencións correspondentes ao programa FO206:convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a contratación de animadores culturais, durante o ano 2014.

22/04/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Servizos Sociais.

RP Núm. 5806. Resolución provisional de concesión de subvencións correspondentes ao programa FOAXCA: convocatoria de programa de subvencións dirixido a concellos e outras entidades locais para o mantemento de servizos sociais durante o ano 2014.

22/04/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

Resolución nº5938 resolución provisional concesión de subvencións programa FO207:convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para o mantemento de conservatorios, escolas de música e escolas de danza municipais,durante o ano 2014.

22/04/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

Resolución nº 5937 resolución provisional de concesión de subvencións correspondentes ao programa FO201: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a realización de actividades culturais, durante o ano 2014.

22/04/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

Resolución nº 5939 resolución provisional de concesión de subvencións correspondentes ao programa FO102: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a realización de investimentos deportivos, durante o ano 2014.

8/04/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Servizos Sociais.

Aprobación do Plan de Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no exercicio 2014.

8/04/14

Área de Servizos Provinciais. Sección de Servizos Sociais.

Resolución provisional de concesión de subvencións do programa FOIO0B, dirixido a concellos e outras entidades locais para o desenvolvemento de políticas de igualdade entre mulleres e homes e de loita contra a violencia de xénero no ano 2014.

8/04/14

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución provisional de concesión de subvencións correspondentes ao programa FOAYAA2014: convocatoria do programa de subvencións dirixido a concellos e outras entidades locais para actividades de promoción económica, durante o ano 2014.

8/04/14

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución provisional de concesión de subvencións correspondentes ao programa FO027B: convocatoria do programa de subvencións de fomento pesqueiro dirixido ás Confrarías de Pescadores da provincia da Coruña para investimentos durante o ano 2014.

8/04/14

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución provisional de concesión correspondentes ao programa Foayia 2014: convocatoria do programa de subvencións dirixido a concellos e outras entidades locais para investimentos de promoción económica, durante o ano 2014 .

8/04/14

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Resolución provisional de concesión de subvencións correspondentes ao programa FO027A: convocatoria do programa de subvencións de fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2014.

12/03/14

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

Resolución provisional de concesión de subvencións correspondentes ao programa FONL 2014: convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais da provincia da Coruña para a creación ou mantemento dos servizos lingüisticos 2014.

13/02/14

Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

Concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FOAYAA: convocatoria do programa de subvencións dirixido a concellos e outras entidades locais para actividades de promoción económica durante o ano 2015.

Máis sobre a sede

Aviso Notificacións

notificaciones.electronicas@dacoruna.gal  

Conta para o envio de avisos de notificacións electrónicas desde outras Administracións

 

Contacto

Diputación Provincial de A Coruña Avenida Porto da Coruña, 2 15003 A Coruña Tlf: 981 080 300 sede@dacoruna.gal

Información relativa á Deputación ou aos seus servizos