Sede electrónica Deputación Provincial da Coruña

02:33:47 Domingo 22 de setembro 2019
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

12/12/16

No Boletín Oficial da Provincia do día 13 de decembro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO103B: Convocatoria do programa de subvencións a clubs deportivos, sen ánimo de lucro, que participen en competición federada de ámbito inferior a nacional, durante o ano 2016.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

7/12/16

No Boletín Oficial da Provincia do día 5 de decembro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO200: Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro titulares de museos, centros de interpretación ou bibliotecas e fundacións da provincia da Coruña para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2016.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

30/11/16

No Boletín Oficial da Provincia do día 30 de novembro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO103D: Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de eventos deportivos singulares de especial interese na provincia, durante o ano 2016.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

30/11/16

No Boletín Oficial da Provincia do día 30 de novembro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO103A: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro, para a realización de actividades de fomento do deporte, durante o ano 2016.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

29/11/16

No Boletín Oficial da Provincia do día 29 de novembro de 2016, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO213: Programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2016.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

29/11/16

No Boletín Oficial da Provincia do día 29 de novembro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO103C: Convocatoria do programa de subvencións a clubs deportivos, sen ánimo de lucro, que participen en competición federada de ámbito nacional e internacional, durante o ano 2016.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

29/11/16

No Boletín Oficial da Provincia do día 29 de novembro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO104: Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas da provincia da Coruña, sen ánimo de lucro, para infraestruturas e equipamento, durante o ano 2016.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

24/11/16

No Boletín Oficial da Provincia do día 24 de novembro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO216: Programa de subvencións a concellos e entidades locais para contratar persoal técnico para a atención de museos e centros de interpretación, durante o ano 2016.


Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente. Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambiente

22/11/16

Plan Provincial de Medio Ambiente 2016.- Transcorridos 10 días hábiles dende a publicación do acordo de aprobación da "1ª fase do Plan provincial de Medio Ambiente (PMA) 2016" (BOP núm. 208, de 3.11.2016), sen que se houberan presentado alegacións ou reclamacións, nin obxeccións por parte das administracións estatal e autonómica, pode considerarse definitivamente aprobado.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

21/11/16

No Boletín Oficial da Provincia do día 21 de novembro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO223: Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2016.