Sede electrónica Deputación Provincial da Coruña

02:35:34 Domingo 22 de setembro 2019
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

9/02/15

R.P.1245.-Res. pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO207: convocatoria programa de subvencións a concellos e entidades locais para o mantemento de conservatorios, escolas de música e escolas de danza municipais 2015.


Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

9/02/15

R.P.1348.-Resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FO206: convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a contratación de animadores culturais, durante o ano 2015.


Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

9/02/15

R.P.1347.-Resolución pola que que aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FO106: convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a contratación de persoal técnico-deportivo, ano 2015.


Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

21/10/14

2014/12412 Resolución de concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa DP0004: MA INV/2014, de subvencións aos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes para a realización de investimentos en materia de medio ambiente 2014.


Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

14/10/14

Resolución núm. 2014/19979, do 8 de outubro, de concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa DP0004: MA INV/2014: subvencións a concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes para investimentos en materia de medio ambiente.


Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

22/07/14

Resolución pola que se aproba o programa de financiamento das cuadrillas de obras e servizos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes no exercicio 2014.


Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

22/07/14

R.P. 2014/13932. Resolución definitiva da concesión de subvencións programa fo103a:convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas, sen ánimo de lucro, para a realización de actividade físico-deportiva, non federada, ano 2014.


Área de Servizos Provinciais. Sección de Servizos Sociais.

17/07/14

Resolución definitiva da concesión de subvencións correspondentes ao programa FOAXE: subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de servizos sociais durante o ano 2014.


Área de Servizos Provinciais. Sección de Servizos Sociais.

10/07/14

Resolución n.º 2014/12482 pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FOAXCA: dirixido a concellos e outras entidades locais para o mantemento de servizos sociais ano 2014.


Área de Servizos Provinciais. Sección de Servizos Sociais.

10/07/14

Resolución definitiva n.º 2014/12501 da concesión de subvencións correspondentes ao programa FOCVAA: entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas sociosanitarios durante o ano 2014.