Sede electrónica Deputación Provincial da Coruña

02:30:00 Domingo 22 de setembro 2019
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Área de Servizos Provinciais. Sección de Servizos Sociais.

10/07/14

Resolución definitiva n.º 2014/12514 da concesión de subvencións correspondentes ao programa FOIE: entidades sen fins de lucro para investimento de servizos sociais durante o ano 2014.


Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

3/07/14

R.P.2014/11962 resolución definitiva da concesión de subvencións correspondentes ao programa FO102: convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a realización de investimentos deportivos, durante o ano 2014.


Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

30/06/14

Resolución definitiva pola que se procede a concesión de subvencións correspondentes ao programa FOENIA: convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para investimentos de promoción económica durante o ano 2014.


Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

30/06/14

Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FOENAA: convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para actividades de promoción económica durante o ano 2014.


Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

30/06/14

Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FO028B: Convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas para investimentos durante 2014.


Área de Desenvolvemento Económico, Turismo e Medio Ambiente. Sec. de Promoción e Desenv. Turístico.

30/06/14

Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FO028A: convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas para actividades durante o ano 2014.


Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

27/06/14

R.P. 2014/11799 resolución definitiva da concesión de subvencións correspondentes ao programa FO106: convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a contratación de persoal técnico-deportivo, durante o ano 2014.


Área de Servizos Provinciais. Sección de Servizos Sociais.

23/06/14

Resolución definitiva da concesión de subvencións correspondentes ao programa FO036A dirixido a concellos e outras entidades locais interesadas na realización de programas de envellecemento activo para as persoas maiores durante o ano 2014.


Área de Servizos Provinciais. Sección de Servizos Sociais.

23/06/14

Resolución definitiva da concesión de subvencións do programa FOIO0B dirixido a concellos e outras entidades locais para o desenvolvemento de políticas de igualdade entre mulleres e homes e de loita contra a violencia de xénero no ano 2014.


Área de Servizos Provinciais. Sección de Educación, Cultura e Deportes

19/06/14

R.P. 2014/11321 Resolución definitiva da concesión de subvencións correspondentes ao programa FO201: convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a realización de actividades culturais, durante o ano 2014.