BOP arquivados por datas

Nesta pantalla pode consultar os BOP arquivados por data. Seleccione unha data ou navegue por os diferentes anos do calendario onde aparecerán resaltados os días con BOP arquivados. Facendo click nun día poderase descargar os BOP arquivados do día correspondente. Se un día ten máis de un ficheiro BOP, a aplicación descargará un ficheiro zip contendo os BOP do día seleccionado.