Índice

Rianxo - Prezo público obradoiro de teatro sénior “Descubrindo a arte dramática: o teatro”

Publicación provisional: 16/05/2022 BOP Nº: 92
Publicación definitiva: 16/05/2022 BOP Nº: 92
Aplicable dende: 16/05/2022

Tarifa

A Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria celebrada o martes 10 de maio de 2022, prestou aprobación ao prezo público por inscrición na actividade do obradoiro de teatro sénior “Descubrindo a arte dramática: o teatro”, establecendo o seu importe en 40,00 € por participante.