Información resumida das convocatorias

Para información máis detallada entre na plataforma SUBTEL

Destinatarios Ámbito Referencia Obxecto Orzamento por solicitude / % do orzamento subvencionable Concesión por solicitude Solicitude
Concellos Cultura FO206 / 2021
Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para o mantemento ou creación de postos de traballo de persoal técnico nos servizos municipais de cultura en 2021
-
% Max: 80%
ata 15.000,00
21/01/2021 00:00
19/02/2021 14:00
Concellos Cultura FO216 / 2021
Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para contratar persoal técnico para a atención de museos e centros de interpretación, durante o ano 2021
dende 10.000,00
% Max: 100%
ata 20.000,00
26/01/2021 00:00
25/02/2021 14:00
Concellos Cultura FO221 / 2021
Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2021
dende 10.000,00
% Max: 70%
ata 80.000,00
26/01/2021 00:00
25/02/2021 14:00
Concellos Deportes FO106 / 2021
Convocatoria do programa de subvencións a concellos e outras entidades locais para o mantemento ou contratación de persoal técnico nos servizos municipais de deporte en 2021
-
% Max: 80%
ata 15.000,00
18/01/2021 00:00
19/02/2021 14:00
Concellos Educación FO207 / 2021
Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para o mantemento de conservatorios, escolas de música e escolas de danza municipais, durante o ano 2021
-
% Max: 100%
ata 20.000,00
26/01/2021 00:00
25/02/2021 14:00
Concellos Emprego PEL-CONCELL.REACTIVA / 2021
Convocatoria do programa PEL-CONCELLOS REACTIVA año 2021
-
% Max: 100%
ata 104.000,00
01/01/2021 00:00
20/01/2021 14:00
Concellos Desenvolvemento MA100 / 2021
Convocatoria do programa de limpeza de praias marítimas dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2021
-
% Max: 100%
dende 6.768,00 ata 33.840,00
19/02/2021 00:00
22/03/2021 14:00
Concellos Medio rural FO023B / 2021
Convocatoria do programa de socorrismo dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2021
dende 2.500,00 ata 10.000,00
% Max: 100%
dende 2.500,00 ata 10.000,00
04/03/2021 00:00
31/03/2021 14:00
Concellos Normalización lingüística FONL / 2021
Convocatoria do programa de subvencións a concellos e outras entidades locais da provincia da Coruña para a creación, mantemento e reforzo dos servizos de normalización lingüística, durante o ano 2021
-
% Max: 80%
ata 15.000,00
16/01/2021 00:00
29/01/2021 14:00
Concellos Plans POS+AD2a-OBRASSUM / 2021
POS+AD2a-OBRASSUM: Investimentos Financeiramente Sostibles. Anualidade 2021
-
% Max: 100%
-
30/06/2021 00:00
09/07/2021 15:00
Concellos Plans POS+AD2a-SOLICITUDE / 2021
POS+AD2a-SOLICITUDE: Plan de Obras e Servizos (Plan único de concellos). Anualidade 2021 - Solicitude xeral. (Obrigatorio)
-
% Max: 100%
-
30/06/2021 00:00
09/07/2021 15:00
Concellos Plans POS+AMORTIZACIÓN / 2021
Plan de Obras e Servizos (Plan único de concellos) POS+ 2021. Anualidade 2021. Amortización débeda. (Opcional)
-
% Max: 100%
-
07/12/2020 00:00
05/02/2021 15:00
Concellos Plans POS+COMPLEMENTARIO / 2021
Plan de Obras e Servizos (Plan único de concellos) POS+ 2021. Anualidade 2021. (Opcional)
-
% Max: 100%
-
07/12/2020 00:00
05/02/2021 15:00
Concellos Plans POS+GASTOCORRENTE / 2021
Plan de Obras e Servizos (Plan único de concellos) POS+ 2021. Anualidade 2021. (Opcional)
-
% Max: 100%
-
07/12/2020 00:00
05/02/2021 15:00
Concellos Plans POS+OBRASSUM / 2021
Plan de Obras e Servizos (Plan único de concellos) POS+ 2021. Anualidade 2021. (Opcional)
-
% Max: 100%
-
07/12/2020 00:00
05/02/2021 15:00
Concellos Plans POS+PROVEDORES / 2021
Plan de Obras e Servizos (Plan único de concellos) POS+ 2021. Anualidade 2021. (Opcional)
-
% Max: 100%
-
07/12/2020 00:00
05/02/2021 15:00
Concellos Plans POS+SOLICITUDE / 2021
Plan de Obras e Servizos (Plan único de concellos) POS+ 2021. Anualidade 2021. Solicitude xeral. (Obrigatorio)
-
% Max: 100%
-
07/12/2020 00:00
05/02/2021 15:00
Concellos Rede cultural RC-A2C / 2021
REDE CULTURAL 2021- Solicitudes de espectáculos por concellos
-
% Max: 100%
-
05/04/2021 00:00
20/04/2021 14:00
Concellos Rede cultural RC-CC / 2021
REDE CULTURAL 2021- Solicitudes COMPLEMENTARIAS de espectáculo para concellos
-
% Max: 100%
-
05/04/2021 00:00
20/04/2021 14:00
Concellos Servizos sociais FOAI / 2021
Programa de subvencións a concellos e outras entidades locais para o financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2021 (FOAI/2021)
-
% Max: 100%
ata 22.000,00
18/01/2021 00:00
10/02/2021 14:00
Concellos Servizos sociais FOPPSS / 2021
Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2021
-
% Max: 100%
-
30/12/2020 00:00
05/02/2021 14:00
Concellos Servizos sociais POS+AD1-GTO SOCIAL / 2021
POS+Adicional 1 - Gastos sociais extraordinarios
-
% Max: 100%
-
07/12/2020 00:00
05/02/2021 15:00
Concellos Teleasistencia domiciliaria TAD / 2021
Programa de teleasistencia domiciliaria
-
% Max: 100%
-
01/01/2021 00:00
31/12/2021 23:59
Concellos Turismo DP0029 / 2021
Programa de subvencións dirixido aos concellos e agrupacións de concellos da provincia da Coruña de menos de 50.000 habitantes para o financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo durante o ano 2021
dende 10.000,00 ata 20.000,00
% Max: 100%
ata 20.000,00
05/01/2021 00:00
29/01/2021 14:00
Concellos Turismo DP0040 / 2021
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDO A CONCELLOS PARA A REALIZACIÓN DE FESTIVAIS DE ARTE PÚBLICA URBANA NA MODALIDADE DE PINTURA MURAL
ata 43.750,00
% Max: 80%
ata 35.000,00
01/12/2021 00:00
11/12/2021 14:00
Entidades Becas e bolsas BART-AP / 2021
BOLSAS PARA PERFECCIONAMENTO DE ESTUDOS ARTÍSTICOS 2021- Área de ilustración, artes plásticas e visuais
ata 10.000,00
% Max: 100%
ata 50.000,00
06/04/2021 00:00
05/05/2021 14:00
Entidades Becas e bolsas BART-AU / 2021
BOLSAS PARA PERFECCIONAMENTO DE ESTUDOS ARTÍSTICOS 2021- Área de audiovisuais
ata 10.000,00
% Max: 100%
ata 20.000,00
06/04/2021 00:00
05/05/2021 14:00
Entidades Becas e bolsas BART-DA / 2021
BOLSAS PARA PERFECCIONAMENTO DE ESTUDOS ARTÍSTICOS 2021- Área de danza e artes do movemento
ata 10.000,00
% Max: 100%
ata 30.000,00
06/04/2021 00:00
05/05/2021 14:00
Entidades Becas e bolsas BART-IN / 2021
BOLSAS PARA PERFECCIONAMENTO DE ESTUDOS ARTÍSTICOS 2021- Área de teatro e interpretación
ata 10.000,00
% Max: 100%
ata 30.000,00
06/04/2021 00:00
05/05/2021 14:00
Entidades Becas e bolsas BART-MU / 2021
BOLSAS PARA PERFECCIONAMENTO DE ESTUDOS ARTÍSTICOS 2021- Área de música
ata 10.000,00
% Max: 100%
ata 120.000,00
06/04/2021 00:00
05/05/2021 14:00
Entidades Becas e bolsas BDEP-A / 2021
Bolsas para deportistas da provincia 2021 - Grupo A (12-17 anos)
ata 3.500,00
% Max: 100%
ata 52.500,00
29/03/2021 00:00
23/04/2021 14:00
Entidades Becas e bolsas BDEP-B / 2021
Bolsas para deportistas da provincia 2021 - Grupo B (18-23 anos)
ata 3.500,00
% Max: 100%
ata 52.500,00
29/03/2021 00:00
23/04/2021 14:00
Entidades Becas e bolsas BDEP-C / 2021
Bolsas para deportistas da provincia 2021 - Grupo C (24 - 30 anos)
ata 3.500,00
% Max: 100%
ata 52.500,00
29/03/2021 00:00
23/04/2021 14:00
Entidades Becas e bolsas BINV-AH / 2021
BOLSAS INVESTIGACIÓN 2021- Área de artes e humanidades
ata 10.000,00
% Max: 100%
ata 50.000,00
06/04/2021 00:00
05/05/2021 14:00
Entidades Becas e bolsas BINV-CC / 2021
BOLSAS INVESTIGACIÓN 2021- Área de ciencias
ata 10.000,00
% Max: 100%
ata 30.000,00
06/04/2021 00:00
05/05/2021 14:00
Entidades Becas e bolsas BINV-CS / 2021
BOLSAS INVESTIGACIÓN 2021- Área de ciencias da saúde
ata 10.000,00
% Max: 100%
ata 30.000,00
06/04/2021 00:00
05/05/2021 14:00
Entidades Becas e bolsas BINV-EA / 2021
BOLSAS INVESTIGACIÓN 2021- Área de enxeñería e arquitectura
ata 10.000,00
% Max: 100%
ata 20.000,00
06/04/2021 00:00
05/05/2021 14:00
Entidades Becas e bolsas BINV-EX / 2021
BOLSAS INVESTIGACIÓN 2021- Área de estudos de xénero
ata 10.000,00
% Max: 100%
ata 20.000,00
06/04/2021 00:00
05/05/2021 14:00
Entidades Becas e bolsas BINV-SX / 2021
BOLSAS INVESTIGACIÓN 2021- Área de ciencias sociais e xurídicas
ata 10.000,00
% Max: 100%
ata 50.000,00
06/04/2021 00:00
05/05/2021 14:00
Entidades Cultura FO200 / 2021
Convocatoria do programa de subvencións a fundacións e a entidades sen fins de lucro da provincia da Coruña titulares de museos, centros de interpretación ou bibliotecas, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2021
dende 5.000,00 ata 37.500,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.500,00 ata 30.000,00
18/01/2021 00:00
19/02/2021 14:00
Entidades Cultura FO203 / 2021
Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para a realización de actividades culturais durante o ano 2021
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
18/01/2021 00:00
19/02/2021 14:00
Entidades Cultura FO204 / 2021
Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro, para a realización de investimentos culturais, durante o ano 2021
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.500,00 ata 30.000,00
18/01/2021 00:00
19/02/2021 14:00
Entidades Cultura FO213 / 2021
Convocatoria do programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2021
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.500,00 ata 30.000,00
18/01/2021 00:00
19/02/2021 14:00
Entidades Cultura FO214 / 2021
Convocatoria do programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de investimentos culturais durante o ano 2021
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.500,00 ata 15.000,00
18/01/2021 00:00
19/02/2021 14:00
Entidades Cultura FO215 / 2021
Convocatoria do programa de subvencións para o desenvolvemento de actividades por parte das entidades sen ánimo de lucro con función de representación sectorial e colectiva das persoas e/ou entidades existentes nos campos das artes escénicas e do movemento, a música, o audiovisual, a literatura, o libro e a edición e as artes plásticas, visuais e multimedia durante o ano 2021
dende 5.000,00
% Min: 30%
% Max: 80%
dende 1.500,00 ata 30.000,00
18/01/2021 00:00
19/02/2021 14:00
Entidades Cultura FO223 / 2021
Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2021
dende 10.000,00
% Max: 70%
ata 60.000,00
26/01/2021 00:00
25/02/2021 14:00
Entidades Cultura FO300 / 2021
Convocatoria do programa de subvencións destinado a entidades lucrativas para a produción de proxectos singulares de especial interese cultural na provincia da Coruña durante o ano 2021
dende 10.000,00
% Max: 80%
ata 30.000,00
02/03/2021 00:00
31/03/2021 14:00
Entidades Cultura FO301 / 2021
Convocatoria do programa de subvencións a empresas de produción e distribución audiovisual para o apoio á distribución, comercialización e exhibición audiovisual en lingua galega na provincia da Coruña durante o ano 2021
dende 10.000,00
% Max: 75%
ata 30.000,00
02/03/2021 00:00
31/03/2021 14:00
Entidades Cultura PREM-BC / 2021
Premio "Begoña Caamaño" á acción cultural pola igualdade de xénero
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
ata 6.500,00
26/02/2021 00:00
15/04/2021 14:00
Entidades Cultura PREM-C / 2021
Premio "Castelao" de banda deseñada
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
Entidades Cultura PREM-CV / 2021
XII Concurso de Viñetas "Moito por Cambiar"
-
% Max: %
ata 999.999,00
Entidades Cultura PREM-DP / 2021
Certame de arte "Isaac Díaz Pardo"
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
09/03/2021 00:00
30/04/2021 14:00
Entidades Cultura PREM-FP / 2021
Concurso Fran Pérez "Narf" para grupos e artistas musicais
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
09/03/2021 00:00
25/05/2021 14:00
Entidades Cultura PREM-JN / 2021
Premio Internacional "Jesús Núñez" de arte gráfica
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
Entidades Cultura PREM-LK / 2021
Premio "Luís Ksado" de creación fotográfica
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
Entidades Cultura PREM-MM / 2021
Premio "Manuel Murguía" de ensaio
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
Entidades Cultura PREM-QC / 2021
Concurso "Quero cantar" de música infantil e xuvenil
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
16/03/2021 00:00
30/09/2021 14:00
Entidades Cultura PREM-RD / 2021
Premio "Rafael Dieste" de textos teatrais
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
Entidades Cultura PREM-RG / 2021
Certame "Fondo de proxectos culturais Reino de Galicia 2021-2022"
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
17/02/2022 00:00
17/03/2022 14:00
Entidades Cultura PREM-RL / 2021
Premio "Raíña Lupa" de literatura infantil e xuvenil
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
Entidades Cultura PREM-TC / 2021
Premio "Torrente Ballester" de narrativa en lingua castelá
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
Entidades Cultura PREM-TG / 2021
Premio "Torrente Ballester" de narrativa en lingua galega
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
Entidades Deportes FO103A / 2021
Convocatoria do programa de subvencións a entidades da provincia, sen ánimo de lucro, para a realización de actividades de fomento da actividade física e do deporte durante o ano 2021
dende 5.000,00 ata 37.500,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
03/02/2021 00:00
05/03/2021 14:00
Entidades Deportes FO103B / 2021
Convocatoria do programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito local, provincial, ou autonómico durante o ano 2021
dende 5.000,00 ata 75.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 60.000,00
03/02/2021 00:00
05/03/2021 14:00
Entidades Deportes FO103C / 2021
Convocatoria do programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito nacional ou internacional durante o ano 2021
ata 125.000,00
% Max: 80%
ata 100.000,00
03/02/2021 00:00
05/03/2021 14:00
Entidades Deportes FO103D / 2021
Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas, sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de grandes eventos deportivos singulares de especial interese na provincia durante o ano 2021
dende 50.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 6.000,00 ata 70.000,00
03/02/2021 00:00
15/04/2021 14:00
Entidades Deportes FO104 / 2021
Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas da provincia, sen ánimo de lucro, para infraestruturas e equipamento deportivo durante o ano 2021
dende 5.000,00 ata 50.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 40.000,00
03/02/2021 00:00
05/03/2021 14:00
Entidades Deportes FO104V-P / 2021
Programa de subvencións aos clubs de piragüismo da provincia para adquisición de vehículos de uso deportivo durante o ano 2021
dende 31.250,00 ata 50.000,00
% Max: 80%
ata 25.000,00
03/02/2021 00:00
05/03/2021 14:00
Entidades Deportes FO104V-R / 2021
Programa de subvencións aos clubs de remo da provincia para adquisición de vehículos de uso deportivo durante o ano 2021
dende 31.250,00 ata 50.000,00
% Max: 80%
ata 25.000,00
06/02/2021 00:00
05/03/2021 14:00
Entidades Emprego PEL-AUTONOMOS/AS / 2021
Axudas para sufragar parte das cotas da seguridade social de persoas autónomas no período que non reciben axudas doutras Administracións Públicas
ata 3.429,00
% Max: 70%
ata 2.400,00
11/03/2021 00:00
15/04/2021 14:00
Entidades Emprego PEL-EMPRENDE INVEST / 2021
Axudas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial nos concellos da provincia da Coruña a través do apoio ao investimento en bens inventariables.
dende 3.500,00 ata 25.000,00
% Max: 70%
dende 2.450,00 ata 17.500,00
11/03/2021 00:00
15/04/2021 14:00
Entidades Emprego PEL-PEMES CRE/AMP / 2021
Axudas á contratación para a creación e ampliación do cadro de personal de pequenas, medianas empresas e microempresas
ata 22.000,00
% Max: 70%
ata 15.400,00
11/03/2021 00:00
15/04/2021 14:00
Entidades Emprego PEL-PEMES/MANT / 2021
Axudas ao mantemento do cadro de persoal de pequenas e medianas empresas e microempresas
ata 22.000,00
% Max: 50%
ata 11.000,00
11/03/2021 00:00
15/04/2021 14:00
Entidades Emprego PEL-REACTIVA II / 2021
Programa específico de apoio á hostalaría e axencias de viaxes no marco do PEL-REACTIVA
-
% Max: %
-
24/05/2021 08:00
15/06/2021 14:00
Entidades Emprego PEL-XERAL / 2021
PEL 2021 - SOLICITUDE XERAL: AXUDAS DO PLAN DE EMPREGO LOCAL (PEL 2021) POLAS QUE SE REGULAN AS AXUDAS PEL-EMPRENDE INVESTIMENTO, PEL-AUTÓNOM@S, PEL-PEMES CREACIÓN E AMPLIACIÓN E PEL-PEMES MANTEMENTO.
-
% Max: %
-
11/03/2021 00:00
15/04/2021 14:00
Entidades Igualdade FOIO0A / 2021
Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o desenvolvemento de programas de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero no ano 2021
dende 1.250,00 ata 100.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 40.000,00
30/12/2020 00:00
10/02/2021 14:00
Entidades Desenvolvemento DP0025 / 2021
Programa de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito da cooperación ao desenvolvemento durante o 2021
dende 6.250,00 ata 25.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 5.000,00 ata 20.000,00
19/02/2021 00:00
22/03/2021 14:00
Entidades Desenvolvemento DP0026 / 2021
Programa de axudas para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito da cooperación ao desenvolvemento durante o 2021
dende 10.000,00 ata 40.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 8.000,00 ata 32.000,00
19/02/2021 00:00
22/03/2021 14:00
Entidades Desenvolvemento DP0031 / 2021
Programa de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito do medio ambiente durante o 2021
dende 1.250,00 ata 75.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 15.000,00
19/02/2021 00:00
22/03/2021 14:00
Entidades Desenvolvemento DP0035 / 2021
Programa de axudas para a asociacións protectoras de animais domésticos durante o ano 2021
dende 1.250,00 ata 75.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 15.000,00
19/02/2021 00:00
22/03/2021 14:00
Entidades Desenvolvemento DP0036 / 2021
Programa de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito do medio ambiente durante o 2021
dende 1.250,00 ata 75.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 15.000,00
19/02/2021 00:00
22/03/2021 14:00
Entidades Desenvolvemento DP0037 / 2021
Programa de axudas para a asociacións protectoras de animais domésticos para investimentos durante o ano 2021
dende 1.250,00 ata 75.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 15.000,00
19/02/2021 00:00
22/03/2021 14:00
Entidades Desenvolvemento PREM-LACAL / 2021
Premio de traballos de investigación escolar "LAZOS CORUÑESES CON AMÉRICA LATINA" da Deputación Provincial da Coruña
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
10/01/2022 00:00
30/04/2022 14:00
Entidades Medio rural DP0032 / 2021
Convocatoria do programa de subvencións dirixido as agrupacións, asociacións e asociacións de agrupacións de voluntarios de protección civil da provincia da coruña para actividades durante o ano 2021
dende 5.000,00 ata 15.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 12.000,00
10/03/2021 00:00
31/03/2021 14:00
Entidades Medio rural FO027A / 2021
Convocatoria do programa de subvencións de fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadoras da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2021
dende 5.000,00 ata 37.500,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
10/03/2021 00:00
31/03/2021 14:00
Entidades Medio rural FO028A / 2021
Convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2021
dende 10.000,00 ata 30.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 8.000,00 ata 24.000,00
04/05/2021 00:00
31/05/2021 14:00
Entidades Medio rural FO028B / 2021
Convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para investimentos durante o ano 2021
dende 5.000,00 ata 30.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 24.000,00
24/03/2021 00:00
26/04/2021 14:00
Entidades Medio rural OPAS / 2021
Convocatoria do programa de subvencións dirixido ás organizacións profesionais agrarias e labregas (OPAs) da provincia da Coruña para a realización de actividades durante o exercicio 2021.
dende 30.000,00 ata 125.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 6.000,00 ata 100.000,00
20/10/2021 00:00
29/10/2021 14:00
Entidades Normalización lingüística PREM-RC / 2021
XII Edición do premio "Rosalía de Castro" para a promoción da lingua galega.
-
% Max: %
dende 1.000,00
11/03/2021 00:00
31/05/2021 14:00
Entidades Promoción económica FOENAA / 2021
Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para actividades de promoción económica, durante o ano 2021
dende 6.000,00 ata 35.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.200,00 ata 28.000,00
13/04/2021 00:00
14/05/2021 14:00
Entidades Promoción económica FOENIA / 2021
Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para investimentos de promoción económica, durante o ano 2021
dende 6.000,00 ata 35.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.200,00 ata 28.000,00
19/03/2021 00:00
26/04/2021 14:00
Entidades Promoción económica ORSIA / 2021
Programa de subvencións dirixido ás organizacións sindicais da provincia da Coruña para a realización de actividades durante o ano 2021
dende 30.000,00 ata 125.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 6.000,00 ata 100.000,00
11/12/2021 00:00
17/12/2021 14:00
Entidades Servizos sociais FOAXE-C / 2021
Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de centros de servizos sociais no ano 2021
dende 10.000,00 ata 120.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 2.000,00 ata 80.000,00
29/12/2020 00:00
10/02/2021 14:00
Entidades Servizos sociais FOAXE-P / 2021
Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas e servizos en materia de servizos sociais no ano 2021.
dende 800,00 ata 60.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 40.000,00
29/12/2020 00:00
10/02/2021 14:00
Entidades Servizos sociais FOCVAA / 2021
Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas sociosanitarios durante o ano 2021
dende 1.250,00 ata 100.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 40.000,00
30/12/2020 00:00
10/02/2021 14:00
Entidades Servizos sociais FOIE / 2021
Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2021.
dende 750,00 ata 200.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 150,00 ata 60.000,00
30/12/2020 00:00
10/02/2021 14:00
Entidades Servizos sociais FOIEV / 2021
Programa de adquisición e cesión de vehículos ás entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para a mellora dos servizos e/ou prestacións en materia de servizos sociais e/ou sociosanitarios durante o ano 2021
-
% Min: 100%
% Max: 100%
-
06/10/2021 00:00
06/10/2021 14:00
Entidades Servizos sociais PREM-BP / 2021
Premio de boas prácticas en servizos sociais
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
09/03/2021 00:00
30/06/2021 14:00
Entidades Servizos sociais PREM-CA / 2021
VIII Premio Concepción Arenal a proxectos educativos pola igualdade de xénero
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
01/10/2021 00:00
28/10/2021 14:00
Entidades Servizos sociais PREM-CG / 2021
Concurso de guións contra a violencia de xénero
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
28/10/2021 00:00
30/11/2021 14:00
Entidades Servizos sociais PREM-LV / 2021
Premio "Luisa Villalta" a proxectos pola igualdade
-
% Max: 100%
ata 20.000,00
24/03/2021 00:00
30/04/2021 14:00
Todos Promoción económica DP0039 / 2021
Convocatoria en réxime de concurrencia competitiva para a axuda en especie aos entes de xestión dos 6 xeodestinos da provincia da Coruña coa cesión en propiedade de tres embarcacións eléctricas
-
% Max: 100%
-
01/12/2021 00:00
11/12/2021 23:59
Todos Rede cultural RC-CINE / 2021
Rede Cultural 2021 -Inscrición películas e contidos audiovisuais, programa VISIÓNS.
-
% Max: 100%
-
12/02/2021 00:00
26/02/2021 14:00
Todos Rede cultural RC-LING / 2021
Rede Cultural 2021 - Inscrición espectáculos programa LINGUA A ESCENA
-
% Max: 100%
-
12/02/2021 00:00
26/02/2021 14:00
Todos Rede cultural RC-NP / 2021
Rede Cultural 2021- Inscrición espectáculos, programa ALICERCE.
-
% Max: 100%
-
12/02/2021 00:00
26/02/2021 14:00
Todos Rede cultural RC-P / 2021
Rede Cultural 2021 - Inscrición espectáculos programa ESCENA AO VIVO.
-
% Max: 100%
-
12/02/2021 00:00
26/02/2021 14:00
Todos Rede cultural RC-SOLICIT / 2021
Rede Cultural 2021 - Inscrición entidade / empresa.
-
% Max: 100%
-
12/02/2021 00:00
26/02/2021 14:00
Todos Turismo DP0030 / 2021
Programa de subvencións dirixido a entes de xestión, asociacións, mancomunidades e consorcios turísticos para a mellora da calidade, competitividade e actividades turísticas, da provincia da Coruña, no ano 2021
ata 150.000,00
% Max: 80%
ata 120.000,00
16/01/2021 00:00
05/02/2021 14:00