Información resumida das convocatorias

Para información máis detallada entre na plataforma SUBTEL

Destinatarios Ámbito Referencia Obxecto Orzamento por solicitude / % do orzamento subvencionable Concesión por solicitude Solicitude
Concellos Cultura FO206 / 2022
Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para o mantemento ou creación de postos de traballo de persoal técnico nos servizos municipais de cultura en 2022
-
% Max: 80%
ata 15.000,00
29/01/2022 00:00
25/02/2022 14:00
Concellos Cultura FO207 / 2022
Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para o mantemento de conservatorios, escolas de música e escolas de danza municipais, durante o ano 2022
-
% Max: 100%
ata 20.000,00
29/01/2022 00:00
25/02/2022 14:00
Concellos Cultura FO216 / 2022
Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para contratar persoal técnico para a atención de museos e centros museísticos, durante o ano 2022
dende 10.000,00
% Max: 100%
ata 20.000,00
29/01/2022 00:00
25/02/2022 14:00
Concellos Cultura FO221 / 2022
Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2022
-
% Max: 70%
dende 10.000,00 ata 75.000,00
05/03/2022 00:00
31/03/2022 14:00
Concellos Deportes FO106 / 2022
Convocatoria do programa de subvencións a concellos e outras entidades locais para o mantemento ou contratación de persoal técnico nos servizos municipais de deporte en 2022
-
% Max: 80%
ata 15.000,00
29/01/2022 00:00
25/02/2022 14:00
Concellos Emprego PEL-CONCELLOS / 2022
Convocatoria do programa PEL-CONCELLOS año 2022
-
% Max: 100%
dende 19.000,00 ata 75.000,00
03/02/2022 00:00
24/02/2022 14:00
Concellos Emprego PEL-CONCELLOS OV / 2022
Programa de axudas ao sector das orquestras e as verbenas
-
% Max: 100%
dende 3.000,00 ata 15.000,00
07/06/2022 00:00
30/06/2022 14:00
Concellos Medio ambente MA100 / 2022
SUBVENCIÓNS A CONCELLOS PARA LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS NO 2022
-
% Max: 100%
dende 6.768,00 ata 33.840,00
24/03/2022 00:00
29/04/2022 14:00
Concellos Normalización lingüística FONL / 2022
Convocatoria de subvencións dirixida aos concellos, agrupacións de concellos, mancomunidades e outras entidades locais da provincia da Coruña para a creación, mantemento e reforzo dos servizos de normalización lingüística (SNL) de 2022
-
% Max: 80%
ata 15.000,00
22/01/2022 00:00
10/02/2022 14:00
Concellos Plans POS+AD2a-OBRASSUM / 2022
POS+AD2a-OBRASSUM: Investimentos Financeiramente Sostibles. Anualidade 2022
-
% Max: 100%
-
15/06/2022 00:00
30/06/2022 15:00
Concellos Plans POS+AD2a-SOLICITUDE / 2022
POS+AD2a-SOLICITUDE: Plan de Obras e Servizos (Plan único de concellos). Anualidade 2022 - Solicitude xeral. (Obrigatorio)
-
% Max: 100%
-
15/06/2022 00:00
30/06/2022 15:00
Concellos Plans POS+AD2b-GASTO CORRE / 2022
(POS+AD2b-GASTO CORRENTE) Plan de Obras e Servizos (Plan Adicional 2). Anualidade 2022 (Opcional)
-
% Max: 100%
-
05/07/2022 00:00
05/10/2022 15:00
Concellos Plans POS+AD2b-OBRASSUM / 2022
(POS+AD2b-OBRASSUM / 2022) Plan de Obras e Servizos (Plan Adicional 2). Anualidade 2022 (opcional)
-
% Max: 100%
-
05/07/2022 00:00
05/10/2022 15:00
Concellos Plans POS+AD2b-REV. PREZOS / 2022
(POS+AD2b-REVISIÓN EXCEPCIONAL PREZOS / 2022) Plan de Obras e Servizos (Plan Adicional 2). Anualidade 2022 (Opcional)
-
% Max: 100%
-
05/07/2022 00:00
05/10/2022 15:00
Concellos Plans POS+AD2b-SOLICITUDE / 2022
(POS+AD2b-SOLICITUDE / 2022) Plan de Obras e Servizos (Plan Adicional 2). Anualidade 2022. Solicitude xeral. (Obrigatorio)
-
% Max: 100%
-
05/07/2022 00:00
05/10/2022 15:00
Concellos Plans POS+AMORTIZACIÓN / 2022
Plan de Obras e Servizos (Plan único de concellos) POS+ 2022. Anualidade 2022. Amortización débeda. (Opcional)
-
% Max: 100%
-
13/12/2021 00:00
11/02/2022 15:00
Concellos Plans POS+COMPLEMENTARIO / 2022
Plan de Obras e Servizos (Plan único de concellos) POS+ 2022. Anualidade 2022. (Opcional)
-
% Max: 100%
-
13/12/2021 00:00
11/02/2022 15:00
Concellos Plans POS+GASTOCORRENTE / 2022
Plan de Obras e Servizos (Plan único de concellos) POS+ 2022. Anualidade 2022. (Opcional)
-
% Max: 100%
-
13/12/2021 00:00
11/02/2022 15:00
Concellos Plans POS+OBRASSUM / 2022
Plan de Obras e Servizos (Plan único de concellos) POS+ 2022. Anualidade 2022. (Opcional)
-
% Max: 100%
-
13/12/2021 00:00
11/02/2022 15:00
Concellos Plans POS+SOLICITUDE / 2022
Plan de Obras e Servizos (Plan único de concellos) POS+ 2022. Anualidade 2022. Solicitude xeral. (Obrigatorio)
-
% Max: 100%
-
13/12/2021 00:00
11/02/2022 15:00
Concellos Promoción económica DP0029 / 2022
Programa de subvencións dirixido aos concellos e agrupacións de concellos da provincia da Coruña de menos de 50.000 habitantes para o financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo durante o ano 2022
dende 10.000,00 ata 20.000,00
% Max: 100%
ata 20.000,00
08/02/2022 00:00
19/02/2022 14:00
Concellos Promoción económica DP0040 / 2022
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDO A CONCELLOS PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS DE ARTE PÚBLICA URBANA NA MODALIDADE DE PINTURA MURAL
ata 43.750,00
% Max: 80%
ata 35.000,00
27/04/2022 00:00
18/05/2022 14:00
Concellos Promoción económica FO023B / 2022
Convocatoria do programa de socorrismo dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2022
dende 2.500,00 ata 10.000,00
% Max: 100%
dende 2.500,00 ata 10.000,00
03/03/2022 00:00
24/03/2022 14:00
Concellos Rede cultural RC-A2C / 2022
REDE CULTURAL 2022- Solicitudes de espectáculos por concellos
-
% Max: 100%
-
11/03/2022 00:00
22/03/2022 14:00
Concellos Rede cultural RC-CC / 2022
REDE CULTURAL 2022- Solicitudes COMPLEMENTARIAS de espectáculo para concellos
-
% Max: 100%
-
11/03/2022 00:00
22/03/2022 14:00
Concellos Servizos sociais FOAI / 2022
Programa de subvencións a concellos e outras entidades locais para o financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022 (FOAI/2022)
-
% Max: 100%
ata 22.000,00
29/01/2022 00:00
25/02/2022 14:00
Concellos Servizos sociais FOPPSS / 2022
Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2022
-
% Max: 100%
-
05/01/2022 00:00
03/02/2022 14:00
Concellos Servizos sociais POS+AD1-G.SOC. CORRE / 2022
(POS+AD1-GTO SOCIAL - GASTOS CORRENTES/ 2022) POS+Adicional 1 - Gastos sociais extraordinarioS. Gasto Corrente (Opcional)
-
% Max: 100%
-
13/12/2021 00:00
11/02/2022 15:00
Concellos Servizos sociais POS+AD1-G.SOC. INVES / 2022
(POS+AD1-GTO SOCIAL - GASTOS DE INVESTIMENTO/ 2022) POS+Adicional 1 - Gastos sociais extraordinarioS. Gasto de Investimento (Opcional)
-
% Max: 100%
-
13/12/2021 00:00
11/02/2022 15:00
Concellos Servizos sociais POS+AD1-G.SOC. SOLIC / 2022
(POS+AD1-GTO SOCIAL - SOLICITUDE/ 2022) POS+Adicional 1 - Gastos sociais extraordinarios. Solicitude xeral. (Obrigatorio)
-
% Max: 100%
-
13/12/2021 00:00
11/02/2022 15:00
Entidades Becas e bolsas BART-AP / 2022
BOLSAS PARA PERFECCIONAMENTO DE ESTUDOS ARTÍSTICOS 2022- Área de ilustración, artes plásticas e visuais
ata 10.000,00
% Max: 100%
ata 50.000,00
03/03/2022 00:00
20/04/2022 14:00
Entidades Becas e bolsas BART-AU / 2022
BOLSAS PARA PERFECCIONAMENTO DE ESTUDOS ARTÍSTICOS 2022- Área de audiovisuais
ata 10.000,00
% Max: 100%
ata 20.000,00
03/03/2022 00:00
20/04/2022 14:00
Entidades Becas e bolsas BART-DA / 2022
BOLSAS PARA PERFECCIONAMENTO DE ESTUDOS ARTÍSTICOS 2022- Área de danza e artes do movemento
ata 10.000,00
% Max: 100%
ata 30.000,00
03/03/2022 00:00
20/04/2022 14:00
Entidades Becas e bolsas BART-IN / 2022
BOLSAS PARA PERFECCIONAMENTO DE ESTUDOS ARTÍSTICOS 2022- Área de teatro e interpretación
ata 10.000,00
% Max: 100%
ata 30.000,00
03/03/2022 00:00
20/04/2022 14:00
Entidades Becas e bolsas BART-MU / 2022
BOLSAS PARA PERFECCIONAMENTO DE ESTUDOS ARTÍSTICOS 2022- Área de música
ata 10.000,00
% Max: 100%
ata 120.000,00
03/03/2022 00:00
20/04/2022 14:00
Entidades Becas e bolsas BCONSER-CD / 2022
BOLSAS PARA ESTUDOS DE DANZA DO ALUMNADO DO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA NO ANO 2022
ata 9.000,00
% Max: 100%
ata 18.000,00
15/06/2022 00:00
22/06/2022 14:00
Entidades Becas e bolsas BDEP-A / 2022
Bolsas para deportistas da provincia 2022 - Grupo A (12-17 anos)
ata 3.500,00
% Max: 100%
ata 52.500,00
16/02/2022 00:00
18/03/2022 14:00
Entidades Becas e bolsas BDEP-B / 2022
Bolsas para deportistas da provincia 2022 - Grupo B (18-23 anos)
ata 3.500,00
% Max: 100%
ata 52.500,00
16/02/2022 00:00
18/03/2022 14:00
Entidades Becas e bolsas BDEP-C / 2022
Bolsas para deportistas da provincia 2022 - Grupo C (24 - 30 anos)
ata 3.500,00
% Max: 100%
ata 52.500,00
16/02/2022 00:00
18/03/2022 14:00
Entidades Becas e bolsas BINV-AH / 2022
BOLSAS INVESTIGACIÓN 2022- Área de artes e humanidades
ata 10.000,00
% Max: 100%
ata 50.000,00
03/03/2022 00:00
20/04/2022 14:00
Entidades Becas e bolsas BINV-CC / 2022
BOLSAS INVESTIGACIÓN 2022- Área de ciencias
ata 10.000,00
% Max: 100%
ata 40.000,00
03/03/2022 00:00
20/04/2022 14:00
Entidades Becas e bolsas BINV-CS / 2022
BOLSAS INVESTIGACIÓN 2022- Área de ciencias da saúde
ata 10.000,00
% Max: 100%
ata 30.000,00
03/03/2022 00:00
20/04/2022 14:00
Entidades Becas e bolsas BINV-EA / 2022
BOLSAS INVESTIGACIÓN 2022- Área de enxeñería e arquitectura
ata 10.000,00
% Max: 100%
ata 20.000,00
03/03/2022 00:00
20/04/2022 14:00
Entidades Becas e bolsas BINV-EX / 2022
BOLSAS INVESTIGACIÓN 2022- Área de estudos de xénero
ata 10.000,00
% Max: 100%
ata 20.000,00
03/03/2022 00:00
20/04/2022 14:00
Entidades Becas e bolsas BINV-SX / 2022
BOLSAS INVESTIGACIÓN 2022- Área de ciencias sociais e xurídicas
ata 10.000,00
% Max: 100%
ata 50.000,00
03/03/2022 00:00
20/04/2022 14:00
Entidades Cultura FO200 / 2022
Convocatoria do programa de subvencións a fundacións e a entidades sen fins de lucro da provincia da Coruña titulares de museos, centros de interpretación ou bibliotecas, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2022
dende 5.000,00 ata 37.500,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.500,00 ata 30.000,00
02/02/2022 00:00
04/03/2022 14:00
Entidades Cultura FO203 / 2022
Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para a realización de actividades culturais durante o ano 2022
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.500,00 ata 30.000,00
02/02/2022 00:00
04/03/2022 14:00
Entidades Cultura FO204 / 2022
Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro, para a realización de investimentos culturais, durante o ano 2022
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.500,00 ata 30.000,00
02/02/2022 00:00
04/03/2022 14:00
Entidades Cultura FO213 / 2022
Convocatoria do programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2022
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.500,00 ata 30.000,00
02/02/2022 00:00
04/03/2022 14:00
Entidades Cultura FO214 / 2022
Convocatoria do programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato da provincia da Coruña, para a realización de investimentos culturais durante o ano 2022
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.500,00 ata 15.000,00
02/02/2022 00:00
04/03/2022 14:00
Entidades Cultura FO215 / 2022
Convocatoria do programa de subvencións para o desenvolvemento de actividades por parte das entidades sen ánimo de lucro con función de representación sectorial e colectiva a nivel galego das persoas e/ou entidades existentes nos diferentes sectores profesionais e amadores da cultura galega, durante o ano 2022.
dende 5.000,00
% Min: 30%
% Max: 80%
dende 1.500,00 ata 30.000,00
02/02/2022 00:00
04/03/2022 14:00
Entidades Cultura FO223 / 2022
Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2022
-
% Max: 70%
dende 10.000,00 ata 50.000,00
05/03/2022 00:00
31/03/2022 14:00
Entidades Cultura FO300 / 2022
Convocatoria do programa de subvencións destinado a entidades lucrativas para a produción de proxectos singulares de especial interese cultural na provincia da Coruña durante o ano 2022
dende 10.000,00
% Max: 80%
ata 30.000,00
10/02/2022 00:00
15/03/2022 14:00
Entidades Cultura FO301 / 2022
Convocatoria do programa de subvencións a empresas de produción e distribución audiovisual para o apoio á distribución, comercialización e exhibición audiovisual en lingua galega na provincia da Coruña durante o ano 2022
dende 10.000,00
% Max: 75%
ata 30.000,00
12/05/2022 00:00
31/05/2022 14:00
Entidades Cultura PREM-AF / 2022
Certame "Antonio Fraguas Fraguas" de artesanía
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
ata 6.500,00
16/03/2022 00:00
20/05/2022 14:00
Entidades Cultura PREM-BC / 2022
Premio "Begoña Caamaño" á acción cultural pola igualdade de xénero
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
ata 6.500,00
16/03/2022 00:00
05/05/2022 14:00
Entidades Cultura PREM-C / 2022
Premio "Castelao" de banda deseñada
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
Entidades Cultura PREM-CD / 2022
Premios á excelencia na danza clásica do alumnado do conservatorio profesional de danza da Deputación da Coruña do ano 2022
-
% Max: %
-
15/06/2022 00:00
22/06/2022 14:00
Entidades Cultura PREM-CV / 2022
XIII Concurso de Viñetas "Matildas"
-
% Max: %
ata 999.999,00
Entidades Cultura PREM-FP / 2022
Concurso Fran Pérez "Narf" para grupos e artistas musicais
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
16/03/2022 00:00
31/05/2022 14:00
Entidades Cultura PREM-JN / 2022
Premio Internacional "Jesús Núñez" de arte gráfica
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
Entidades Cultura PREM-LK / 2022
Premio "Luís Ksado" de creación fotográfica
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
Entidades Cultura PREM-MG / 2022
Premio "Miguel González Garcés" de poesía
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
Entidades Cultura PREM-OP / 2022
Premio "Otero Pedrayo"
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
Entidades Cultura PREM-RL / 2022
Premio "Raíña Lupa" de literatura infantil e xuvenil
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
Entidades Cultura PREM-TC / 2022
Premio "Torrente Ballester" de narrativa en lingua castelá
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
Entidades Cultura PREM-TG / 2022
Premio "Torrente Ballester" de narrativa en lingua galega
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
Entidades Cultura RESI-LP / 2022
Residencias artísticas Mariñán de literatura e pensamento
-
% Max: %
-
11/04/2022 00:00
03/05/2022 23:59
Entidades Cultura RESI-MU / 2022
Residencias artísticas Mariñán música do ano 2022
-
% Max: %
-
26/03/2022 00:00
19/04/2022 23:59
Entidades Deportes FO103A / 2022
Convocatoria do programa de subvencións a entidades da provincia, sen ánimo de lucro, para a realización de actividades de fomento da actividade física e do deporte durante o ano 2022
dende 5.000,00 ata 37.500,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
08/02/2022 00:00
08/03/2022 14:00
Entidades Deportes FO103B / 2022
Convocatoria do programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito local, provincial, ou autonómico durante o ano 2022
dende 5.000,00 ata 75.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 60.000,00
08/02/2022 00:00
08/03/2022 14:00
Entidades Deportes FO103C / 2022
Convocatoria do programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito nacional ou internacional durante o ano 2022
ata 100.000,00
% Max: 80%
ata 80.000,00
08/02/2022 00:00
08/03/2022 14:00
Entidades Deportes FO103D / 2022
Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas, sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de grandes eventos deportivos singulares de especial interese na provincia durante o ano 2022
dende 50.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 6.000,00 ata 70.000,00
08/02/2022 00:48
18/04/2022 14:00
Entidades Deportes FO104 / 2022
Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas da provincia, sen ánimo de lucro, para infraestruturas e equipamento deportivo durante o ano 2022
dende 5.000,00 ata 50.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 40.000,00
08/02/2022 00:00
08/03/2022 14:00
Entidades Deportes FO104V-P / 2022
Programa de subvencións aos clubs de piragüismo da provincia para adquisición de vehículos de uso deportivo durante o ano 2022
dende 31.250,00 ata 50.000,00
% Max: 80%
ata 25.000,00
26/04/2022 00:00
19/05/2022 14:00
Entidades Deportes FO104V-R / 2022
Programa de subvencións aos clubs de remo da provincia para adquisición de vehículos de uso deportivo durante o ano 2022
dende 31.250,00 ata 50.000,00
% Max: 80%
ata 25.000,00
26/04/2022 00:00
19/05/2022 14:00
Entidades Emprego PEL-AUTONOMOS/AS / 2022
Axudas para sufragar parte das cotas da seguridade social de persoas autónomas no período que non reciben axudas doutras Administracións Públicas )
-
% Max: 100%
ata 999.999,00
11/04/2022 00:00
11/05/2022 14:00
Entidades Emprego PEL-EMPRENDE INVEST / 2022
Axudas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial nos concellos da provincia da Coruña a través do apoio ao investimento en bens inventariables.
dende 3.500,00 ata 25.000,00
% Max: 70%
dende 2.450,00 ata 17.500,00
11/04/2022 00:00
11/05/2022 14:00
Entidades Emprego PEL-EPR PREMIO / 2022
Premio provincial á mellor iniciativa empresarial
ata 0,00
% Max: 100%
ata 0,00
26/05/2022 00:00
28/06/2022 14:00
Entidades Emprego PEL-PEMES CRE/AMP / 2022
Axudas á contratación para a creación e ampliación do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas
ata 21.428,58
% Max: 70%
ata 15.000,00
11/04/2022 00:00
11/05/2022 14:00
Entidades Emprego PEL-PEMES/MANT / 2022
Axudas ao mantemento do cadro de persoal de pequenas e medianas empresas e microempresas.
ata 22.000,00
% Max: 50%
ata 11.000,00
11/04/2022 00:00
11/05/2022 14:00
Entidades Medio ambente DP0025 / 2022
Programa de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito da cooperación ao desenvolvemento durante o 2022
-
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 5.000,00 ata 20.000,00
05/05/2022 00:00
31/05/2022 14:00
Entidades Medio ambente DP0026 / 2022
Programa de axudas para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito da cooperación ao desenvolvemento durante o 2022
-
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 8.000,00 ata 32.000,00
05/05/2022 00:00
31/05/2022 14:00
Entidades Medio ambente DP0031 / 2022
Programa de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito do medio ambiente durante o 2022
-
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 15.000,00
05/04/2022 00:00
29/04/2022 14:00
Entidades Medio ambente DP0035 / 2022
Programa de axudas para a asociacións protectoras de animais domésticos durante o ano 2022
-
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 15.000,00
24/03/2022 00:00
29/04/2022 14:00
Entidades Medio ambente DP0036 / 2022
Programa de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito do medio ambiente durante o 2022
-
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 15.000,00
05/04/2022 00:00
29/04/2022 14:00
Entidades Medio ambente DP0037 / 2022
Programa de axudas para a asociacións protectoras de animais domésticos para investimentos durante o ano 2022
-
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 15.000,00
24/03/2022 00:00
29/04/2022 14:00
Entidades Medio ambente MUR-COMB_SUBM / 2022
Programa de medidas urxentes para paliar o impacto do incremento do custo do combustible e subministracións nos sectores agrario, gandeiro, pesqueiro e do transporte
-
% Max: %
-
28/04/2022 09:00
29/04/2022 14:05
Entidades Normalización lingüística PREM-FT / 2022
Premio Francisco Tettamancy
-
% Max: %
-
31/03/2022 00:00
18/05/2022 14:00
Entidades Normalización lingüística PREM-RC / 2022
XIlI Edición do premio "Rosalía de Castro" para a promoción da lingua galega.
-
% Max: %
dende 1.000,00
25/03/2022 00:00
29/04/2022 14:00
Entidades Promoción económica DP0032 / 2022
Convocatoria do programa de subvencións dirixido as agrupacións, asociacións e asociacións de agrupacións de voluntarios de protección civil da provincia da coruña para actividades durante o ano 2022
dende 5.000,00 ata 15.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 12.000,00
25/04/2022 00:00
06/05/2022 14:00
Entidades Promoción económica DP0033 / 2022
Convocatoria do programa de subvencións dirixido as agrupacións, asociacións e asociacións de agrupacións de voluntarios de protección civil da provincia da coruña para investimentos durante o ano 2022
-
% Max: %
-
25/04/2022 00:00
06/05/2022 14:00
Entidades Promoción económica DP0041 / 2022
Programa de subvencións a entidades lucrativas para o desenvolvemento de festivas musicais na provincia da Coruña durante o ano 2022
dende 10.000,00 ata 30.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 2.000,00 ata 24.000,00
02/07/2022 00:00
20/07/2022 14:00
Entidades Promoción económica FOENAA / 2022
Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para actividades de promoción económica, durante o ano 2022
dende 6.000,00 ata 35.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.200,00 ata 28.000,00
03/03/2022 00:00
24/03/2022 14:00
Entidades Promoción económica FOENIA / 2022
Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para investimentos de promoción económica, durante o ano 2022
dende 6.000,00 ata 35.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.200,00 ata 28.000,00
03/03/2022 00:00
24/03/2022 14:00
Entidades Promoción económica FO027A / 2022
Convocatoria do programa de subvencións de fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadoras da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2022
dende 7.500,00 ata 37.500,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
03/03/2022 00:00
24/03/2022 14:00
Entidades Promoción económica FO028A / 2022
Convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2022
dende 10.000,00 ata 30.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 8.000,00 ata 24.000,00
05/04/2022 00:00
29/04/2022 14:00
Entidades Promoción económica FO028A/BIS / 2022
Convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás asociacións de cazadores/as da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2022
dende 2.000,00 ata 10.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 8.000,00
26/04/2022 00:41
13/05/2022 14:00
Entidades Promoción económica FO028B / 2022
Convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para investimentos durante o ano 2022
dende 5.000,00 ata 30.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 24.000,00
10/03/2022 00:00
07/04/2022 14:00
Entidades Promoción económica OPAS / 2022
Convocatoria do programa de subvencións dirixido ás organizacións profesionais agrarias e labregas (OPAs) da provincia da Coruña para a realización de actividades durante o exercicio 2022.
dende 30.000,00 ata 125.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 6.000,00 ata 100.000,00
10/03/2022 00:00
07/04/2022 14:00
Entidades Servizos sociais FOAXE-C / 2022
Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de centros de servizos sociais no ano 2022
dende 10.000,00 ata 120.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
ata 80.000,00
03/02/2022 00:00
03/03/2022 14:00
Entidades Servizos sociais FOAXE-P / 2022
Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas e servizos en materia de servizos sociais no ano 2022.
dende 1.000,00 ata 60.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
ata 40.000,00
03/02/2022 00:00
03/03/2022 14:00
Entidades Servizos sociais FOCVAA / 2022
Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas sociosanitarios durante o ano 2022
dende 1.250,00 ata 100.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 40.000,00
03/02/2022 00:00
03/03/2022 14:00
Entidades Servizos sociais FOIE / 2022
Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2022.
dende 750,00 ata 200.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
ata 60.000,00
03/02/2022 00:00
03/03/2022 14:00
Entidades Servizos sociais FOIEV / 2022
Programa de adquisición e cesión de vehículos ás entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para a mellora dos servizos e/ou prestacións en materia de servizos sociais e/ou sociosanitarios durante o ano 2022
-
% Min: 100%
% Max: 100%
-
15/06/2022 00:00
15/07/2022 14:00
Entidades Servizos sociais FOIO0A / 2022
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O MANTEMENTO DE PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES E LOITA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO NO ANO 2022
dende 1.250,00 ata 100.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 40.000,00
03/02/2022 00:00
03/03/2022 14:00
Entidades Servizos sociais PREM-BP / 2022
II Premio de boas prácticas en servizos sociais, ano 2022
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
Entidades Servizos sociais PREM-CA / 2022
IX Premio Concepción Arenal a proxectos educativos pola igualdade de xénero
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
Entidades Servizos sociais PREM-LV / 2022
IV Premio "Luisa Villalta" a proxectos pola igualdade
-
% Max: 100%
ata 20.000,00
Todos Promoción económica DP0030 / 2022
Programa de subvencións dirixido a entes de xestión, asociacións, mancomunidades e consorcios turísticos para a mellora da calidade, competitividade e actividades turísticas, da provincia da Coruña, no ano 2022
ata 187.500,00
% Max: 80%
ata 150.000,00
05/03/2022 00:00
23/03/2022 14:00
Todos Rede cultural RC-A2E / 2022
REDE CULTURAL 2022- Solicitudes de espectáculos por entidades
-
% Max: 100%
-
11/03/2022 00:00
22/03/2022 14:00
Todos Rede cultural RC-CINE / 2022
Rede Cultural 2022 -Inscrición películas e contidos audiovisuais, programa VISIÓNS.
-
% Max: 100%
-
18/01/2022 00:00
01/02/2022 14:00
Todos Rede cultural RC-LING / 2022
Rede Cultural 2022 - Inscrición espectáculos programa LINGUA A ESCENA
-
% Max: 100%
-
18/01/2022 00:00
01/02/2022 14:00
Todos Rede cultural RC-NP / 2022
Rede Cultural 2022- Inscrición espectáculos, programa ALICERCE.
-
% Max: 100%
-
18/01/2022 00:00
01/02/2022 14:00
Todos Rede cultural RC-P / 2022
Rede Cultural 2022 - Inscrición espectáculos programa ESCENA AO VIVO.
-
% Max: 100%
-
18/01/2022 00:00
01/02/2022 14:00
Todos Rede cultural RC-SOLICIT / 2022
Rede Cultural 2022 - Inscrición entidade / empresa.
-
% Max: 100%
-
18/01/2022 00:00
01/02/2022 14:00