Información resumida das convocatorias

Para información máis detallada entre na plataforma SUBTEL

Destinatarios Ámbito Referencia Obxecto Orzamento por solicitude / % do orzamento subvencionable Concesión por solicitude Solicitude
Concellos Cultura FO206 / 2023
Convocatoria do programa de subvencións a concellos e outras entidades locais para financiar gastos de persoal técnico nos servizos municipais de cultura en 2023
-
% Max: 80%
ata 15.000,00
31/01/2023 00:00
28/02/2023 14:00
Concellos Cultura FO216 / 2023
Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para financiar gastos de persoal técnico para a atención de museos e centros museísticos, durante o ano 2023
dende 10.000,00
% Max: 100%
ata 20.000,00
21/01/2023 00:00
17/02/2023 14:00
Concellos Cultura FO221 / 2023
Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2023
-
% Max: 70%
dende 10.000,00 ata 75.000,00
16/05/2023 00:00
07/06/2023 14:00
Concellos Deportes FO106 / 2023
Convocatoria do programa de subvencións a concellos e outras entidades locais para financiar gastos de persoal técnico nos servizos municipais de deporte en 2023
-
% Max: 80%
ata 15.000,00
17/01/2023 00:00
10/02/2023 14:00
Concellos Educación FO207 / 2023
Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para o mantemento de conservatorios, escolas de música e escolas de danza municipais, durante o ano 2023
-
% Max: 100%
ata 20.000,00
17/01/2023 00:00
10/02/2023 14:00
Concellos Emprego PEL-CONCELLOS / 2023
PEL-CONCELLOS ano 2023
-
% Max: 100%
dende 19.000,00 ata 75.000,00
27/01/2023 00:00
28/02/2023 14:00
Concellos Desenvolvemento MA100 / 2023
SUBVENCIÓNS A CONCELLOS PARA LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS NO 2023
-
% Max: 100%
dende 6.768,00 ata 33.840,00
18/03/2023 00:00
28/04/2023 14:00
Concellos Medio rural FO023B / 2023
Convocatoria do programa de socorrismo dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2023
dende 2.500,00 ata 10.000,00
% Max: 100%
dende 2.500,00 ata 10.000,00
22/03/2023 00:00
05/04/2023 14:00
Concellos Normalización lingüística FONL / 2023
Convocatoria de subvencións dirixida aos concellos, agrupacións de concellos, mancomunidades e outras entidades locais da provincia da Coruña para a creación, mantemento e reforzo dos servizos de normalización lingüística (SNL) de 2023
-
% Max: 80%
ata 15.000,00
21/01/2023 00:00
20/02/2023 14:00
Concellos Plans POS+AD2a-OBRASSUM / 2023
POS+AD2a-OBRASSUM: Investimentos Financeiramente Sostibles. Anualidade 2023
-
% Max: 100%
-
26/06/2023 00:00
14/07/2023 15:00
Concellos Plans POS+AD2a-SOLICITUDE / 2023
POS+AD2a-SOLICITUDE: Plan de Obras e Servizos (Plan único de concellos). Anualidade 2023 - Solicitude xeral. (Obrigatorio)
-
% Max: 100%
-
26/06/2023 00:00
14/07/2023 15:00
Concellos Plans POS+AD2bGASTCORRENTE / 2023
(POS+AD2b-GASTO CORRENTE) Plan de Obras e Servizos (Plan Adicional 2). Anualidade 2023 (Opcional)
-
% Max: 100%
-
17/07/2023 00:00
29/09/2023 15:00
Concellos Plans POS+AD2b-SOLICITUDE / 2023
(POS+AD2b-SOLICITUDE / 2023) Plan de Obras e Servizos (Plan Adicional 2). Anualidade 2023. Solicitude xeral. (Obrigatorio)
-
% Max: 100%
-
17/07/2023 00:00
29/09/2023 15:00
Concellos Plans POS+AMORTIZACIÓN / 2023
Plan de Obras e Servizos (Plan único de concellos) POS+ 2023. Anualidade 2023. Amortización débeda. (Opcional)
-
% Max: 100%
-
12/12/2022 00:00
14/02/2023 15:00
Concellos Plans POS+COMPLEMENTARIO / 2023
Plan de Obras e Servizos (Plan único de concellos) POS+ 2023. Anualidade 2023. (Opcional)
-
% Max: 100%
-
12/12/2022 00:00
14/02/2023 15:00
Concellos Plans POS+GASTOCORRENTE / 2023
Plan de Obras e Servizos (Plan único de concellos) POS+ 2023. Anualidade 2023. (Opcional)
-
% Max: 100%
-
12/12/2022 00:00
14/02/2023 15:00
Concellos Plans POS+OBRASSUM / 2023
Plan de Obras e Servizos (Plan único de concellos) POS+ 2023. Anualidade 2023. (Opcional)
-
% Max: 100%
-
12/12/2022 00:00
14/02/2023 15:00
Concellos Plans POS+SOLICITUDE / 2023
Plan de Obras e Servizos (Plan único de concellos) POS+ 2023. Anualidade 2023. Solicitude xeral. (Obrigatorio)
-
% Max: 100%
-
12/12/2022 00:00
14/02/2023 15:00
Concellos Rede cultural RC-A2C / 2023
REDE CULTURAL 2023- Solicitudes de espectáculos por concellos
-
% Max: 100%
-
17/03/2023 11:00
31/03/2023 14:00
Concellos Rede cultural RC-CC / 2023
REDE CULTURAL 2023- Solicitudes COMPLEMENTARIAS de espectáculo para concellos
-
% Max: 100%
-
17/03/2023 11:00
31/03/2023 14:00
Concellos Servizos sociais FOAI / 2023
Programa de subvencións a concellos e outras entidades locais para o financiamento de técnicas/os de igualdade de xénero e axentes de igualdade de xénero no ano 2023
-
% Max: 100%
ata 22.000,00
17/01/2023 00:00
10/02/2023 14:00
Concellos Servizos sociais FOAI-2 / 2023
Programa de subvencións a concellos e outras entidades locais para o financiamento de técnicas/os de igualdade de xénero e axentes de igualdade de xénero no ano 2023
-
% Max: 100%
ata 22.000,00
15/06/2023 00:00
14/07/2023 14:00
Concellos Servizos sociais FOIC / 2023
Programa de subvencións a concellos e outras entidades locais para a adquisición de vehículos para os desprazamentos do persoal SAF
-
% Max: 100%
ata 20.000,00
17/01/2023 00:00
10/02/2023 14:00
Concellos Servizos sociais FOPPSS / 2023
Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023
-
% Max: 100%
-
09/12/2022 00:00
11/01/2023 14:00
Concellos Servizos sociais POS+AD1-G.SOC. CORRE / 2023
(POS+AD1-GTO SOCIAL - GASTOS CORRENTES/ 2023) POS+Adicional 1 - Gastos sociais extraordinarios. Gasto Corrente (Opcional)
-
% Max: 100%
-
12/12/2022 00:00
14/02/2023 15:00
Concellos Servizos sociais POS+AD1-G.SOC. INVES / 2023
(POS+AD1-GTO SOCIAL - GASTOS DE INVESTIMENTO/ 2023) POS+Adicional 1 - Gastos sociais extraordinarios. Gasto de Investimento (Opcional)
-
% Max: 100%
-
12/12/2022 00:00
14/02/2023 15:00
Concellos Servizos sociais POS+AD1-G.SOC. SOLIC / 2023
(POS+AD1-GTO SOCIAL - SOLICITUDE/ 2023) POS+Adicional 1 - Gastos sociais extraordinarios. Solicitude xeral. (Obrigatorio)
-
% Max: 100%
-
12/12/2022 00:00
14/02/2023 15:00
Concellos Teleasistencia domiciliaria TAD / 2023
Programa de teleasistencia domiciliaria
-
% Max: 100%
-
02/01/2023 00:00
29/12/2023 14:00
Concellos Turismo DP0029 / 2023
Programa de subvencións dirixido aos concellos e agrupacións de concellos da provincia da Coruña de menos de 50.000 habitantes para o financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo durante o ano 2023
dende 10.000,00 ata 20.000,00
% Max: 100%
ata 20.000,00
17/02/2023 00:00
03/03/2023 14:00
Concellos Turismo DP0040 / 2023
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDO A CONCELLOS PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS DE ARTE PÚBLICA URBANA NA MODALIDADE DE PINTURA MURAL
ata 43.750,00
% Max: 80%
ata 35.000,00
13/02/2023 09:00
10/03/2023 14:00
Entidades Becas e bolsas BART-AP / 2023
BOLSAS PARA PERFECCIONAMENTO DE ESTUDOS ARTÍSTICOS 2023- Área de ilustración, artes plásticas e visuais
ata 10.000,00
% Max: 100%
ata 50.000,00
22/03/2023 00:00
20/04/2023 14:00
Entidades Becas e bolsas BART-AU / 2023
BOLSAS PARA PERFECCIONAMENTO DE ESTUDOS ARTÍSTICOS 2023- Área de audiovisuais
ata 10.000,00
% Max: 100%
ata 20.000,00
22/03/2023 00:00
20/04/2023 14:00
Entidades Becas e bolsas BART-DA / 2023
BOLSAS PARA PERFECCIONAMENTO DE ESTUDOS ARTÍSTICOS 2023- Área de danza e artes do movemento
ata 10.000,00
% Max: 100%
ata 30.000,00
22/03/2023 00:00
20/04/2023 14:00
Entidades Becas e bolsas BART-IN / 2023
BOLSAS PARA PERFECCIONAMENTO DE ESTUDOS ARTÍSTICOS 2023- Área de teatro e interpretación
ata 10.000,00
% Max: 100%
ata 30.000,00
22/03/2023 00:00
20/04/2023 14:00
Entidades Becas e bolsas BART-MU / 2023
BOLSAS PARA PERFECCIONAMENTO DE ESTUDOS ARTÍSTICOS 2023- Área de música
ata 10.000,00
% Max: 100%
ata 120.000,00
22/03/2023 00:00
20/04/2023 14:00
Entidades Becas e bolsas BCONSER-CD / 2023
BOLSAS PARA ESTUDOS DE DANZA DO ALUMNADO DO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA NO ANO 2023
ata 9.000,00
% Max: 100%
ata 18.000,00
24/05/2023 00:00
16/06/2023 14:00
Entidades Becas e bolsas BDEP-A / 2023
Bolsas para deportistas da provincia 2023 - Grupo A (12-17 anos)
ata 3.500,00
% Max: 100%
ata 52.500,00
22/03/2023 00:00
19/04/2023 14:00
Entidades Becas e bolsas BDEP-B / 2023
Bolsas para deportistas da provincia 2023 - Grupo B (18-23 anos)
ata 3.500,00
% Max: 100%
ata 52.500,00
22/03/2023 00:00
19/04/2023 14:00
Entidades Becas e bolsas BDEP-C / 2023
Bolsas para deportistas da provincia 2023 - Grupo C (24 - 32 anos)
ata 3.500,00
% Max: 100%
ata 52.500,00
22/03/2023 00:00
19/04/2023 14:00
Entidades Becas e bolsas BINV-AH / 2023
BOLSAS INVESTIGACIÓN 2023- Área de artes e humanidades
ata 10.000,00
% Max: 100%
ata 50.000,00
22/03/2023 00:00
14/04/2023 14:00
Entidades Becas e bolsas BINV-CC / 2023
BOLSAS INVESTIGACIÓN 2023- Área de ciencias
ata 10.000,00
% Max: 100%
ata 40.000,00
22/03/2023 00:00
14/04/2023 14:00
Entidades Becas e bolsas BINV-CS / 2023
BOLSAS INVESTIGACIÓN 2023- Área de ciencias da saúde
ata 10.000,00
% Max: 100%
ata 30.000,00
22/03/2023 00:00
14/04/2023 14:00
Entidades Becas e bolsas BINV-EA / 2023
BOLSAS INVESTIGACIÓN 2023- Área de enxeñería e arquitectura
ata 10.000,00
% Max: 100%
ata 20.000,00
22/03/2023 00:00
14/04/2023 14:00
Entidades Becas e bolsas BINV-SX / 2023
BOLSAS INVESTIGACIÓN 2023- Área de ciencias sociais, xurídicas e estudos de xénero
ata 10.000,00
% Max: 100%
ata 50.000,00
22/03/2023 00:00
14/04/2023 14:00
Entidades Cultura FO200 / 2023
Convocatoria do programa de subvencións a fundacións e a entidades sen fins de lucro da provincia da Coruña titulares de museos, centros de interpretación ou bibliotecas, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2023
dende 5.000,00 ata 37.500,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.500,00 ata 30.000,00
11/02/2023 00:00
10/03/2023 14:00
Entidades Cultura FO203 / 2023
Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para a realización de actividades culturais durante o ano 2023
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.500,00 ata 30.000,00
07/03/2023 00:00
31/03/2023 14:00
Entidades Cultura FO204 / 2023
Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro, para a realización de investimentos culturais, durante o ano 2023
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.500,00 ata 30.000,00
07/03/2023 00:00
31/03/2023 14:00
Entidades Cultura FO213 / 2023
Convocatoria do programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2023
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.500,00 ata 30.000,00
07/03/2023 00:00
31/03/2023 14:00
Entidades Cultura FO214 / 2023
Convocatoria do programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato da provincia da Coruña, para a realización de investimentos culturais durante o ano 2023
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.500,00 ata 15.000,00
07/03/2023 00:00
31/03/2023 14:00
Entidades Cultura FO215 / 2023
Convocatoria do programa de subvencións para o desenvolvemento de actividades por parte das entidades sen ánimo de lucro con función de representación sectorial e colectiva a nivel galego das persoas e/ou entidades existentes nos diferentes sectores profesionais e amadores da cultura galega, durante o ano 2023.
dende 5.000,00
% Min: 30%
% Max: 80%
dende 1.500,00 ata 30.000,00
22/03/2023 00:00
19/04/2023 14:00
Entidades Cultura FO223 / 2023
Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, festivais musicais e de artes escénicas, e festivais mixtos e singulares na provincia da Coruña durante o ano 2023
-
% Max: 70%
dende 10.000,00 ata 50.000,00
16/05/2023 00:00
07/06/2023 14:00
Entidades Cultura FO300 / 2023
Convocatoria do programa de subvencións destinado a entidades lucrativas para a produción de proxectos singulares de especial interese cultural na provincia da Coruña durante o ano 2023
dende 10.000,00
% Max: 80%
ata 30.000,00
15/04/2023 00:00
16/05/2023 14:00
Entidades Cultura FO301 / 2023
Convocatoria do programa de subvencións a empresas de produción e distribución audiovisual para o apoio á distribución, comercialización e exhibición audiovisual en lingua galega na provincia da Coruña durante o ano 2023
dende 10.000,00
% Max: 75%
ata 30.000,00
02/06/2023 00:00
27/06/2023 14:00
Entidades Cultura PREM-AG / 2023
Premio "Andrés Gaos" de composición musical
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
Entidades Cultura PREM-BC / 2023
Premio "Begoña Caamaño" á acción cultural pola igualdade de xénero
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
ata 6.500,00
28/02/2023 00:00
04/05/2023 14:00
Entidades Cultura PREM-C / 2023
Premio "Castelao" de banda deseñada
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
Entidades Cultura PREM-CD / 2023
Premios á excelencia na danza clásica do alumnado do conservatorio profesional de danza da Deputación da Coruña do ano 2023
-
% Max: %
-
24/05/2023 00:00
16/06/2023 14:00
Entidades Cultura PREM-CV / 2023
XIV Concurso de viñetas "Pan e rosas"
-
% Max: %
ata 999.999,00
Entidades Cultura PREM-DP / 2023
Certame de arte "Isaac Díaz Pardo"
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
03/03/2023 00:00
20/04/2023 14:00
Entidades Cultura PREM-FP / 2023
Concurso Fran Pérez "Narf" para grupos e artistas musicais
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
05/04/2023 00:00
15/06/2023 14:00
Entidades Cultura PREM-JN / 2023
Premio Internacional "Jesús Núñez" de arte gráfica
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
Entidades Cultura PREM-LK / 2023
Premio "Luís Ksado" de creación fotográfica
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
Entidades Cultura PREM-MM / 2023
Premio "Manuel Murguía" de ensaio
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
Entidades Cultura PREM-QC / 2023
Concurso "Quero cantar" de música infantil e xuvenil
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
11/12/2023 00:00
15/03/2024 14:00
Entidades Cultura PREM-RD / 2023
Premio "Rafael Dieste" de textos teatrais
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
Entidades Cultura PREM-RG / 2023
Certame "Fondo de proxectos culturais Reino de Galicia 2023-2022"
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
11/04/2023 00:00
25/04/2023 14:00
Entidades Cultura PREM-RL / 2023
Premio "Raíña Lupa" de literatura infantil e xuvenil
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
Entidades Cultura PREM-TC / 2023
Premio "Torrente Ballester" de narrativa en lingua castelá
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
Entidades Cultura PREM-TG / 2023
Premio "Torrente Ballester" de narrativa en lingua galega
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
Entidades Cultura PREM-TRAI-F / 2023
Bandeira feminina de traíñas Deputación da Coruña
-
% Max: 0%
ata 0,00
Entidades Cultura PREM-TRAI-M / 2023
Bandeira masculina de traíñas Deputación da Coruña
-
% Max: 0%
ata 0,00
Entidades Cultura PREM-XV / 2023
II Premio "Xoán Vicente Viqueira" de investigación en ciencias sociais, humanidades, sustentabilidade e innovación
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
ata 6.500,00
05/12/2023 00:00
15/02/2024 14:00
Entidades Deportes FO103A / 2023
Convocatoria do programa de subvencións a entidades da provincia, sen ánimo de lucro, para a realización de actividades de fomento da actividade física e do deporte durante o ano 2023
dende 5.000,00 ata 37.500,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
21/01/2023 00:00
17/02/2023 14:00
Entidades Deportes FO103B / 2023
Convocatoria do programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito local, provincial, ou autonómico durante o ano 2023
dende 5.000,00 ata 45.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 36.000,00
21/01/2023 00:00
17/02/2023 14:00
Entidades Deportes FO103C / 2023
Convocatoria do programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito nacional ou internacional durante o ano 2023
ata 100.000,00
% Max: 80%
ata 80.000,00
21/01/2023 00:00
17/02/2023 14:00
Entidades Deportes FO103D / 2023
Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas, sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de grandes eventos deportivos singulares de especial interese na provincia durante o ano 2023
dende 50.000,00
% Min: 12%
% Max: 80%
dende 6.000,00 ata 70.000,00
31/01/2023 00:00
03/03/2023 14:00
Entidades Deportes FO104 / 2023
Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas da provincia, sen ánimo de lucro, para infraestruturas e equipamento deportivo durante o ano 2023
dende 5.000,00 ata 50.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 40.000,00
21/01/2023 00:00
17/02/2023 14:00
Entidades Deportes FO104V / 2023
Programa de subvecións aos clubs de remo, piragüismo, vela e salvamento e socorrismo da provincia da Coruña para adquisición de vehículos de uso deportivo durante o ano 2023
dende 31.250,00 ata 50.000,00
% Max: 80%
ata 25.000,00
21/01/2023 00:00
17/02/2023 14:00
Entidades Emprego PEL-AUTONOMOS/AS / 2023
Axudas de apoio ao emprendemento a través do financiamento das cotas sociais de persoas autónomas
dende 1.200,00 ata 2.400,00
% Max: 100%
dende 1.200,00 ata 2.400,00
09/02/2023 00:00
10/03/2023 14:00
Entidades Emprego PEL-EMPRENDE INVEST / 2023
Convocatoria de axudas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial nos concellos da provincia da Coruña a través do apoio ao investimento en bens inventariables
dende 3.500,00 ata 25.000,00
% Max: 70%
ata 17.500,00
09/02/2023 00:00
10/03/2023 14:00
Entidades Emprego PEL-PEMES CRE/AMP / 2023
Axudas á contratación para a creación e ampliación do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas
dende 1.428,57 ata 21.428,58
% Max: 70%
dende 1.000,00 ata 15.000,00
09/02/2023 00:00
10/03/2023 14:00
Entidades Emprego PEL-PEMES/MANT / 2023
Axudas ao mantemento do cadro de persoal de pequenas e medianas empresas e microempresas.
dende 2.000,00 ata 22.000,00
% Max: 50%
dende 1.000,00 ata 11.000,00
09/02/2023 00:00
10/03/2023 14:00
Entidades Igualdade FOIO0A / 2023
Programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o mantemento de programas en políticas de xénero no ano 2023.
dende 1.250,00 ata 100.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 40.000,00
08/02/2023 00:00
10/03/2023 14:00
Entidades Igualdade FOIO0B / 2023
Programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o investimento de políticas de xénero no ano 2023.
dende 750,00 ata 35.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
ata 28.000,00
08/02/2023 00:00
10/03/2023 14:00
Entidades Desenvolvemento DP-CERCO / 2023
Programa de axudas á sustentabilidade da frota de cerco dependente da pesca do xurelo, da provincia da Coruña
-
% Max: 100%
dende 2.500,00 ata 30.000,00
27/12/2023 00:00
10/01/2024 23:59
Entidades Desenvolvemento DP0025 / 2023
Programa de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito da cooperación ao desenvolvemento durante o 2023
-
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 5.000,00 ata 20.000,00
30/03/2023 00:00
28/04/2023 14:00
Entidades Desenvolvemento DP0026 / 2023
Programa de axudas para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito da cooperación ao desenvolvemento durante o 2023
-
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 8.000,00 ata 32.000,00
30/03/2023 00:00
28/04/2023 14:00
Entidades Desenvolvemento DP0031 / 2023
Programa de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito do medio ambiente durante o 2023
-
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 20.000,00
12/04/2023 00:00
05/05/2023 14:00
Entidades Desenvolvemento DP0035 / 2023
Programa de axudas para a asociacións protectoras de animais domésticos durante o ano 2023
-
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 20.000,00
30/03/2023 00:00
28/04/2023 14:00
Entidades Desenvolvemento DP0036 / 2023
Programa de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito do medio ambiente durante o 2023
-
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 25.000,00
12/04/2023 00:00
05/05/2023 14:00
Entidades Desenvolvemento DP0037 / 2023
Programa de axudas para a asociacións protectoras de animais domésticos para investimentos durante o ano 2023
-
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 20.000,00
30/03/2023 00:00
28/04/2023 14:00
Entidades Medio rural DP0032 / 2023
Convocatoria do programa de subvencións dirixido as agrupacións, asociacións e asociacións de agrupacións de voluntarios de protección civil da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2023
dende 5.000,00 ata 15.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 12.000,00
03/03/2023 00:00
31/03/2023 14:00
Entidades Medio rural FO027A / 2023
Convocatoria do programa de subvencións de fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadoras da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2023
dende 7.500,00 ata 37.500,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.500,00 ata 30.000,00
07/03/2023 00:00
31/03/2023 14:00
Entidades Medio rural FO028A / 2023
Convocatoria do programa de subvencións dirixido ás entidades asociativas ,federacións e agrupacións de entidades agrarias, labregas, gandeiras e forestais da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2023
dende 12.000,00 ata 30.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 6.000,00 ata 24.000,00
07/03/2023 00:00
31/03/2023 14:00
Entidades Medio rural FO028A/BIS / 2023
Convocatoria do programa de subvencións dirixido ás asociacións, federacións e agrupacións de asociación de cazadores da provincia da Coruña para actividades 2023
dende 5.000,00 ata 10.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 8.000,00
07/03/2023 00:00
31/03/2023 14:00
Entidades Medio rural FO028B / 2023
Convocatoria do programa de subvencións dirixido ás entidades asociativas agrarias, labregas, gandeiras, forestais e asociacións de cazadores da provincia da Coruña para a realización de investimentos durante o ano 2023
dende 5.000,00 ata 30.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 24.000,00
07/03/2023 00:00
31/03/2023 14:00
Entidades Medio rural OPAS / 2023
Convocatoria do programa de subvencións dirixido ás organizacións profesionais agrarias e labregas (OPAs) da provincia da Coruña para a realización de actividades durante o exercicio 2023.
dende 30.000,00 ata 125.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 6.000,00 ata 100.000,00
03/03/2023 00:00
31/03/2023 14:00
Entidades Normalización lingüística PREM-RC / 2023
XIV Edición do premio "Rosalía de Castro" para a promoción da lingua galega.
-
% Max: %
dende 1.000,00
22/03/2023 00:00
28/04/2023 14:00
Entidades Promoción económica DP0041 / 2023
Programa de subvencións a entidades lucrativas para o desenvolvemento de festivas musicais na provincia da Coruña durante o ano 2023
dende 10.000,00 ata 30.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 2.000,00 ata 24.000,00
05/07/2023 00:00
31/07/2023 14:00
Entidades Promoción económica FOENAA / 2023
Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para a realización de actividades de promoción económica, durante o ano 2023
dende 7.500,00 ata 35.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.500,00 ata 28.000,00
11/03/2023 00:00
31/03/2023 14:00
Entidades Promoción económica FOENIA / 2023
Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para investimentos de promoción económica, durante o ano 2023
dende 6.000,00 ata 35.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.200,00 ata 28.000,00
07/03/2023 00:00
31/03/2023 14:00
Entidades Rede cultural RC-A2E / 2023
REDE CULTURAL 2023- Solicitudes de espectáculos por entidades
-
% Max: 100%
-
17/03/2023 00:00
31/03/2023 14:00
Entidades Servizos sociais FOAXE-C / 2023
Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o mantemento de centros de servizos sociais no ano 2023
dende 10.000,00 ata 120.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
ata 80.000,00
08/02/2023 00:00
10/03/2023 14:00
Entidades Servizos sociais FOAXE-P / 2023
Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o mantemento de programas e servizos en materia de servizos sociais no ano 2023.
dende 1.000,00 ata 60.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
ata 40.000,00
08/02/2023 00:00
10/03/2023 14:00
Entidades Servizos sociais FOCVAA / 2023
Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o mantemento de programas sociosanitarios durante o ano 2023
dende 1.250,00 ata 100.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 40.000,00
08/02/2023 00:00
10/03/2023 14:00
Entidades Servizos sociais FOIE / 2023
Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2023.
dende 750,00 ata 200.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
ata 60.000,00
08/02/2023 00:00
10/03/2023 14:00
Entidades Servizos sociais FOIEV / 2023
Programa de adquisición e cesión de vehículos ás entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para a mellora dos servizos e/ou prestacións en materia de servizos sociais e/ou sociosanitarios durante o ano 2023
-
% Min: 100%
% Max: 100%
-
08/02/2023 00:00
10/03/2023 14:00
Entidades Servizos sociais PREM-BP / 2023
III Premio de boas prácticas en servizos sociais, ano 2023
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
25/11/2023 00:00
15/01/2024 14:00
Entidades Servizos sociais PREM-CA / 2023
X Premio Concepción Arenal a proxectos educativos pola igualdade de xénero
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
04/10/2023 00:00
09/11/2023 14:00
Entidades Servizos sociais PREM-LV / 2023
V Premio "Luisa Villalta" a proxectos pola igualdade
-
% Max: 100%
ata 20.000,00
30/11/2023 00:00
28/12/2023 14:00
Todos Deportes PREM-DEP / 2023
Premios do deporte Deputación da Coruña
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
ata 6.500,00
10/01/2024 00:00
31/01/2024 14:00
Todos Emprego PEL-REDE COWORKING / 2023
PEL - Rede Coworking Concellos e Entidades
ata 42.500,00
% Max: 60%
ata 25.500,00
23/01/2023 00:00
28/02/2023 14:00
Todos Turismo DP0030 / 2023
Programa de subvencións dirixido a entes de xestión, asociacións, mancomunidades e consorcios turísticos para a mellora da calidade, competitividade e actividades turísticas, da provincia da Coruña, no ano 2023
ata 187.500,00
% Max: 80%
ata 150.000,00
13/02/2023 09:00
28/02/2023 14:00