Información resumida das convocatorias

Para información máis detallada entre na plataforma SUBTEL

Destinatarios Ámbito Referencia Obxecto Orzamento por solicitude / % do orzamento subvencionable Concesión por solicitude Solicitude
Concellos Cultura FO206 / 2023
Convocatoria do programa de subvencións a concellos e outras entidades locais para financiar gastos de persoal técnico nos servizos municipais de cultura en 2023
-
% Max: 80%
ata 15.000,00
31/01/2023 00:00
28/02/2023 14:00
Concellos Cultura FO207 / 2023
Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para o mantemento de conservatorios, escolas de música e escolas de danza municipais, durante o ano 2023
-
% Max: 100%
ata 20.000,00
17/01/2023 00:00
10/02/2023 14:00
Concellos Cultura FO216 / 2023
Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para financiar gastos de persoal técnico para a atención de museos e centros museísticos, durante o ano 2023
dende 10.000,00
% Max: 100%
ata 20.000,00
21/01/2023 00:00
17/02/2023 14:00
Concellos Deportes FO106 / 2023
Convocatoria do programa de subvencións a concellos e outras entidades locais para financiar gastos de persoal técnico nos servizos municipais de deporte en 2023
-
% Max: 80%
ata 15.000,00
17/01/2023 00:00
10/02/2023 14:00
Concellos Emprego PEL-CONCELLOS / 2023
Convocatoria do programa PEL-CONCELLOS año 2023
-
% Max: 100%
dende 19.000,00 ata 75.000,00
27/01/2023 00:00
28/02/2023 14:00
Concellos Normalización lingüística FONL / 2023
Convocatoria de subvencións dirixida aos concellos, agrupacións de concellos, mancomunidades e outras entidades locais da provincia da Coruña para a creación, mantemento e reforzo dos servizos de normalización lingüística (SNL) de 2023
-
% Max: 80%
ata 15.000,00
21/01/2023 00:00
20/02/2023 14:00
Concellos Plans POS+AMORTIZACIÓN / 2023
Plan de Obras e Servizos (Plan único de concellos) POS+ 2023. Anualidade 2023. Amortización débeda. (Opcional)
-
% Max: 100%
-
12/12/2022 00:00
14/02/2023 15:00
Concellos Plans POS+COMPLEMENTARIO / 2023
Plan de Obras e Servizos (Plan único de concellos) POS+ 2023. Anualidade 2023. (Opcional)
-
% Max: 100%
-
12/12/2022 00:00
14/02/2023 15:00
Concellos Plans POS+GASTOCORRENTE / 2023
Plan de Obras e Servizos (Plan único de concellos) POS+ 2023. Anualidade 2023. (Opcional)
-
% Max: 100%
-
12/12/2022 00:00
14/02/2023 15:00
Concellos Plans POS+OBRASSUM / 2023
Plan de Obras e Servizos (Plan único de concellos) POS+ 2023. Anualidade 2023. (Opcional)
-
% Max: 100%
-
12/12/2022 00:00
14/02/2023 15:00
Concellos Plans POS+SOLICITUDE / 2023
Plan de Obras e Servizos (Plan único de concellos) POS+ 2023. Anualidade 2023. Solicitude xeral. (Obrigatorio)
-
% Max: 100%
-
12/12/2022 00:00
14/02/2023 15:00
Concellos Promoción económica DP0040 / 2023
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDO A CONCELLOS PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS DE ARTE PÚBLICA URBANA NA MODALIDADE DE PINTURA MURAL
ata 43.750,00
% Max: 80%
ata 35.000,00
Concellos Servizos sociais FOAI / 2023
Programa de subvencións a concellos e outras entidades locais para o financiamento de técnicas/os de igualdade de xénero e axentes de igualdade de xénero no ano 2023
-
% Max: 100%
ata 22.000,00
17/01/2023 00:00
10/02/2023 14:00
Concellos Servizos sociais FOIC / 2023
Programa de subvencións a concellos e outras entidades locais para a adquisición de vehículos para os desprazamentos do persoal SAF
-
% Max: 100%
ata 20.000,00
17/01/2023 00:00
10/02/2023 14:00
Concellos Servizos sociais FOPPSS / 2023
Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2023
-
% Max: 100%
-
09/12/2022 00:00
11/01/2023 14:00
Concellos Servizos sociais POS+AD1-G.SOC. CORRE / 2023
(POS+AD1-GTO SOCIAL - GASTOS CORRENTES/ 2023) POS+Adicional 1 - Gastos sociais extraordinarios. Gasto Corrente (Opcional)
-
% Max: 100%
-
12/12/2022 00:00
14/02/2023 15:00
Concellos Servizos sociais POS+AD1-G.SOC. INVES / 2023
(POS+AD1-GTO SOCIAL - GASTOS DE INVESTIMENTO/ 2023) POS+Adicional 1 - Gastos sociais extraordinarios. Gasto de Investimento (Opcional)
-
% Max: 100%
-
12/12/2022 00:00
14/02/2023 15:00
Concellos Servizos sociais POS+AD1-G.SOC. SOLIC / 2023
(POS+AD1-GTO SOCIAL - SOLICITUDE/ 2023) POS+Adicional 1 - Gastos sociais extraordinarios. Solicitude xeral. (Obrigatorio)
-
% Max: 100%
-
12/12/2022 00:00
14/02/2023 15:00
Concellos Teleasistencia domiciliaria TAD / 2023
Programa de teleasistencia domiciliaria
-
% Max: 100%
-
02/01/2023 00:00
29/12/2023 14:00
Entidades Cultura FO200 / 2023
Convocatoria do programa de subvencións a fundacións e a entidades sen fins de lucro da provincia da Coruña titulares de museos, centros de interpretación ou bibliotecas, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2023
dende 5.000,00 ata 37.500,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.500,00 ata 30.000,00
Entidades Deportes FO103A / 2023
Convocatoria do programa de subvencións a entidades da provincia, sen ánimo de lucro, para a realización de actividades de fomento da actividade física e do deporte durante o ano 2023
dende 5.000,00 ata 37.500,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
21/01/2023 00:00
17/02/2023 14:00
Entidades Deportes FO103B / 2023
Convocatoria do programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito local, provincial, ou autonómico durante o ano 2023
dende 5.000,00 ata 45.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 36.000,00
21/01/2023 00:00
17/02/2023 14:00
Entidades Deportes FO103C / 2023
Convocatoria do programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito nacional ou internacional durante o ano 2023
ata 100.000,00
% Max: 80%
ata 80.000,00
21/01/2023 00:00
17/02/2023 14:00
Entidades Deportes FO103D / 2023
Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas, sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de grandes eventos deportivos singulares de especial interese na provincia durante o ano 2023
dende 50.000,00
% Min: 12%
% Max: 80%
dende 6.000,00 ata 70.000,00
31/01/2023 00:00
03/03/2023 14:00
Entidades Deportes FO104 / 2023
Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas da provincia, sen ánimo de lucro, para infraestruturas e equipamento deportivo durante o ano 2023
dende 5.000,00 ata 50.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 40.000,00
21/01/2023 00:00
17/02/2023 14:00
Entidades Deportes FO104V / 2023
Programa de subvecións aos clubs de remo, piragüismo, vela e salvamento e socorrismo da provincia da Coruña para adquisición de vehículos de uso deportivo durante o ano 2023
dende 31.250,00 ata 50.000,00
% Max: 80%
ata 25.000,00
21/01/2023 00:00
17/02/2023 14:00
Entidades Emprego PEL-AUTONOMOS/AS / 2023
Axudas de apoio ao emprendemento a través do financiamento das cotas sociais de persoas autónomas
-
% Max: 100%
ata 999.999,00
Entidades Emprego PEL-EMPRENDE INVEST / 2023
Convocatoria de axudas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial nos concellos da provincia da Coruña a través do apoio ao investimento en bens inventariables
dende 3.500,00 ata 25.000,00
% Max: 70%
ata 17.500,00
Entidades Emprego PEL-PEMES CRE/AMP / 2023
Axudas á contratación para a creación e ampliación do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas
dende 142.857,00 ata 21.428,58
% Max: 70%
dende 1.000,00 ata 15.000,00
Entidades Emprego PEL-PEMES/MANT / 2023
Axudas ao mantemento do cadro de persoal de pequenas e medianas empresas e microempresas.
dende 2.000,00 ata 22.000,00
% Max: 50%
dende 1.000,00 ata 11.000,00
Entidades Servizos sociais FOAXE-C / 2023
Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o mantemento de centros de servizos sociais no ano 2023
dende 10.000,00 ata 120.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
ata 80.000,00
Entidades Servizos sociais FOAXE-P / 2023
Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o mantemento de programas e servizos en materia de servizos sociais no ano 2023.
dende 1.000,00 ata 60.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
ata 40.000,00
Entidades Servizos sociais FOCVAA / 2023
Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o mantemento de programas sociosanitarios durante o ano 2023
dende 1.250,00 ata 100.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 40.000,00
Entidades Servizos sociais FOIE / 2023
Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2023.
dende 750,00 ata 200.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
ata 60.000,00
Entidades Servizos sociais FOIEV / 2023
Programa de adquisición e cesión de vehículos ás entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para a mellora dos servizos e/ou prestacións en materia de servizos sociais e/ou sociosanitarios durante o ano 2023
-
% Min: 100%
% Max: 100%
-
Entidades Servizos sociais FOIO0A / 2023
Programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o mantemento de programas en políticas de xénero no ano 2023.
dende 1.250,00 ata 100.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 40.000,00
Entidades Servizos sociais FOIO0B / 2023
Programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o investimento de políticas de xénero no ano 2023.
dende 750,00 ata 35.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
ata 28.000,00
Todos Emprego PEL-REDE COWORKING / 2023
PEL - Rede Coworking Concellos e Entidades
ata 42.500,00
% Max: 60%
ata 25.500,00
23/01/2023 00:00
28/02/2023 14:00
Todos Promoción económica DP0030 / 2023
Programa de subvencións dirixido a entes de xestión, asociacións, mancomunidades e consorcios turísticos para a mellora da calidade, competitividade e actividades turísticas, da provincia da Coruña, no ano 2023
ata 187.500,00
% Max: 80%
ata 150.000,00