Información resumida das convocatorias

Para información máis detallada entre na plataforma SUBTEL

Destinatarios Ámbito Referencia Obxecto Orzamento por solicitude / % do orzamento subvencionable Concesión por solicitude Solicitude
Concellos Cultura FO206 / 2024
Convocatoria do programa de subvencións a concellos e outras entidades locais para financiar gastos de persoal técnico nos servizos municipais de cultura en 2024
-
% Max: 80%
ata 15.000,00
20/10/2023 08:00
21/11/2023 14:00
Concellos Cultura FO207 / 2024
Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para o mantemento de conservatorios, escolas de música e escolas de danza municipais, durante o ano 2024
-
% Max: 100%
ata 20.000,00
20/10/2023 08:00
21/11/2023 14:00
Concellos Cultura FO216 / 2024
Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para financiar gastos de persoal técnico para a atención de museos e centros museísticos, durante o ano 2024
dende 10.000,00
% Max: 100%
ata 20.000,00
20/10/2023 08:00
21/11/2023 14:00
Concellos Cultura FO221 / 2024
Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2024
-
% Max: 70%
dende 10.000,00 ata 75.000,00
22/01/2024 08:00
22/02/2024 14:00
Concellos Deportes FO106 / 2024
Convocatoria do programa de subvencións a concellos e outras entidades locais para financiar gastos de persoal técnico nos servizos municipais de deporte en 2024
-
% Max: 80%
ata 15.000,00
20/10/2023 08:00
21/11/2023 14:00
Concellos Emprego PEL-CONCELLOS / 2024
PROGRAMA DE AXUDAS Á CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA A EXECUCIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS DOS CONCELLOS DA PROVINCIA , INCLUÍDO NA LIÑA 1.1 DO PLAN DE EMPREGO LOCAL
-
% Max: 100%
dende 19.000,00 ata 75.000,00
11/12/2023 08:00
11/01/2024 14:00
Concellos Medio ambente MA100 / 2024
SUBVENCIÓNS A CONCELLOS PARA LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS NO 2024
-
% Max: 100%
dende 6.768,00 ata 33.840,00
20/10/2023 08:00
21/11/2023 14:00
Concellos Normalización lingüística FONL / 2024
Convocatoria de subvencións dirixida aos concellos, agrupacións de concellos, mancomunidades e outras entidades locais da provincia da Coruña para a creación, mantemento e reforzo dos servizos de normalización lingüística (SNL) de 2024
-
% Max: 80%
ata 20.000,00
20/10/2023 08:00
21/11/2023 14:00
Concellos Plans POS+COMPLEMENTARIO / 2024
Plan de Obras e Servizos (Plan único de concellos) POS+ 2024. Anualidade 2024. Plan Complementario (Opcional)
-
% Max: 100%
-
11/12/2023 00:00
09/02/2024 15:00
Concellos Plans POS+GASTOCORRENTE / 2024
Plan de Obras e Servizos (Plan único de concellos) POS+ 2024. Anualidade 2024. Gasto Corrente (Opcional)
-
% Max: 100%
-
11/12/2023 00:00
09/02/2024 15:00
Concellos Plans POS+OBRASSUM / 2024
Plan de Obras e Servizos (Plan único de concellos) POS+ 2024. Anualidade 2024. Obras e subministracións (Opcional)
-
% Max: 100%
-
11/12/2023 00:00
09/02/2024 15:00
Concellos Plans POS+REDUCIÓNDÉBEDADP / 2024
Plan de Obras e Servizos (Plan único de concellos) POS+ 2024. Anualidade 2024. Redución débeda coa Deputación. (Opcional)
-
% Max: 100%
-
11/12/2023 00:00
09/02/2024 15:00
Concellos Plans POS+SOLICITUDE / 2024
Plan de Obras e Servizos (Plan único de concellos) POS+ 2024. Anualidade 2024. Solicitude xeral. (Obrigatorio)
-
% Max: 100%
-
11/12/2023 00:00
09/02/2024 15:00
Concellos Promoción económica DP0029 / 2024
Programa de subvencións dirixido aos concellos e agrupacións de concellos da provincia da Coruña de menos de 50.000 habitantes para o financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo durante o ano 2024
dende 10.000,00 ata 20.000,00
% Max: 100%
ata 20.000,00
20/10/2023 08:00
21/11/2023 14:00
Concellos Promoción económica DP0040 / 2024
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A CONCELLOS DA PROVINCIA DA CORUÑA PARA REALIZAR EVENTOS DE ARTE PÚBLICA URBANA NA MODALIDADE DE PINTURA MURAL DURANTE O ANO 2024
ata 43.750,00
% Max: 80%
ata 35.000,00
20/10/2023 08:00
21/11/2023 14:00
Concellos Promoción económica FO023B / 2024
Convocatoria do programa de socorrismo dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2024
dende 2.500,00 ata 10.000,00
% Max: 100%
dende 2.500,00 ata 10.000,00
20/10/2023 08:00
21/11/2023 14:00
Concellos Servizos sociais FOAI / 2024
Programa de subvencións a concellos e outras entidades locais para o financiamento de persoal técnico nos servizos municipais de igualdade de xénero no ano 2024
-
% Max: 100%
ata 22.000,00
20/10/2023 08:00
21/11/2023 14:00
Concellos Servizos sociais FOICV / 2024
Programa de subvencións a concellos e outras entidades locais para a adquisición de vehículos para os desprazamentos do persoal SAF
-
% Max: 100%
ata 20.000,00
20/10/2023 08:00
21/11/2023 14:00
Concellos Servizos sociais FOPPSS / 2024
Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2024
-
% Max: 100%
-
20/10/2023 08:00
21/11/2023 14:00
Concellos Servizos sociais POS+AD1-G.SOC. CORRE / 2024
(POS+AD1-GTO SOCIAL - GASTOS CORRENTES/ 2024) POS+Adicional 1 - Gastos sociais extraordinarios. Gasto Corrente (Opcional)
-
% Max: 100%
-
11/12/2023 00:00
09/02/2024 15:00
Concellos Servizos sociais POS+AD1-G.SOC. INVES / 2024
(POS+AD1-GTO SOCIAL - GASTOS DE INVESTIMENTO/ 2024) POS+Adicional 1 - Gastos sociais extraordinarios. Gasto de Investimento (Opcional)
-
% Max: 100%
-
11/12/2023 00:00
09/02/2024 15:00
Concellos Servizos sociais POS+AD1-G.SOC. SOLIC / 2024
(POS+AD1-GTO SOCIAL - SOLICITUDE/ 2024) POS+Adicional 1 - Gastos sociais extraordinarios. Solicitude xeral. (Obrigatorio)
-
% Max: 100%
-
11/12/2023 00:00
09/02/2024 15:00
Entidades Cultura FO200 / 2024
Convocatoria do programa de subvencións a fundacións e a entidades sen fins de lucro da provincia da Coruña titulares de museos, centros de interpretación ou bibliotecas, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2024
dende 5.000,00 ata 37.500,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.500,00 ata 30.000,00
15/11/2023 08:00
15/12/2023 14:00
Entidades Cultura FO203 / 2024
Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para a realización de actividades culturais durante o ano 2024
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.500,00 ata 30.000,00
15/11/2023 08:00
15/12/2023 14:00
Entidades Cultura FO204 / 2024
Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro, para a realización de investimentos culturais, durante o ano 2024
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.500,00 ata 30.000,00
15/11/2023 08:00
15/12/2023 14:00
Entidades Cultura FO213 / 2024
Convocatoria do programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2024
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.500,00 ata 30.000,00
15/11/2023 08:00
15/12/2023 14:00
Entidades Cultura FO214 / 2024
Convocatoria do programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato da provincia da Coruña, para a realización de investimentos culturais durante o ano 2024
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.500,00 ata 15.000,00
15/11/2023 08:00
15/12/2023 14:00
Entidades Cultura FO215 / 2024
Convocatoria do programa de subvencións para o desenvolvemento de actividades por parte das entidades sen ánimo de lucro con función de representación sectorial e colectiva a nivel galego das persoas e/ou entidades existentes nos diferentes sectores profesionais e amadores da cultura galega, durante o ano 2024.
dende 5.000,00
% Min: 30%
% Max: 80%
dende 1.500,00 ata 30.000,00
15/11/2023 08:00
15/12/2023 14:00
Entidades Cultura FO223 / 2024
Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, festivais musicais e de artes escénicas, e festivais mixtos e singulares na provincia da Coruña durante o ano 2024
-
% Max: 70%
dende 10.000,00 ata 45.000,00
22/01/2024 08:00
22/02/2024 14:00
Entidades Cultura FO301 / 2024
Convocatoria do programa de subvencións a empresas de produción e distribución audiovisual para o apoio á distribución, comercialización e exhibición audiovisual en lingua galega na provincia da Coruña durante o ano 2024
dende 10.000,00
% Max: 75%
ata 30.000,00
22/01/2024 08:00
22/02/2024 14:00
Entidades Cultura PREM-AF / 2024
Certame "Antonio Fraguas Fraguas" de artesanía
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
ata 6.500,00
Entidades Cultura PREM-BC / 2024
Premio "Begoña Caamaño" á acción cultural pola igualdade de xénero
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
ata 6.500,00
Entidades Cultura PREM-C / 2024
Premio "Castelao" de banda deseñada
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
Entidades Cultura PREM-FP / 2024
Concurso Fran Pérez "Narf" para grupos e artistas musicais
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
Entidades Cultura PREM-JN / 2024
Premio Internacional "Jesús Núñez" de arte gráfica
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
Entidades Cultura PREM-LK / 2024
Premio "Luís Ksado" de creación fotográfica
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
Entidades Cultura PREM-MG / 2024
Premio "Miguel González Garcés" de poesía
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
Entidades Cultura PREM-RL / 2024
Premio "Raíña Lupa" de literatura infantil e xuvenil
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
Entidades Cultura PREM-TC / 2024
Premio "Torrente Ballester" de narrativa en lingua castelá
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
Entidades Cultura PREM-TG / 2024
Premio "Torrente Ballester" de narrativa en lingua galega
dende 3.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
Entidades Cultura RESI-LP / 2024
Residencias artísticas Mariñán de literatura e pensamento
-
% Max: %
-
23/01/2024 00:00
23/02/2024 14:00
Entidades Cultura RESI-MU / 2024
Residencias artísticas Mariñán música do ano 2024
-
% Max: %
-
23/01/2024 00:00
23/02/2024 14:00
Entidades Deportes FO103A / 2024
Convocatoria do programa de subvencións a entidades da provincia, sen ánimo de lucro, para a realización de actividades de fomento da actividade física e do deporte durante o ano 2024
dende 5.000,00 ata 37.500,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 30.000,00
15/11/2023 08:00
15/12/2023 14:00
Entidades Deportes FO103B / 2024
Convocatoria do programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito local, provincial, ou autonómico durante o ano 2024
dende 5.000,00 ata 45.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 36.000,00
15/11/2023 08:00
15/12/2023 14:00
Entidades Deportes FO103C / 2024
Convocatoria do programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito nacional ou internacional durante o ano 2024
ata 100.000,00
% Max: 80%
ata 80.000,00
15/11/2023 08:00
15/12/2023 14:00
Entidades Deportes FO103D / 2024
Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas, sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de grandes eventos deportivos singulares de especial interese na provincia durante o ano 2024
dende 50.000,00
% Min: 12%
% Max: 80%
dende 6.000,00 ata 70.000,00
15/11/2023 08:00
01/03/2024 14:00
Entidades Deportes FO104 / 2024
Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas da provincia, sen ánimo de lucro, para infraestruturas e equipamento deportivo durante o ano 2024
dende 5.000,00 ata 50.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 40.000,00
15/11/2023 08:00
15/12/2023 14:00
Entidades Deportes FO104V / 2024
Programa de subvecións aos clubs de remo, piragüismo, vela e salvamento e socorrismo da provincia da Coruña para adquisición de vehículos de uso deportivo durante o ano 2024
dende 31.250,00 ata 50.000,00
% Max: 80%
ata 25.000,00
15/11/2023 08:00
15/12/2023 14:00
Entidades Emprego PEL-AUTONOMOS/AS / 2024
Axudas de apoio ao emprendemento a través do financiamento das cotas sociais de persoas autónomas
dende 1.200,00 ata 2.400,00
% Max: 100%
dende 1.200,00 ata 2.400,00
22/01/2024 08:00
22/02/2024 14:00
Entidades Emprego PEL-EMPRENDE INVEST / 2024
Convocatoria de axudas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial nos concellos da provincia da Coruña a través do apoio ao investimento en bens inventariables
dende 3.500,00 ata 25.000,00
% Max: 70%
dende 2.450,00 ata 17.500,00
22/01/2024 08:00
22/02/2024 14:00
Entidades Emprego PEL-PEMES CRE/AMP / 2024
Axudas á contratación para a creación e ampliación do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas
dende 1.428,58 ata 21.428,58
% Max: 70%
dende 1.000,00 ata 15.000,00
22/01/2024 08:00
22/02/2024 14:00
Entidades Emprego PEL-PEMES/MANT / 2024
Axudas ao mantemento do cadro de persoal de pequenas e medianas empresas e microempresas.
dende 2.000,00 ata 22.000,00
% Max: 50%
dende 1.000,00 ata 11.000,00
22/01/2024 08:00
22/02/2024 14:00
Entidades Medio ambente DP0025 / 2024
Programa de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito da cooperación ao desenvolvemento durante o 2024
-
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 5.000,00 ata 20.000,00
15/11/2023 08:00
15/12/2023 14:00
Entidades Medio ambente DP0026 / 2024
Programa de axudas para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito da cooperación ao desenvolvemento durante o 2024
-
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 8.000,00 ata 32.000,00
15/11/2023 08:00
15/12/2023 14:00
Entidades Medio ambente DP0031 / 2024
Programa de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito do medio ambiente durante o 2024
-
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 20.000,00
15/11/2023 08:00
15/12/2023 14:00
Entidades Medio ambente DP0035 / 2024
Programa de axudas para a asociacións protectoras de animais domésticos durante o ano 2024
-
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 20.000,00
15/11/2023 08:00
15/12/2023 14:00
Entidades Medio ambente DP0036 / 2024
Programa de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito do medio ambiente durante o 2024
-
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 25.000,00
15/11/2023 08:00
15/12/2023 14:00
Entidades Medio ambente DP0037 / 2024
Programa de axudas para a asociacións protectoras de animais domésticos para investimentos durante o ano 2024
-
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 20.000,00
15/11/2023 08:00
15/12/2023 14:00
Entidades Normalización lingüística PREM-RC / 2024
XV Edición do premio "Rosalía de Castro" para a promoción da lingua galega.
-
% Max: %
dende 1.000,00
Entidades Promoción económica DP0032 / 2024
Convocatoria do programa de subvencións dirixido as agrupacións, asociacións e asociacións de agrupacións de voluntarios de protección civil da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2024
dende 5.000,00 ata 15.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 12.000,00
15/11/2023 08:00
15/12/2023 14:00
Entidades Promoción económica DP0033 / 2024
Convocatoria do programa de subvencións dirixido as agrupacións, asociacións e asociacións de agrupacións de voluntarios de protección civil da provincia da coruña para investimentos durante o ano 2024
dende 5.000,00 ata 15.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 12.000,00
05/02/2024 08:00
29/02/2024 14:00
Entidades Promoción económica DP0041 / 2024
Programa de subvencións a entidades lucrativas para o desenvolvemento de festivas musicais na provincia da Coruña durante o ano 2024
dende 10.000,00 ata 30.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 2.000,00 ata 24.000,00
15/11/2023 08:00
15/12/2023 14:00
Entidades Promoción económica FO028A / 2024
Convocatoria do programa de subvencións dirixido ás entidades asociativas ,federacións e agrupacións de entidades agrarias, labregas, gandeiras e forestais da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2024
dende 8.000,00 ata 30.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 4.000,00 ata 24.000,00
01/02/2024 08:00
22/02/2024 14:00
Entidades Promoción económica FO028A/BIS / 2024
Convocatoria do programa de subvencións dirixido ás asociacións, federacións e agrupacións de asociación de cazadores da provincia da Coruña para actividades 2024
dende 5.000,00 ata 10.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 8.000,00
15/11/2023 08:00
15/12/2023 14:00
Entidades Promoción económica FO028B / 2024
Convocatoria do programa de subvencións dirixido ás entidades asociativas agrarias, labregas, gandeiras, forestais e asociacións de cazadores da provincia da Coruña para a realización de investimentos durante o ano 2024
dende 5.000,00 ata 30.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 24.000,00
15/11/2023 08:00
15/12/2023 14:00
Entidades Promoción económica OPAS / 2024
Convocatoria do programa de subvencións dirixido ás organizacións profesionais agrarias e labregas (OPAs) da provincia da Coruña para a realización de actividades durante o exercicio 2024.
dende 30.000,00 ata 125.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 6.000,00 ata 100.000,00
15/11/2023 08:00
15/12/2023 14:00
Entidades Servizos sociais FOAXE-C / 2024
Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o mantemento de centros de servizos sociais no ano 2024
dende 10.000,00 ata 120.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
ata 80.000,00
15/11/2023 08:00
15/12/2023 14:00
Entidades Servizos sociais FOAXE-P / 2024
Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o mantemento de programas e servizos en materia de servizos sociais no ano 2024.
dende 1.000,00 ata 60.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
ata 40.000,00
15/11/2023 08:00
15/12/2023 14:00
Entidades Servizos sociais FOCVAA / 2024
Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o mantemento de programas sociosanitarios durante o ano 2024
dende 1.250,00 ata 100.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 40.000,00
15/11/2023 08:00
15/12/2023 14:00
Entidades Servizos sociais FOIE / 2024
Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2024.
dende 750,00 ata 200.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
ata 60.000,00
15/11/2023 08:00
15/12/2023 14:00
Entidades Servizos sociais FOIEV / 2024
Programa de adquisición e cesión de vehículos ás entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para a mellora dos servizos e/ou prestacións en materia de servizos sociais e/ou sociosanitarios durante o ano 2024
-
% Min: 100%
% Max: 100%
-
15/11/2023 08:00
15/12/2023 14:00
Entidades Servizos sociais FOIO0A / 2024
Programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o mantemento de programas en políticas de xénero no ano 2024.
dende 1.250,00 ata 100.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
dende 1.000,00 ata 40.000,00
15/11/2023 08:00
15/12/2023 14:00
Entidades Servizos sociais FOIO0B / 2024
Programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o investimento de políticas de xénero no ano 2024.
dende 750,00 ata 35.000,00
% Min: 20%
% Max: 80%
ata 28.000,00
15/11/2023 08:00
15/12/2023 14:00
Todos Emprego PEL-REDE COWORKING / 2024
PEL - Rede Coworking Concellos e Entidades
ata 42.500,00
% Max: 70%
ata 29.750,00
11/12/2023 08:00
11/01/2024 14:00
Todos Promoción económica DP0030 / 2024
Programa de subvencións dirixido a entes de xestión, asociacións, mancomunidades e consorcios turísticos para a mellora da calidade, competitividade e actividades turísticas, da provincia da Coruña, no ano 2024
ata 187.500,00
% Max: 80%
ata 150.000,00
02/02/2024 08:00
22/02/2024 14:00
Todos Rede cultural RC-CINE / 2024
Rede Cultural 2024 -Inscrición películas e contidos audiovisuais, programa VISIÓNS.
-
% Max: 100%
-
31/01/2024 00:00
16/02/2024 14:00
Todos Rede cultural RC-LING / 2024
Rede Cultural 2024 - Inscrición espectáculos programa LINGUA A ESCENA
-
% Max: 100%
-
31/01/2024 00:00
16/02/2024 14:00
Todos Rede cultural RC-NP / 2024
Rede Cultural 2024- Inscrición espectáculos, programa ALICERCE.
-
% Max: 100%
-
31/01/2024 00:00
16/02/2024 14:00
Todos Rede cultural RC-P / 2024
Rede Cultural 2024 - Inscrición espectáculos programa ESCENA AO VIVO.
-
% Max: 100%
-
31/01/2024 00:00
16/02/2024 14:00
Todos Rede cultural RC-SOLICIT / 2024
Rede Cultural 2024 - Inscrición entidade / empresa.
-
% Max: 100%
-
31/01/2024 00:00
16/02/2024 14:00