Sede electrónica Deputación Provincial da Coruña

23:28:10 Xoves 6 de agosto 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego

3/08/20

No Boletín Oficial da Provincia/na páxina web da Deputación do día 3 de agosto de 2020, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa OPAS: Convocatoria do programa de subvencións dirixido ás organizacións profesionais agrarias e labregas (OPAs) da provincia da Coruña para a realización de actividades durante o exercicio 2020.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais

31/07/20

No Boletín Oficial da Provincia na páxina web da Deputación do día 14 de abril de 2020, foi publicada a resolución de concesión provisional do programa FOIO0A: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o desenvolvemento de programas de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero no ano 2020.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais

31/07/20

No Boletín Oficial da Provincia na páxina web da Deputación do día 14 de abril de 2020, foi publicada a resolución de concesión provisional do programa FOIEV: Programa de adquisición e cesión de vehículos ás entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para a mellora dos servizos e/ou prestacións en materia de servizos sociais e/ou sociosanitarios durante o ano 2019.


Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

28/07/20

Convocatoria e Orde do Día da Sesión ordinaria do Pleno da Deputación Provincial da Coruña.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

24/07/20

No Boletín Oficial da Provincia/na páxina web da Deputación do día 24 de xullo de 2020, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO207: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para o mantemento de conservatorios, escolas de música e escolas de danza municipais, durante o ano 2020.


Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente. Sección Desenv. Territ., Coop. e Medio Ambiente

24/07/20

No Boletín Oficial da Provincia/na páxina web da Deputación do día 24 de xullo de 2020, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa DP0036: Programa de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito do medio ambiente durante o 2020.


Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente. Sección Desenv. Territ., Coop. e Medio Ambiente

24/07/20

No Boletín Oficial da Provincia/na páxina web da Deputación do día 24 de xullo de 2020, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa DP0031: Programa de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de actividade no ámbito do medio ambiente durante o 2020.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

22/07/20

No Boletín Oficial da Provincia/na páxina web da Deputación do día 22 de xullo de 2020, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO216: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para contratar persoal técnico para a atención de museos e centros de interpretación, durante o ano 2020.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

17/07/20

No Boletín Oficial da Provincia, o día 16 de xullo de 2020, publícase o extracto da convocatoria FO300: Convocatoria do programa de subvencións destinado a entidades lucrativas para a produción de proxectos singulares de especial interese cultural na provincia da Coruña durante o ano 2020.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

17/07/20

No Boletín Oficial da Provincia, o día 16 de xullo de 2020, publícase o extracto da convocatoria FO301: Convocatoria do programa de subvencións a empresas de produción e distribución audiovisual para o apoio á distribución, comercialización e exhibición audiovisual en lingua galega na provincia da Coruña durante o ano 2020.