Sede electrónica Deputación Provincial da Coruña

23:42:11 Martes 26 de outubro 2021

Información

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Acción Social, Cultural e Deportes.

2/05/21

En el Boletín Oficial de la Provincia, el día 3 de mayo de 2021, se publica la resolución por la que se aprueba la concesión provisional del programa FOIE: Convocatoria del programa de subvenciones a entidades sin fines de lucro para la inversión de servicios sociales en el año 2021.

No caso de que a concesión provisional estea condicionada, deberá emendar os erros que se sinalen na dita resolución de concesión, no prazo de 10 días hábiles (5 días en caso de tramitación de urxencia), contados a partir do día seguinte ao da publicación, polo que o prazo finaliza o 18 de maio de 2021; se neste prazo non emenda os erros entenderase que desiste da solicitude presentada.
Así mesmo, no prazo sinalado poderá comunicar a desistencia, presentar alegacións, solicitude de reformulación ou de cambio de obxecto nos programas que o permitan; se neste prazo non desiste expresamente, a aportación provincial considerarase aceptada tacitamente.