Sede electrónica Deputación Provincial da Coruña

23:38:20 Venres 13 de decembro 2019
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego

13/12/19

No Boletín Oficial da Provincia na páxina web da Deputación do día 13 de decembro de 2019, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FOENIA: Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para investimentos de promoción económica, durante o ano 2019.


Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego

13/12/19

No Boletín Oficial da Provincia na páxina web da Deputación do día 13 de decembro de 2019, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO028B: Convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para investimentos durante o ano 2019.


Negociado de control financeiro e auditoría de gastos

13/12/19

Aprobación inicial da modificación das bases de prestación de servizos de control financeiro aos Concellos da provincia.


Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego

12/12/19

No Boletín Oficial da Provincia, o día 12 de decembro de 2019, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa DP0032: Convocatoria do programa de subvencións dirixido as agrupacións, asociacións e asociacións de agrupacións de voluntarios de protección civil da provincia da coruña para actividades durante o ano 2019.


Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego

10/12/19

No Boletín Oficial da Provincia, o día 10 de decembro de 2019, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa FOENAA: Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para actividades de promoción económica, durante o ano 2019.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

10/12/19

No Boletín Oficial da Provincia, o día 10 de decembro de 2019, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa FO103C: Convocatoria do programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito nacional ou internacional durante o ano 2019.


Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

9/12/19

Acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno da Deputación Provincial da Coruña celebrada o 2 de decembro de 2019.


Servicio de Promoción Económica, Turismo y Empleo

4/12/19

No Boletín Oficial da Provincia/na páxina web da Deputación do día 4 de decembro de 2019, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO027A: Convocatoria do programa de subvencións de fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadoras da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2019.


Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego

4/12/19

No Boletín Oficial da Provincia na páxina web da Deputación do día 4 de decembro de 2019, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa PEL-EMPRENDE INVEST: Axudas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial da provincia a través do apoio ao investimento en bens inventariables (Pel Emprende Investimentos 2019).


Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego

4/12/19

No Boletín Oficial da Provincia na páxina web da Deputación do día 4 de decembro de 2019, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa PEL-EMPRENDE ACTIVID: Convocatoria de axudas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial nos concellos da provincia da Coruña a través do apoio á realización de actividades e/ou actuacións no desenvolvemento da iniciativa empresarial (Pel Emprende Actividades 2019).