Sede electrónica Deputación Provincial da Coruña

02:30:06 Domingo 22 de setembro 2019
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

20/02/19

No Boletín Oficial da Provincia do día 20 de febreiro de 2019, publícase o extracto da convocatoria FO103A: Convocatoria do programa de subvencións a entidades da provincia, sen ánimo de lucro, para a realización de actividades de fomento da actividade física e do deporte durante o ano 2019.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

20/02/19

No Boletín Oficial da Provincia do día 20 de febreiro de 2019, publícase o extracto da convocatoria FO216: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para contratar persoal técnico para a atención de museos e centros de interpretación, durante o ano 2019.


Servizo de Desenvolmento Territorial e Medio Ambente. Sección Desenvolvemento Territ. ,Coop. e Medio Ambente.

18/02/19

No Boletín Oficial da Provincia do día 18 de febreiro de 2019, publícase o extracto da convocatoria PEL-CONCELLOS: Convocatoria do programa de integración laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2019.


Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

8/02/19

Acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno da Deputación Provincial da Coruña celebrada o 1 de febreiro de 2019.


Subvencións

5/02/19

No Boletín Oficial da Provincia do día 5 de febreiro de 2019, publícase o extracto da convocatoria MA100: Convocatoria do programa de limpeza de praias marítimas dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2019


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

1/02/19

No Boletín Oficial da Provincia, o día 1 de febreiro de 2019, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa FO103C: Convocatoria do programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito nacional ou internacional durante o ano 2018.


Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambente. Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambente.

30/01/19

No Boletín Oficial da Provincia do día 30 de xaneiro de 2019, publícase o extracto da convocatoria DP0031: Programa de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito do medio ambiente durante o 2019.


Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambente. Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambente.

30/01/19

No Boletín Oficial da Provincia do día 30 de xaneiro de 2019, publícase o extracto da convocatoria DP0036: Programa de axudas a entidades sen fins de lucro para o financiamento de proxectos de investimentos no ámbito do medio ambiente durante o 2019.


Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

30/01/19

Convocatoria e Orde do Día da Sesión ordinaria do Pleno da Deputación Provincial da Coruña


Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego.

23/01/19

No Boletín Oficial da Provincia do día 23 de xaneiro de 2019, publícase o extracto da convocatoria FO023B: Convocatoria do programa de socorrismo dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2019.