Sede electrónica Deputación Provincial da Coruña

23:50:10 Xoves 6 de agosto 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas

16/07/20

No Boletín Oficial da Provincia/na páxina web da Deputación do día 16 de xullo de 2020, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FONL: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e outras entidades locais da provincia da Coruña para a creación, mantemento e reforzo dos servizos de normalización lingüística, durante o ano 2020.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

13/07/20

No Boletín Oficial da Provincia, o día 13 de xullo de 2020, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa FO103C: Convocatoria do programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito nacional ou internacional durante o ano 2020.


Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente. Sección Desenv. Territ., Coop. e Medio Ambiente

13/07/20

No Boletín Oficial da Provincia/na páxina web da Deputación do día 13 de xullo de 2020, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa DP0026: Programa de axudas para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito da cooperación ao desenvolvemento durante o 2020.


Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego

9/07/20

No Boletín Oficial da Provincia, o día 9 de xullo de 2020, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa DP0032: Convocatoria do programa de subvencións dirixido as agrupacións, asociacións e asociacións de agrupacións de voluntarios de protección civil da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2020.


Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego

9/07/20

No Boletín Oficial da Provincia, o día 9 de xullo de 2020, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa OPAS: Convocatoria do programa de subvencións dirixido ás organizacións profesionais agrarias e labregas (OPAs) da provincia da Coruña para a realización de actividades durante o exercicio 2020.


Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego

8/07/20

No Boletín Oficial da Provincia/na páxina web da Deputación do día 8 de xullo de 2020, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO023B: Convocatoria do programa de socorrismo dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2020.


Servizo de intervención. Negociado de control financiero e auditoría de gastos.

1/07/20

Aprobación definitiva da modificación das "Bases de delegación dos servizos de control financiero dos concellos da provincia".


Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas

1/07/20

Acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno da Deputación Provincial da Coruña celebrada o 26 de xuño de 2020.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

30/06/20

No Boletín Oficial da Provincia, o día 30 de xuño de 2020, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa FO207: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para o mantemento de conservatorios, escolas de música e escolas de danza municipais, durante o ano 2020.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

30/06/20

No Boletín Oficial da Provincia, o día 30 de xuño de 2020, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa FO216: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para contratar persoal técnico para a atención de museos e centros de interpretación, durante o ano 2020.