Sede electrónica Deputación Provincial da Coruña

12:49:15 Sábado 29 de febreiro 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Servizo de Acción Social, Cultura e Deportes. Sección de Servizos Sociais.

28/03/17

No Boletín Oficial da Provincia do día 28 de marzo de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FOIEV: Programa de adquisición e cesión de vehículos ás entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para a mellora dos servizos e/ou prestacións en materia de servizos sociais e/ou sociosanitarios durante o ano 2016.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

23/03/17

No Boletín Oficial da Provincia do día 22 de marzo de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO104V: Programa de adquisición e cesión de vehículos aos clubes de remo e piragüismo da provincia da Coruña para a mellora da realización das actividades deportivas durante o ano 2016.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

22/03/17

No Boletín Oficial da Provincia do día 22 de marzo de 2017, publícase o extracto da convocatoria FO104: Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas da provincia, sen ánimo de lucro, para infraestruturas e equipamento deportivo durante o ano 2017.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

22/03/17

No Boletín Oficial da Provincia do día 22 de marzo de 2017, publícase o extracto da convocatoria FO103D: Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas, sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de grandes eventos deportivos singulares de especial interese na provincia durante o ano 2017.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

22/03/17

No Boletín Oficial da Provincia do día 22 de marzo de 2017, publícase o extracto da convocatoria FO103C: Convocatoria do programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito nacional ou internacional durante o ano 2017.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

22/03/17

No Boletín Oficial da Provincia do día 22 de marzo de 2017, publícase o extracto da convocatoria FO103B: Convocatoria do programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito local, provincial, interprovincial ou autonómico durante o ano 2017.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

22/03/17

No Boletín Oficial da Provincia do día 22 de marzo de 2017, publícase o extracto da convocatoria FO103A: Convocatoria do programa de subvencións a entidades da provincia, sen ánimo de lucro, para a realización de actividades de fomento da actividade física e do deporte durante o ano 2017.


Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

13/03/17

No Boletín Oficial da Provincia do día 13 de marzo de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FONL: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e outras entidades locais da provincia da Coruña para a creación, mantemento e reforzo dos servizos de normalización lingüística, durante o ano 2017.


Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente. Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambiente

9/03/17

No Boletín Oficial da Provincia do día 24 de febreiro de 2017, se publíca o extracto da convocatoria DP0029: Programa de subvencións dirixido aos concellos e agrupacións de concellos da provincia da Coruña de menos de 50.000 habitantes para o financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo durante o exercicio 2017.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais.

9/03/17

No Boletín Oficial da Provincia do día 9 de marzo de 2017, publícase o extracto da convocatoria FOIO0A: Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero durante o ano 2017.