Sede electrónica Deputación Provincial da Coruña

12:57:03 Sábado 29 de febreiro 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente. Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambiente

28/12/16

O Pleno da Deputación Provincial da Coruña, na sesión ordinaria que tivo lugar o 23.12.2016, acordou a aprobación da 2ª fase do Plan Provincial de Medio Ambiente (PMA) 2016.


Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

21/12/16

No Boletín Oficial da Provincia do día 16 de decembro de 2016, publícase o extracto da convocatoria OPL: Convocatoria do programa de subvencións de fomento da actividade gandeira a través das organizacións de productores do sector lácteo da provincia da Coruña para actividades durante o exercicio 2016.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

20/12/16

No Boletín Oficial da Provincia do día 20 de decembro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO214: Programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego da provincia da Coruña, para a realización de investimentos culturais durante o ano 2016.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

12/12/16

No Boletín Oficial da Provincia do día 13 de decembro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO103B: Convocatoria do programa de subvencións a clubs deportivos, sen ánimo de lucro, que participen en competición federada de ámbito inferior a nacional, durante o ano 2016.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

7/12/16

No Boletín Oficial da Provincia do día 5 de decembro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO200: Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro titulares de museos, centros de interpretación ou bibliotecas e fundacións da provincia da Coruña para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2016.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

30/11/16

No Boletín Oficial da Provincia do día 30 de novembro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO103D: Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de eventos deportivos singulares de especial interese na provincia, durante o ano 2016.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

30/11/16

No Boletín Oficial da Provincia do día 30 de novembro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO103A: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro, para a realización de actividades de fomento do deporte, durante o ano 2016.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

29/11/16

No Boletín Oficial da Provincia do día 29 de novembro de 2016, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO213: Programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2016.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

29/11/16

No Boletín Oficial da Provincia do día 29 de novembro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO103C: Convocatoria do programa de subvencións a clubs deportivos, sen ánimo de lucro, que participen en competición federada de ámbito nacional e internacional, durante o ano 2016.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

29/11/16

No Boletín Oficial da Provincia do día 29 de novembro de 2016, publícase a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións do programa FO104: Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas da provincia da Coruña, sen ánimo de lucro, para infraestruturas e equipamento, durante o ano 2016.