Sede electrónica Deputación Provincial da Coruña

23:36:22 Xoves 6 de agosto 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

3/07/17

No Boletín Oficial da Provincia do día 30 de xuño de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa RC-A2E: REDE CULTURAL 2017- Solicitudes de espectáculos por entidades.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

3/07/17

No Boletín Oficial da Provincia do día 3 de xullo de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO206: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a contratación de persoal técnico en xestión cultural e/ou animación sociocultural, durante o ano 2017.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

3/07/17

No Boletín Oficial da Provincia do día 27 de xuño de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO207: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para o mantemento de conservatorios, escolas de música e escolas de danza municipais, durante o ano 2017.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

27/06/17

No Boletín Oficial da Provincia do día 26 de xuño de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO106: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a contratación de persoal técnico-deportivo, durante o ano 2017.


Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego

14/06/17

No Boletín Oficial da Provincia do día 14 de xuño de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa PEL-PEMES: Programa de apoio ao tecido empresarial para a contratación laboral de persoas en situación de desemprego.


Servizo de Promoción Económica, Turismo e Empleo. Sección de Promoción e Desenvolvemento Turístico

5/06/17

No Boletín Oficial da Provincia do día 19 de maio de 2017, publícase o extracto da convocatoria FO023B: Convocatoria do programa de socorrismo dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2017.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

2/06/17

No Boletín Oficial da Provincia do día 1 de xuño de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO207: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para o mantemento de conservatorios, escolas de música e escolas de danza municipais, durante o ano 2017.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais.

29/05/17

No Boletín Oficial da Provincia do día 29 de maio de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FOPPSS: Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2017.


Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción e Desenvolvemento Turístico

25/05/17

No Boletín Oficial da Provincia do día 25 de maio de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa DP0029: Programa de subvenciones dirigido a los ayuntamientos y agrupaciones de ayuntamientos de la provincia de A Coruña de menos de 50.000 habitantes para la financiación del gasto de personal de las oficinas de turismo durante el ejercicio 2017.


Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambente. Sección Desenv.Territ.,Coop.e Medio Ambente.

24/05/17

No Boletín Oficial da Provincia do día 24 de maio de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa MA100: Convocatoria do programa de limpeza de praias marítimas dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2017.