Sede electrónica Deputación Provincial da Coruña

22:47:19 Venres 18 de setembro 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

2/10/17

No Boletín Oficial da Provincia do día 2 de outubro de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO213: Programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2017.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

26/09/17

No Boletín Oficial da Provincia do día 26 de setembro de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO214: Programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de investimentos culturais durante o ano 2017.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

26/09/17

No Boletín Oficial da Provincia do día 26 de setembro de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO221: Programa de subvencións a concellos e entidades locais para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2017.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

22/09/17

No Boletín Oficial da Provincia do día 22 de setembro de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO216: Programa de subvencións a concellos e entidades locais para contratar persoal técnico para a atención de museos e centros de interpretación, durante o ano 2017.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

21/09/17

No Boletín Oficial da Provincia do día 21 de setembro de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO200: Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro titulares de museos ou centros de interpretación e a fundacións da provincia da Coruña para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2017.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

21/09/17

No Boletín Oficial da Provincia do día 21 de setembro de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO223: Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2017.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

15/09/17

No Boletín Oficial da Provincia do día 15 de setembro de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO204: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro, para a realización de investimentos culturais, durante o ano 2017.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

30/08/17

Informámolo de que no Boletín Oficial da Provincia do día 30 de agosto de 2017, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións do programa FO203: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro, para a realización de actividades culturais, durante o ano 2017.


Servizo de Desenvolvemento territorial e Medio ambiente.Sección Desenv.territ., Coop.e Medio ambiente

22/08/17

Infórmase de que no Boletín Oficial da Provincia do día 22 de agosto de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa DP0030: Programa de subvencións dirixido a entes de xestión, asociacións, mancomunidades e consorcios turísticos para a mellora da calidade, competitividade e actividades turísticas, da provincia da Coruña, no ano 2017


Servizo de Desenvolvemento territorial e Medio ambiente.Sección Desenv.territ., Coop.e Medio ambiente

22/08/17

Infórmase de que no Boletín Oficial da Provincia do día 22 de agosto de 2017, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa DP0025: Programa de axudas para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito da cooperación ao desenvolvemento durante o 2017.