Sede electrónica Deputación Provincial da Coruña

05:08:29 Xoves 19 de setembro 2019
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

18/06/19

No Boletín Oficial da Provincia na páxina web da Deputación do día 17 de xuño de 2019, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO216: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para contratar persoal técnico para a atención de museos e centros de interpretación, durante o ano 2019.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

18/06/19

No Boletín Oficial da Provincia na páxina web da Deputación do día 17 de xuño de 2019, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO206: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para o mantemento ou creación de postos de traballo de persoal técnico nos servizos municipais de cultura en 2019.


Servizo de promoción económica, turismo e emprego. Sección de promoción económica e emprego

13/06/19

No Boletín Oficial da Provincia, o día 12 de xuño de 2019, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa OPAS: Convocatoria do programa de subvencións dirixido ás organizacións profesionais agrarias e labregas (OPAs) da provincia da Coruña para a realización de actividades durante o exercicio 2018.


Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambente. Sección Desenvolvemento Territ. ,Coop. e Medio Ambente.

11/06/19

No Boletín Oficial da Provincia, o día 11 de xuño de 2019, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa DP0036: Programa de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito do medio ambiente durante o 2019.


Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambente. Sección Desenvolvemento Territ. ,Coop. e Medio Ambente.

11/06/19

No Boletín Oficial da Provincia, o día 11 de xuño de 2019, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa DP0031: Programa de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito do medio ambiente durante o 2019.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

11/06/19

No Boletín Oficial da Provincia na páxina web da Deputación do día 11 de xuño de 2019, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FO221: Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2019.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais

11/06/19

No Boletín Oficial da Provincia na páxina web da Deputación do día 11 de xuño de 2019, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa FOCVAA: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas sociosanitarios durante o ano 2019.


Servizo de Acción Social, cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais

6/06/19

No Boletín Oficial da Provincia, o día 6 de xuño de 2019, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa FOIE: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2019.


Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambente. Sección Desenv. Territ. ,Coop. e Medio Ambente.

6/06/19

No Boletín Oficial da Provincia na páxina web da Deputación do día 4 de xuño de 2019, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa DP0030: Programa de subvencións dirixido a entes de xestión, asociacións, mancomunidades e consorcios turísticos para a mellora da calidade, competitividade e actividades turísticas, da provincia da Coruña, no ano 2019.


Secretaría General. Sección de Información y Actas.

5/06/19

Acuerdos adoptados en la sesión ordinaria del Pleno de la Diputación provincial de A Coruña celebrada el 31 de mayo de 2019.