Sede electrónica Deputación Provincial da Coruña

10:49:15 Domingo 5 de abril 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

22/10/19

Convocatoria e Orden do Día da Sesión Ordinaria da Deputación Provincial da Coruña


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

17/10/19

No Boletín Oficial da Provincia, o día 17 de outubro de 2019, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa FO300: Convocatoria do programa de subvencións destinado a entidades lucrativas para a produción de proxectos singulares de especial interese cultural na provincia da Coruña durante o ano 2019.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

16/10/19

No Boletín Oficial da Provincia, o día 16 de outubro de 2019, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa FO103A: Convocatoria do programa de subvencións a entidades da provincia, sen ánimo de lucro, para a realización de actividades de fomento da actividade física e do deporte durante o ano 2019.


Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

8/10/19

No Boletín Oficial da Provincia, o día 8 de outubro de 2019, publícase a resolución pola que se aproba a concesión provisional do programa FO103D: Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas, sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de grandes eventos deportivos singulares de especial interese na provincia durante o ano 2019.


Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

8/10/19

Convocatoria e Orden do Día da Sesión Extraordinaria da Deputación Provincial da Coruña


Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

8/10/19

Acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno da Deputación Provincial da Coruña celebrada o 27 de setembro de 2019.


Servizo de Desenvol. Territorial e Medio Ambente. Sección Desenv. Territ., Coop. e Medio Ambente

3/10/19

No Boletín Oficial da Provincia, na páxina web da Deputación do día 3 de outubro de 2019, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa DP0034: Programa de subvencións a concellos da provincia da Coruña para a realización de actividades en materia de medio ambiente durante o ano 2019.


Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

27/09/19

Acordos adoptados na sesión ordinaria do Pleno da Deputación Provincial da Coruña celebrada o 13 de setembro de 2019.


Secretaría Xeral. Sección de Información e Actas.

25/09/19

Convocatoria e Orden do Día da Sesión Ordinaria da Deputación Provincial da Coruña


Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambente. Sección Desenv. Territ.,Coop. e Medio Ambente

16/09/19

No Boletín Oficial da Provincia na páxina web da Deputación do día 16 de setembro de 2019, foi publicada a resolución de concesión definitiva do programa DP0026: Programa de axudas para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito da cooperación ao desenvolvemento durante o 2019.