Sede electrónica Deputación Provincial da Coruña

20:27:23 Martes 7 de decembro 2021
Estás en:

Información

Verificación de documentos

O Código de Verificación garantiza, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artígo 27.3.c da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas).

Seleccione o tipo de documento que desexa ver para comprobar a sua autenticidade:

Devandito código (CVD/CSV) atópase no lateral esquerdo de cada documento.

Imaxen CVD

Introduzca o código para comprobar a sua autenticidade: