Arzúa - Prezo público poal participación no programa Concilia con Xogarzúa

Publicación provisional: 28/11/2008 BOP Nº: 00
Publicación definitiva: 10/12/2008 BOP Nº: 283
Aplicable dende: 29/05/2019

TARIFAS

Segundo a asistencia o programa
Prezo que se establece
Programa “Concilia con Xogarzúa” Días soltos
2,5 €
Progama “Concilia con Xogarzúa No Nadal”
20 €
Programa “Concilia con Xogarzúa en Semana Santa”
8 €
Programa “Concilia con Xogarzúa No Verán” por semanas
10 €
Programa “Concilia con Xogarzúa No Verán”
90 €

BONIFICACIÓNS

Establécese unha bonificación do 50% da cota a favor das familias numerosas. Para que sexa aplicable esta bonificación deberá presentarse copia do título de familia numerosa expedido pola respectiva Comunidade Autónoma.

Establécese un cupo de exención para 4 menores participantes no programa XOGARZÚA, logo do informe favorable da educadora familiar do Concello.