Sede electrónica Deputación Provincial da Coruña

21:55:04 Xoves 23 de marzo 2023
Estás en:

Detalle trámite

Declaración / Solicitude de Autorización de Obras en Vías Provinciais

O procedemento DECLARACIÓN / SOLICITUDE AUTORIZACIÓN PARA A EXECUCIÓN DE OBRAS, INSTALACIÓNS OU A REALIZACIÓN DE CALQUERA OUTRA ACTIVIDADE NA ZONA DE DOMINIO PÚBLICO OU NA ZONA DE PROTECCIÓN DAS ESTRADAS DA REDE DE TITULARIDADE  DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA permite ao cidadán solicitar unha autorización para a realización de obras en zona de influencia de vías provinciais (xestionadas pola Deputación da Coruña).

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Organismo, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

  • Solicitude de Autorización Obras.
  • Declaración responsable Obras menores.
  • Orzamento detallado da obra a realizar.
  • Outra documentación (plano situación, etc.)
  • Xustificante do pago (anexar xustificante bancario do pago da autoliquidación).
    • Acceso a Autoliquidación (Autoliquidacións -> Taxas, OLLO! e no formulario nos Datos de Indentificación seleccionar en Taxas a liquidar:  TAXA AUTORIZACIÓN VIAS PROVINCIAIS e logo marcar o check da segunda e ahí de novo seleccionar en función do orzamento)
  • Xustificante de depósito de fianza/aval cando a obra leva aparellada a destrución ou deterioración do dominio público local como garantía de reintegro dos gastos que ocasione a reconstrución ou reparación.

Nome: Solicitude de Autorización de obras en vías provinciais.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Taxas/Impostos: Ordenanza Fiscal nº 8.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                      Presencial.